4 tips voor een succesvolle speech

4 tips voor een succesvolle speech

4 tips voor een succesvolle speech
1. Gebruik het complimenten ABC
Net als in het bedrijfsleven zal uw vereniging of stichting het niet makkelijk hebben. In die laatste paar woorden ligt natuurlijk een heleboel besloten: de inspanningen die u en de overige bestuursleden – al dan niet
met de hulp van actieve leden – 
zich hebben getroost om err toch een goed jaar van te maken.
Prijs die inspanningen (“Dankzij jullie inzet hebben wij het afgelopen jaar ….. enzovoort”) en houd daarbij in gedachten dat zogenoemde
procescomplimenten beter werken dan
eigenschapscomplimenten (“Jij hebt het goed gedaan, omdat ….. enzovoort”).
Immers, prestaties kunnen altijd beter, terwijl lang niet iedereen over dezelfde eigenschappen beschikt en dus ook niet iedereen zich aangesproken zal voelen.
Het complimenten ABC bestaat uit:
Accurate Believable Constructive
Vermeld een resultaat waaraan de gecomplimenteerde ook daadwerkelijk heeft bijgedragen Blijf realistisch, overdrijf niet Houd mensen een doel voor ogen dat haalbaar is, zodat zij ook gerichte stappen in die richting kunnen ondernemen

2. Vermijd (te veel) cijfers

Tenzij uw vereniging tot doel heeft zo goed mogelijke cijfers te behalen op een bepaald gebied, doet u er goed aan zo min mogelijk cijfers te gebruiken in uw presentatie.
De meeste mensen identificeren zich met passie en energie – benoem eventuele hoogtepunten in het afgelopen jaar en kijk alvast vooruit naar hoogtepunten in het nieuwe jaar. Bied de leden en (mede-)bestuursleden een perspectief (“Eind van dit jaar kunnen wij …..”).
3. Maak er een persoonlijk verhaal van
In plaats van het zoveelste saaie verhaal (met alle respect), kunt u er natuurlijk iets persoonlijkers van maken. Wellicht heeft u – of de vereniging of stichting – in het afgelopen jaar zodanige ervaringen opgedaan, dat die zich lenen voor een analogie.
Stel, de vereniging heeft een zware periode achter de rug waar zij zich door heen heeft geslagen dankzij de inzet van velen, dan kunt u daarvoor een metafoor gebruiken (“Wij moesten toen een zware hindernis nemen. Wij zijn daarin geslaagd dankzij …..”).
Wanneer het een sportvereniging betreft, dan ligt het vergelijkingsmateriaal natuurlijk voor de hand (“…zware horde nemen…., …conditie-test…., … zwaarste tegenstander….”, enzovoort).
4. Maak het niet te lang
U zult het vast zelf ook wel eens hebben meegemaakt: de toehoorders werpen elkaar blikken toe in de trant van ‘Gaat dit nog lang duren?’
Een te lange speech is ‘dodelijk’ voor het geloof en vertrouwen in uw leiderschap. Houd vijf minuten als maximum aan. Alles daarboven is te lang. En, tot slot, bereid uw speech goed voor. Het is misschien een open deur, maar een gewaarschuwd mens telt voor twee.