Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid

Ondertekening of vinkje

Bestuurlijke verantwoordelijkheid

In principe ben je als bestuur verantwoordelijk voor alles wat er binnen de organisatie gebeurt. Stel dat het bestuur iemand aanstelt om de financiën te doen en die persoon maakt fouten in de boekhouding, dan is dat jouw verantwoordelijkheid. Omdat jij als bestuur toezicht dient te houden.

Of je als bestuurder ook persoonlijk aansprakelijk bent hangt af van wat er in de statuten staat. Daarin is vastgelegd welke bevoegdheden het bestuur heeft (en de individuele bestuursleden hebben) en wie de vertegenwoordigingsbevoegdheid heeft. Is dat alleen de voorzitter of ook de penningmeester en secretaris? Oftewel, wie is waar verantwoordelijk voor?

Hoofdelijk aansprakelijk bij stichting

Bestuurders van een stichting zijn in beginsel niet aansprakelijk voor de verplichtingen van de organisatie. Ook niet na ontbinding en faillissement. De stichting is dan schuldenaar, niet het bestuurslid. Tenzij er sprake is van wanbestuur.

    0
    Je winkelwagen