Beheer je een gebouw? Let op de wetgeving!

Beheer je een gebouw? Let op de wetgeving!

Alcoholwet / sociale hygiëne

Schenkt jouw organisatie alcohol, dan heb je te maken met de Alcoholwet en het onderwerp sociale hygiëne.

 • Als je binnen de stichting alcohol schenkt, heb je een Alcoholwetvergunning nodig. Als je die aanvraagt, moet je een kopie van het bestuursreglement meesturen.
 • Bij organisaties waar je alcohol wil schenken, moeten twee leidinggevenden het diploma sociale hygiëne hebben. Dit kunnen ook vrijwilligers zijn, minimaal 21 jaar. Gedurende de tijden dat alcohol wordt geschonken, dient één leidinggevende met de ‘verklaring sociale hygiëne’ aanwezig te zijn. Of een barvrijwilliger die door het bestuur goed is geïnstrueerd over verantwoord alcoholgebruik. De barvrijwilligers moeten minimaal achttien jaar oud zijn. De personen met het diploma sociale hygiëne mogen niet van slecht levensgedrag zijn.
 • Heeft jouw organisatie geen drank- en horecavergunning, maar verkoop je tijdens een evenement alcoholhoudende drank? Dan moet je een ontheffing op grond van artikel 35 van de Alcoholwet aanvragen. Met deze ontheffing is het mogelijk dat gedurende een bepaalde tijd toch bedrijfsmatig alcohol geschonken wordt. Er mogen alleen zwak-alcoholische dranken geschonken worden. Het schenken van alcohol moet altijd onder leiding staan van iemand die in het bezit is van de ‘Verklaring sociale hygiëne’. Deze persoon moet tijdens het evenement zelf aanwezig zijn.
 • Je mag geen alcohol schenken aan mensen die onder invloed zijn van alcohol, drugs of medicijnen.
 • Als het evenement plaatsvindt in een horecagelegenheid is een ontheffing niet nodig, omdat de uitbater al een alcoholwetvergunning heeft. Je moet altijd duidelijk zichtbaar aangeven dat je:
  – geen (sterke) alcohol schenkt aan personen die jonger zijn dan achttien jaar;
  – zwak-alcoholische dranken alleen verkoopt aan personen van achttien jaar en ouder.
Tip:
Het is verstandig om in het bestuursreglement vast te leggen welke kwaliteitseisen je stelt aan barmedewerkers. Wanneer en aan wie er alcohol wordt geschonken en hoe dat zichtbaar wordt gemaakt in de bar. Welke vrijwilligers het diploma sociale hygiëne hebben en wie toezicht houdt op de naleving van het reglement.

Muziek- en filmrechten

Aan het ten gehore brengen van muziek zijn in veel gevallen kosten verbonden. Via Buma en/of Stemra betaal je de mensen die de muziek hebben ‘bedacht’ (componisten, tekstschrijvers).

Als iemand muziek draait of speelt in huiselijke kring, bij bruiloften en familiebijeenkomsten, dan zijn daar geen kosten aan verbonden. Ook als je muziek (af)speelt waarvan de maker meer dan zeventig jaar dood is, ben je de maker niets verschuldigd. Iedereen die buiten de familie- of vriendenkring muziek ten gehore brengt, moet wel betalen: symfonieorkesten, amateurkoren, horecabedrijven, bejaardentehuizen, ziekenhuizen, sportscholen, dansleraren, omroepen et cetera. Ook als het slechts om achtergrondmuziek gaat, zoals in winkels, fabrieken en kantoren. Of om een eenmalige gelegenheid, zoals een feest van de voetbalclub. In al deze situaties betaal je aan Buma.

Voor het vastleggen van een muziekstuk op een beeld- of geluidsdrager (ook vertalingen en imitaties) moet je de maker altijd betalen. Behalve als deze meer dan zeventig jaar dood is. Stemra is de organisatie tot wie je je dan moet wenden. Leg je muziek vast op een geluidsdrager én breng je deze ten gehore buiten de familie- of vriendenkring, dan betaal je aan Buma én aan Stemra. Hetzelfde geldt eigenlijk voor het vertonen van tv, video en dvd. De uitvoerende instantie hiervoor is VIDEMA.

Tabakswet

Volgens de Tabaks- en rookwarenwet moeten openbare gebouwen rookvrij zijn en heeft iedere werknemer recht op een rookvrije werkplek (artikel 10). Overal waar (vrijwillig) personeel werkt, mag niet langer worden gerookt. Ook niet buiten werktijd. Buiten roken is wel toegestaan. De VWA (Voedsel- en Waren Autoriteit) kan bij overtredingen boetes opleggen. Je kan rokers tegemoet komen door te zorgen voor een aparte rookruimte.

Legionella

Legionellabesmetting kan ernstige tot zeer ernstige en soms zelfs dodelijke gevolgen hebben. Sportcomplexen, kindercentra, onderwijsinstellingen, kantoren, horeca-instellingen en bedrijven vallen onder de laag-risicocategorie. Zij vallen niet onder de wetgeving op het gebied van legionella. Dat geldt dus waarschijnlijk ook voor jouw stichting. Dit betekent echter niet dat het niet belangrijk is om stil te staan bij het voorkomen van legionellabesmetting. Je hebt namelijk wel een zogenoemde zorgplicht:

 • Stel de boiler af op een temperatuur boven de 60 C.
 • Laat de boiler bij afwezigheid van één week of langer aan staan, of laat hem leeg lopen.
 • Geisers en combiketels zonder voorraadvat moeten water van minimaal 55 C aan het tappunt leveren.
 • Gebruik alle tappunten waar koud of warm water wordt geleverd minimaal één keer per week.
 • Laat de leidingen en boilers tijdens seizoenssluitingen leeglopen en spoel deze voordat je ze in gebruik neemt twintig minuten door.
 • Voorkom dat de koudwaterleiding opwarmt. Plaats geen warmteafgevende apparatuur of warmwaterleidingen naast of tegen koudwaterleidingen.
 • Verwijder tappunten die je niet of weinig gebruikt. Datzelfde geldt voor dode leidingtakken.
 • Het is niet nodig om watermonsters te laten controleren op legionella. Dat hoeft alleen als er indicaties zijn dat er een probleem is en in overleg met de GGD.

Als je de bovenstaande maatregelen neemt, is het niet nodig om wekelijks thermisch te desinfecteren of uitgebreid te spoelen. De GGD in jouw regio staat je graag te woord als je vragen hebt over legionella.

  0
  Je winkelwagen