De btw-aangifte: zo werkt het

De btw-aangifte: zo werkt het

De btw-aangifte: zo werkt het

 

Btw altijd aangeven
Als uw vereniging of stichting btw-plichtig is, moet u btw-aangifte doen. Dit gebeurt binnen een bepaald tijdvak, dat door de Belastingdienst wordt vastgesteld. In de meeste gevallen zal dat een kwartaal zijn. En als u per jaar minder dan € 1.883 aan btw betaalt, kan het op verzoek op een jaar worden gesteld.

U moet altijd aangifte doen, ook als u in een bepaald tijdvak geen omzet hebt gemaakt of geen btw hoeft te betalen. Doet u geen aangifte, dan legt de fiscus u een naheffingsaanslag op naar een geschat bedrag en eventueel een boete.

Incidenteel uitstel van aangifte
Als u incidenteel door bijzondere omstandigheden niet in staat bent tijdig aangifte te doen, kunt u de Belastingdienst om uitstel van het doen van aangifte en betaling verzoeken. Dit moet voor de uiterste inleverdatum. Betalingsproblemen zijn geen reden voor uitstel. Neem in dat geval zo snel mogelijk contact op met de Belastingdienst. Verzoek om een schattingsvergunning, als u structureel niet tijdig nauwkeurig aangifte kunt doen.

De btw-aangifte invullen
U doet de aangifte online bij de Belastingdienst. Bij het invullen gebruikt u de gegevens die betrekking hebben op prestaties die zijn belast in Nederland. Er bestaan verschillende btw-tarieven: 21%, 6% en 0%. In sommige gevallen zijn afwijkende percentages van toepassing. Gegevens uit uw administratie over vrijgestelde prestaties en in het buitenland belaste prestaties, kunt u niet in de aangifte opnemen.

Kasstelsel

Bij het kasstelsel berekent u de verschuldigde btw aan de hand van de in het aangiftetijdvak daadwerkelijk ontvangen bedragen. De voorbelasting mag u berekenen op basis van het factuurstelsel. Wanneer de ontvangsten zijn belast met verschillende tarieven en het onmogelijk is om de ontvangsten te splitsen naar de verschillende tarieven, dan kunt u een forfaitaire methode gebruiken.
Factuurstelsel

Bij het factuurstelsel berekent u btw op basis van de in het tijdvak van aangifte ontvangen en uitgereikte facturen. Beslissend is de dagtekening van de factuur. Als u het factuurstelsel hanteert, moet u de verschuldigde btw berekenen op basis van de in het tijdvak van aangifte ontvangen en uitgereikte facturen. Beslissend is daarbij de dagtekening van de factuur.

Wanneer moet u de aangifte inleveren?
Maand- en kwartaalaangevers moeten de aangifte uiterlijk op de laatste dag van de maand die volgt op het aangiftetijdvak indienen. Als datum geldt de dag waarop de aangifte door de Belastingdienst is ontvangen.

Wanneer moet de aangifte zijn betaald?
U moet ervoor zorgen dat de btw uiterlijk op de laatste dag van de maand die volgt op het aangiftetijdvak bij de Belastingdienst binnen is. Dat geldt voor betaling via uw bankrekening én voor betaling op het postkantoor.

    0
    Je winkelwagen