Een steentje bijdragen?

Een steentje bijdragen?

Een steentje bijdragen?

MSV SALZ
Motorsportvereniging in Amersfoort
Aantal leden: 350 – 400
Aantal vrijwilligers: 35

Norbert Cretier, voorzitter:
“De samenleving is de laatste jaren alsmaar individualistischer geworden. Mensen komen bij onze club voornamelijk om te consumeren. Het collectiviteitsgevoel is verdwenen. Vraag je ze een steentje bij te dragen aan het werk van de club, dan kijken ze of ze het in Keulen horen donderen.
In de veranderende mentaliteit ligt eenvoudigweg de wortel van het tekort aan vrijwilligers. Het is een groot probleem mensen te vinden voor bestuurlijke functies. Bestuursleden moeten bij ons beschikken over een brede algemene en over een specifieke, gerichte kennis. We willen graag mensen die verstand van besturen en hebben en een passie voor de motorsport koesteren.
Als ik ons vergelijk met de nationale vereniging, hebben we hoge ambities. Dat, in combinatie met een tanende gemeenschapszin, verdrijft het vrijwilligerswerk meer en meer uit het maatschappelijk leven. Incidenteel willen mensen nog wel eens helpen, maar de meesten schuwen een structurele binding.”


Stichting Stico

Organisator kindervakantieweek tijdens zomervakantie in Kesteren
Opgeheven in mei 2009 wegens gebrek aan bestuur

Wil Nagel, voormalig voorzitter:
“Het werd de laatste zes jaar steeds moeilijker om vrijwilligers te vinden. Mensen werven voor het organiseren van activiteiten lukte op zich wel, maar commissie- of bestuursleden krijgen bleek een drama. In onze beste tijd hadden we zeven bestuursleden en ongeveer 25 enthousiaste vrijwilligers, maar een aantal jaar geleden kwam er de sleet in. Op een gegeven moment zaten we nog met drie bestuursleden, van wie de penningmeester ruim de 70 jaar was gepasseerd. In mei hebben de stekker er maar uitgetrokken. Dat heeft heel wat slapeloze nachten gekost. Je blijft tot het einde knokken.
Opmerkelijk vond ik wel dat jongeren meer te porren waren voor de vrijwilligersklussen dan ouderen. Het is misschien de manier waarop je ze benadert. Wij gaven ze af en toe een veer in de kont en dat werkte stimulerend. Ik denk dat het daar bij veel andere verenigingen en stichtingen aan schort.”


Stichting Museum Kempenland

Historisch Museum in Eindhoven
Medewerkers: 11 Vrijwilligers: 15

Carla van Vliet, zakelijk directeur:
“Toen ik hier anderhalf jaar geleden kwam, was er één vrijwilliger actief van 84 jaar oud. Inmiddels zijn we met een club van 15. Dankzij de recessie heeft het vrijwilligerswerk hier in de regio een flinke impuls gekregen. Maar ook daarvoor al verheugde ik me in de bereidwilligheid van veel mensen om zich in te zetten voor hun medemens of een goed doel.
Als zich een vrijwilliger aanmeldt, heb ik altijd een zeer persoonlijk gesprek met zo iemand. Wat verwacht hij? Welke capaciteiten bezit hij? Waarom komt hij? Vervolgens vertel ik wat we doen, wat we verwachten en waarom de vrijwilliger zo belangrijk is. Ik zet hen altijd op een zeer specifieke taak: bibliothecaris, gastvrouw, fotograaf, technicus. En ik spreek regelmatig mijn waardering uit. Dat werkt. Als je jongeren tactisch benadert, helder voor ze uiteenzet wat hun taak is en wat ze aan het werk hebben, zijn ze er absoluut voor te porren. Ik ben een blij mens, wat dat betreft.”


Harmonie/Intenso

Muziekvereniging in Zaandam
Aantal leden: ongeveer 30 Aantal vrijwilligers: ongeveer 8

Markus Glas, voorzitter:
“Als we een concert of uitvoering hebben gehad, is het altijd hetzelfde clubje mensen dat de stoelen opstapelt en de rommel opruimt. We hebben nu vijf bestuurlijke functies vervuld; dat is het minimale aantal volgens onze statuten. Onlangs wilde er iemand stoppen, maar er was geen vervanger beschikbaar. Dat zie ik ook bij veel andere muziekverenigingen. Als je een nieuw bestuurslid werft, moet je goed luisteren naar hoe mensen tegen jouw club aankijken. Je moet niet proberen alleen je doelgroep te benaderen met je vraag, maar laat ook zien dat je als vereniging niet stoffig en grijs bent.
Ik heb het idee dat het verenigingsleven het in het algemeen best moeilijk heeft. Leden willen niet gebonden zijn aan vaste tijden. Toch heb ik in de 25 jaar dat ik bij de muziekvereniging zit de mentaliteit niet echt zien veranderen. De meeste mensen hadden vroeger ook al geen zin om even vrijwillig de handen uit de mouwen te steken.”


Stichting De Schoor

Welzijnsorganisatie in Almere
Aantal medewerkers: 300 Aantal geregistreerde vrijwilligers: 500

Wyanne Huitema, hoofd communicatie:
“Voor concrete klussen, zo merk ik, tonen mensen zich eerder bereid. Achter een bar staan, huisbezoeken afleggen, een website bouwen; daar krijgen we wel vrijwilligers voor. Grotere, abstracter omschreven klussen zijn moeilijker te slijten. Ik bespeur ook een veranderende mentaliteit onder vrijwilligers. Sommigen geven er ronduit blijk van niet zoveel zin te hebben en de meesten zijn sowieso minder onbaatzuchtig geworden. Er heerst een soort voor-wat-hoort-wat-attitude. Vrijwilligers willen voldoening uit hun werk halen of doen bepaalde klusjes om op hun cv te zetten.
Onze organisatie zet vrijwilligers overigens niet alleen in om werk verzet te krijgen, maar voornamelijk om aan hen te laten zien hoe nuttig en belangrijk vrijwilligerswerk in onze samenleving is. Bij veel mensen die we aan het werk krijgen, zie ik een omschakeling. Degenen die voorheen het nut ervan niet inzagen, gaan vrijwilligerswerk waarderen en zetten zich voor de volle honderd procent in.”


S.C. Remo

Sociale-, culturele- en sportvereniging in Den Haag
Aantal leden: 240 Aantal vrijwilligers: 20 – 25

Inke Rewat, secretaris:
“Vroeger leefde men voor de club, maar dat gevoel is nagenoeg verdwenen. Jongelui voelen niks meer voor vrijwilligerswerk. Ze vinden het leuk om te komen voetballen, maar verzoek hen niet de kantine schoon te maken. Dan vragen ze rustig wat het schuift. Het is heel lastig om uit te leggen dat vrijwilligerswerk onbetaald is.
We zijn actief bezig met een reorganisatie in de club om jongeren te laten zien dat ze bij ons niet alleen komen om te consumeren. Ze vinden zelfs dat ze af en toe best iets mogen slopen, want ze betalen immers contributie. De jeugd van nu focust zich niet meer op één hobby of één sport, maar houdt er tal van activiteiten op na.
Je wilt als club altijd vooruit en je ontleent je bestaansrecht aan progressie. Daardoor kunnen we altijd wel extra mensen gebruiken. We lobbyen nu actief bij verschillende wijkverenigingen om nieuwe leden en vrijwilligers te werven.”