Een stichtingsblad maken

Een stichtingsblad maken

Een verenigings- of stichtingsblad maken

Vormen van bladen

Een stichtingsblad vertoont vooral in de opbouw en aanpak veel overeenkomsten met een publiekstijdschrift of vakblad. Het belangrijkste verschil is dat jouw blad niet zelfstandig en onafhankelijk is, maar berichten plaatst die de stichting graag ziet. Er zijn verschillende vormen:

 • Een clubblad: uitsluitend bestemd voor de donateurs van de stichting.
 • Een huisorgaan: bestemd voor zowel de donateurs als anderen buiten de stichting.
 • Een sponsored magazine: een uitgave met betaalde advertenties.

Clubblad

Een clubblad is bij uitstek een PR-instrument om de interne publieksgroepen te bereiken zoals bestuurders, commissieleden, vrijwilligers en donateurs. Het bevat informatie over activiteiten, mensen en visie van de organisatie. Een clubblad heeft vaak een sterk bindende functie.

Huisorgaan

Een huisorgaan is periodiek, dat gemaakt wordt voor externe doelgroepen. Het wordt ook wel een relatiemedium genoemd. Met een huisorgaan kan je bekendheid geven aan de stichting en haar activiteiten. Een huisorgaan dient tevens als visitekaartje voor externe publieksgroepen zoals sponsors, gemeente, omwonende, pers en leveranciers.

Een huisorgaan verschijnt enkele keren per jaar en is daarom vooral geschikt voor het geven van achtergrondinformatie. De ontvanger krijgt het blad gratis. Overweeg je een huisorgaan uit te brengen? Vraag dan voorbeelden op van huisorganen van andere ondernemingen die als inspiratie dienen.

Sponsored magazine

Een specifieke vorm van een huisorgaan is een sponsored magazine. Dit tijdschrift wordt net als een huisorgaan gratis verspreid. Een belangrijk verschil is echter dat een sponsored magazine toegankelijk is voor advertenties van derden. Zo kan je anderen een bijdrage laten leveren aan jouw uitgave en het daarmee betaalbaar maken. Je kan een sponsored magazine huis-aan-huis verspreiden, toesturen aan jouw donateurs en andere geïnteresseerden of op een opvallende plaats neerleggen in het gebouw van de stichting.

Tips

 •  Zorg er voor dat het voor adverteerders interessant is om in jouw blad te adverteren. Adverteerders vind je vaak bij bedrijven die een binding hebben met jouw organisatie. Bijvoorbeeld omdat ze de doelstelling van de stichting ondersteunen, bij jou in de regio gevestigd zijn of lid zijn.
 • Een reële verhouding in een tijdschrift is: 40% advertenties en 60% inhoud. Inhoudelijke stukken zijn bijvoorbeeld artikelen, rubrieken, columns en foto’s.
 • Het is belangrijk dat de advertenties aansluiten bij de doelstelling van het blad en de doelstelling van jouw organisatie. Als je een organisatie bent die zich richt op dierenbescherming is het vanzelfsprekend dat je geen advertenties plaatst over bontmantels.

Elementen in een blad

Een stichtingsblad bevat de volgende elementen:

 • Titel. In de titel verwerk je bijvoorbeeld de naam van de stichting.
 • Omslag.
 • Editorial. Dit is een kort artikel dat voor een inhoudsopgave komt waarin de hoofdredactie iets vertelt over de inhoud van het blad.
 • Inhoudsopgave.
 • Hoofdartikel.
 • Informatie van het bestuur van de stichting.
 • Overzicht van evenementen, tijden en plaatsen.
 • Eventueel: ingezonden brieven van donateurs.
 • Achtergrond artikelen
 • Interview of reportage.
 • Column. In dit korte artikel geeft een schrijver zijn persoonlijke visie op een bepaald onderwerp. Deze visie is gebaseerd op persoonlijke ervaringen én actualiteit. Een goede column bindt lezers aan een blad.
 • Colofon. Dit bestaat uit informatie over de uitgever, de drukker en anderen die bij de productie van het blad betrokken zijn. Ook bevat het informatie over oplage, doel, doelgroep, verschijningsfrequentie, auteursrechten enzovoorts. 
 • Eventueel: advertenties en advertorials van derden. Deze kunnen het uitbrengen van een blad beter betaalbaar voor jouw organisatie maken.

Extra

 • Laat veel mensen aan het woord in de vorm van interviews om het blad leesbaar te houden.
 • Vraag voor een stichtingsblad bijdragen van jouw eigen medewerkers en vrijwilligers. Daarmee wordt het een blad ‘voor en door de stichting/donateurs’. Voorkom dat er alleen ‘bestuursmededelingen’ aan bod komen.
 • Laat een stichtingsblad op vaste tijden verschijnen zodat de lezers weten wanneer ze het mogen verwachten.
 • Wissel serieuze informatie af met meer luchtige informatie.
 • Gebruik vaste rubrieken, zoals jubilea en verjaardagen. Dat maakt een blad herkenbaar voor de lezer. 
 • Maak veel gebruik van illustraties. Laat op foto’s zoveel mogelijk mensen zien. Zorg voor een uitdagende vormgeving met een duidelijk lettertype. 
 • Zorg voor een herkenbare omslag in een vaste kleur. 
 • Benoem een redactie en stel een redactieformule op. In de redactieformule staat welke soort onderwerpen in het blad aan de orde komen en welke toon het blad heeft. De redactieformule kan je weer vastleggen in een redactiestatuut. In het redactiestatuut zet je wat de doelstelling van het blad is en welke vrijheid de redactieleden hebben. Ook onderwerpen als verschijningsfrequentie, de aard van het blad, de samenstelling van de redactie, de meningsvorming, de jaarplanning en de begroting komen aan bod.

  0
  Je winkelwagen