Belasting

Ook al hebben stichtingen vaak geen winstoogmerk, toch moet in bepaalde gevallen belasting aan de fiscus worden afgedragen. Maar ook belastingvoordeel is mogelijk. Hier lees je met welke fiscale zaken de stichting te maken kan krijgen.

Belasting betalen

Soorten belasting Een stichting kan met de volgende soorten belasting te maken krijgen: BTW; Loonbelasting en premieheffing; Vennootschapsbelasting. BTW Jouw stichting kan als ondernemer voor de omzetbelasting (ook wel btw) worden aangemerkt. Is er sprake van ondernemerschap dan moet de stichting btw afdragen over de diensten die je verricht of de goederen die je verkoopt. Het […]

Vergeet de vennootschapsbelasting niet

Vpb afdragen Wat wordt er belast? Vrijstellingen Vpb afdragen Vennootschapsbelasting (kortweg Vpb) is een jaarlijkse belasting op de winst van rechtspersonen of samenwerkingsverbanden die vergelijkbaar zijn. De vennootschapsbelasting is van toepassing als u door de Belastingdienst als ondernemer wordt gezien. Daarvoor moet aan deze drie voorwaarden worden voldaan: Er een oogmerk is om winst te […]

0
Je winkelwagen