Geld over? Zet het weg!

Geld over? Zet het weg!

Geld over? Zet het weg!
Als bestuurder bent u –  al dan niet samen met uw medebestuurders – verantwoordelijk voor het beheer van de geldstromen binnen uw organisatie. Maak dus een zorgvuldige afweging hoe u eventuele financiële reserves het beste kunt laten renderen.
Houd ‘sleutelmomenten’ in de gaten

De start van een nieuw seizoen is voor veel verenigingen het ideale moment om de instroom van een flinke som aan contributies, cursusgelden en andere ledenbijdragen tijdelijk rendabel weg te zetten. Als bestuurder van een stichting kunt u een ‘donatiegolf’, bijvoorbeeld na een inzamelingsactie, benutten om de extra inkomsten te laten groeien.

Sparen

Op een spaarrekening stort u geld dat u na verloop van tijd weer kunt opnemen. Gedurende deze tijd ontvangt u rente. U kunt het geld voor langere tijd vastzetten, maar er ook voor kiezen een bepaald maximumbedrag per maand te kunnen opnemen, of het hele bedrag op elk moment.

Kijk goed naar rente en rendement

Als het tegoed dagelijks opvraagbaar is, zal de rente lager zijn. Het bedrag dat u opbouwt verschilt dus per spaarrekening. Hoe hoger de rente, hoe hoger het rendement, maar dit betekent vaak minder opnamevrijheid. Ook kan er sprake zijn van een bonus of hogere rente als u boven een bepaald bedrag of voor een bepaalde periode spaart.

Sparen via internet

Een groot aantal spaarrekeningen is via internet te beheren. Vaak zijn deze rekeningen gekoppeld aan de zakelijke rekening(en) van uw organisatie. Het voordeel is dat u snel inzicht heeft in uw saldo en makkelijk geld kunt overmaken en terugboeken. Daarnaast blijft het mogelijk via de reguliere weg te werk te gaan, bijv. met overschrijvingskaarten.
Internetsparen

Er zijn ook spaarrekeningen die uitsluitend via internet verlopen, al dan niet gekoppeld aan uw zakelijke rekening(en). Vaak is de rente die u op het saldo ontvangt hoger, omdat u zelf online uw bankzaken regelt en de kosten dus lager zijn.
Informeer bij uw bank naar de mogelijkheden. Veelal zijn er speciale spaarrekeningen voor verenigingen en stichtingen.
Deposito

Met een termijndeposito kunt u een groot bedrag tegen een relatief hoge rente voor een vaste termijn wegzetten. Het geld kan dan in principe niet tussentijds worden opgenomen. Bij sommige banken is opname onder bepaalde voorwaarden wel mogelijk, maar u moet erop rekenen dat dit extra geld kost.

Kies zelf de gewenste looptijd

Het bedrag waarover de rente wordt uitgekeerd kan verschillen, bijvoorbeeld per maand, per jaar of pas aan het einde van de looptijd. Het rentepercentage wordt van tevoren vastgesteld voor de gehele looptijd. Die looptijd kan variëren van één maand tot een aantal jaren.

Informeer bij uw bank naar de mogelijkheden.

Beleggen

Als uw organisatie over een som geld beschikt die voor langere tijd kan worden weggezet, kunt u overwegen om dit bedrag te beleggen. U kunt dan vermogen opbouwen met kans op hogere rendementen. Wel neemt u meer risico dan bij sparen op een spaarrekening of een deposito.

Let op!
Geen enkele bestuurder mag op eigen initiatief gaan beleggen. Het besluit hierover moet door het voltallige bestuur en/of de Algemene Ledenvergadering (bij een vereniging) worden genomen. Kijk eerst goed wat hierover in de statuten van uw organisatie is opgenomen: deze kunnen uitsluiten dat er kan worden belegd. Voor veel organisaties zal het door de beperkingen in de statuten erg lastig ofwel onmogelijk worden om te beleggen. Kan het binnen uw organisatie wel, leg uw speelruimte dan op schrift vast en laat dit document ondertekenen door alle betrokkenen. Zo kan er bij tegenvallende resultaten geen discussie ontstaan!
Bepaal eerst hoe u gaat beleggen

In principe zijn er drie wegen te bewandelen: u belegt zelf direct op de beurs, u belegt zelf met advies van uw bank of u laat beleggen in fondsen door een fondsbeheerder. Als bestuurder van een vereniging of stichting doet u er goed aan uw beleggingsstrategie zo transparant mogelijk te houden.
 • Zelf beleggen
  Als u over voldoende ervaring én tijd beschikt om zelf direct op de beurs te beleggen, heeft u alle touwtjes zelf in handen. Houd rekening met uw aansprakelijkheid als bestuurder, u belegt immers met geld van de onderneming.
 • Zelf beleggen met advies
  Wilt u uw beleggingen in eigen hand houden, maar toch gebruikmaken van de ervaring van specialisten, dan is beleggen met advies van uw bank een goed alternatief. U blijft uiteraard aansprakelijk voor uw aankopen.
 • Laten beleggen in beleggingsfondsen
  Aangezien het mijden van risico’s een cruciale taak van een bestuurder is, is het aan te bevelen de risico’s goed te spreiden. Door te beleggen in fondsen wordt het kapitaal gespreid over obligaties, aandelen en onroerend goed. Het beheer berust bij een fondsbeheerder. U hoeft zich dan niet zelf dagelijks bezig te houden met wat er speelt op de beurs.

  0
  Je winkelwagen