Inbraakpreventie: zo houdt u inbrekers buiten de deur

Inbraakpreventie: zo houdt u inbrekers buiten de deur

Inbraakpreventie: zo houdt u inbrekers buiten de deur

De cijfers
Elke drie minuten wordt er ergens in Nederland ingebroken. Het gaat volgens het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) om ongeveer 120.000 inbraken per jaar. 90% daarvan zijn gelegenheidsinbraken die met klein gereedschap worden uitgevoerd. Het blijkt dat inbrekers maximaal drie minuten de tijd nemen om ergens binnen te komen. Duurt de klus te lang, dan zoeken ze een ander adres. Met goede beveiliging die een inbreker ontmoedigt, kunt u veel schade en rompslomp voorkomen.

Inventarisatie van de risico’s
Bij het voorkomen van inbraak kruipt u als eerste in de huid van een inbreker. Kijk eens door zijn ogen naar het gebouw. Een kleine 70% van de inbrekers komt via de achterkant binnen. Staan er bomen, containers of andere obstakels vlak bij het pand of onder de ramen? Hoe zou u naar binnen proberen te komen? Zodra u de zwakke plekken weet, is het tijd voor maatregelen. Voor uw hang- en sluitwerk kunt u het beste gebruikmaken van een erkend Politiekeurmerk Veilig Wonenorganisatie (kortweg: een erkend PKVW organisatie). U kunt ook een beveiligingsorganisatie inschakelen die in het bezit is van zogenaamde Borg-certificaten. Zo’n organisatie geeft u gratis advies over beveiligingsmaatregelen en zorgt tegen betaling voor optimale beveiliging. Bijvoorbeeld in de vorm van sloten, alarminstallaties en kluizen. Als alle noodzakelijke maatregelen zijn getroffen, ontvangt u het Borg-keurmerk. Hiermee weet u zeker dat u aan alle door de verzekeraar en overheid gestelde kwaliteitseisen voldoet.

Een aantal beveiligingsmaatregelen op een rij:


Elektronisch beveiligen 

Een elektronisch alarm voorkomt geen inbraak, maar kan wel preventief werken bij inbrekers die niet speciaal voor uw organisatie komen. Wanneer zo’n inbreker bij uw pand een alarm opmerkt en bij een ander pand niet, is de kans groot dat hij uw pand over slaat. Informeer, voor u een alarm aanschaft, naar de gemeentelijke bepalingen omtrent de maximale geluidssterkte en de tijdsduur van het signaal. Als u op last van de verzekeringsmaatschappij een alarminstallatie moet aanschaffen, moet dit systeem altijd aangelegd worden door een Borg-erkend beveiligingsorganisatie. Een alarminstallatie werkt alleen als er goed mee om wordt gesprongen. Maak goede afspraken over het bedienen van het alarm. Wie krijgen bijvoorbeeld de code? En wie schakelt het in en uit? Maakt u gebruik van een particuliere alarmcentrale? Check dan of deze is aangesloten bij de Verenigng Beveiligingsorganisaties Nederland (VEBON).

Cameratoezicht
Als u camera’s ophangt, bent u wettelijk verplicht om rekening te houden met de privacy van uw personeel, vrijwilligers en uw leden. Attendeer hen op het gebruik van camera’s met een waarschuwingssticker bij de voordeur en houd u altijd aan de voorwaarden voor cameragebruik:

 • Camera’s hangen niet op plekken ‘waar men onbevangen zichzelf moet kunnen zijn’ zoals kleedkamers en wc’s.
 • Het cameragebruik is zo gericht mogelijk. De camera hangt dus bijvoorbeeld in de ruimte waar waardevolle spullen staan en niet in de kantine.
 • Beelden worden maximaal 24 uur bewaard. Zijn er opnamen gemaakt van een incident, zoals een diefstal of vernieling, dan mogen deze worden bewaard tot de zaak is afgehandeld
 • U maakt gebruik van camera’s omdat eerdere preventiemaatregelen niet toereikend bleken

Tip: zet de videorecorder die is aangesloten op de camera in een afsluitbare ruimte zodat de inbreker niet aan de haal gaat met het bewijsmateriaal. 

Een kluis kopen 
Heeft u meer dan € 12.500,- aan attractieve goederen in huis, zoals geld of waardepapieren, dan stelt uw verzekeraar een inbraakwerende kast of kluis verplicht. Maar ook bij kleinere bedragen is het prettig als deze veilig kunnen worden opgeborgen. Verkies cijfers boven sleutels. Die laatste zijn makkelijker te kraken en sleutels raken sneller zoek. Vraag bij de aanschaf naar de waarde-indicatie, het bedrag dat maximaal is verzekerd. Een inbraakwerende kast is ook een optie.

De verzekeraar onderscheidt twee types ‘compartimenteringsmaatregelen’:

 • Niveau 1: een normaal bouwkundig compartiment. Bijvoorbeeld een afsluitbare voorraadruimte.
 • Niveau 2: een ‘zwaar’ bouwkundig compartiment, zoals een inbraakwerende en/of brandwerende kast of een kluis.

Uw keuze hangt af van de functie: wat moet er beschermd worden en waartegen?

Collectieve beveiliging
Wanneer u met meedere organisaties en/of bedrijven in een bepaald gebied bent gevestigd, kunt u de inbraakrisico’s verkleinen door gezamenlijke beveiliging. Dit is mogelijk via diverse collectieve beveiligingsprojecten. Informeer bij de politie, gemeente en/of Kamer van Koophandel in uw regio. Een surveillant van een particuliere beveiligingsdienst voert dan regelmatige controles uit en is snel aanwezig als het alarm afgaat. U deelt de kosten. Ook kan uw verzekeringspremie dalen met 25 procent.

Nog enkele waardevolle tips

 • Gebruik gecertificeerde sleutels die moeilijk na te maken zijn.
 • Houd altijd bij wie er in het bezit zijn van sleutels en codes.  
 • Zorg dat uw pand goed zichtbaar is vanaf de openbare weg. Houd beplanting laag en zorg voor buitenverlichting.
 • Berg ladders en ander klimmateriaal op, zodat dieven er geen gebruik van kunnen maken.
 • Houd een lijst bij van alle bezittingen en maak foto’s van goederen voor de verzekering maar ook voor de politie die ze eventueel moet opsporen.
 • Maak regelmatig back-ups van computerbestanden en bewaar die op een veilige plaats.
 • Hang geen briefjes op de deur in de trant van ‘Ben over twee uur terug’.
 • Laat geen kostbaarheden open en bloot liggen. De gelegenheid maakt de dief.

Bron: Themapocket Op Safe, Hans Pieters en Teus Molenaar