Overig

Meer over overige financiële zaken als verzekeringen, administratie, verslaglegging, financiële huishouding en financiële problemen. Ook fraude, al dan niet door de eigen penningmeester, kan een groot probleem zijn voor een vereniging of stichting.

Verzeker uw vrijwilligers

Werken met vrijwilligers brengt ook risico's met zich mee. Niet betaalde medewerkers kunnen tijdens hun vrijwillige inspanningen een ongeval krijgen en letsel oplopen, maar ook anderen schade berokkenen. Gelukkig kunt u zich verzekeren. Welke verzekeringen noodzakelijk zijn voor uw organisatie, en welke u kunt overwegen, leest u in dit artikel.

Wat staat er in een jaarverslag?

Het jaarverslag wordt opgesteld door het bestuur. Het financiële jaarverslag, oftewel de jaarrekening, is de verantwoordelijkheid van de penningmeester. De voorzitter en/of de secretaris maken een zogenaamd algemeen jaarverslag.

Verzeker uw personeel

Wanneer uw organisatie personeel in dienst heeft, bent u in feite verantwoordelijk voor de schade die werknemers oplopen en toebrengen onder werktijd. Gelukkig kunt u zich als werkgever verzekeren, hier vindt u een overzicht van de belangrijkste verzekeringen die uw organisatie in de rol van werkgever kan afsluiten.

Voorkom fraude en fouten door functiescheiding

‘Functiescheiding' is een begrip dat accountants en organisatiespecialisten gebruiken. In het dagelijks leven zult u dit begrip niet vaak tegenkomen, wel de toepassing ervan. Ook in uw stichting of vereniging kan het toepassen van functiescheiding fraudes en administratieve fouten tegengaan.

Hulde aan de penningmeesters!

Nederland telt zo'n 300.000 verenigingen en stichtingen. En dus hetzelfde aantal penningmeesters. Deze functie kent veel verantwoordelijkheden. Als een penningmeester vertrekt is het vaak heel lastig om iemand te vinden die in die vacature wil en kan voorzien. Het is dus zaak om zuinig te zijn op uw penningmeester.