Rechten & Plichten

Als je personeel aanneemt, ben je aan uiteenlopende regels gebonden. Welke rechten en plichten heeft een werkgever? En wat zijn de rechten en plichten van werknemers?

Rechten en plichten tijdens de proeftijd

Wat is de proeftijd?Het is niet verplicht, maar in de meeste arbeidsovereenkomsten wordt standaard een proeftijdbeding opgenomen. Tijdens deze proeftijd kunnen u en de werknemer beiden de arbeidsrelatie verbreken, zonder de reden ervoor op te geven. U moet wel een schriftelijke reden van opzegging geven als de werknemer u daarom vraagt. Een proeftijdbeding is pas […]

Werken met een oproepcontract

Algemeen Oproepcontracten met voorovereenkomst Nulurencontracten Min-maxcontracten Mincontracten AlgemeenWerkgevers zijn verplicht om per oproep minimaal drie uur uit te betalen, ongeacht of die uren zijn gewerkt. Deze regeling geldt als: Er een contract is van minder dan 15 uur per week en als niet duidelijk is op welke tijdstippen de werknemer wordt ingeschakeld. Er een overeenkomst is, […]

Wat staat er in de arbeidsovereenkomst?

Kenmerken arbeidsovereenkomst Leg afspraken op tijd vast! Wat staat er in een arbeidsovereenkomst Duur van de arbeidsovereenkomst Functie-omschrijving Loon Vakantiedagen en verlof Opzegtermijnen CAO Pensioenregeling Proeftijd Bedingen Kenmerken arbeidsovereenkomstEen arbeidsovereenkomst heeft drie kenmerken: Gezagsverhouding: de werkgever geeft opdrachten en bepaalt hoe, wanneer en waar het werk wordt verricht. De werknemer krijgt loon. Meestal is dat […]

Wie draait er op voor de schade van (vrijwillige) medewerkers?

Aansprakelijkheid werkgever Zorgplicht: niet onderschatten Als het misgaat Opzet of roekeloos? Schade verhalen In- en uitgeleend personeel Verzekeren of niet Checklist: wat te doen (of niet)? Aansprakelijkheid werkgeverVolgens de wet is een werkgever aansprakelijk voor schade die een werknemer lijdt tijdens de uitoefening van zijn werk, tenzij hij aantoont dat hij zijn verplichtingen is nagekomen of dat […]

Flexibiliteit en zekerheid: de regels voor flexibel personeel

Is er sprake van een arbeidscontract? Het oproepcontract Van tijdelijk naar vast contract ‘Geen werk geen loon’ mag zes maanden Proeftijd Ontslag Inlening De valkuilen van de Flexwet samengevat Is er sprake van een arbeidscontract? Organisaties maken vaak onduidelijke afspraken met flexibele werknemers over het wel of niet bestaan van een arbeidsovereenkomst. De wet Flexibiliteit en Zekerheid biedt […]

Een werknemer ontslaan

Opzegtermijn Ontslagvergunning Afwijken van de regel Ontslagverbod tijdens ziekte Overige opzegverboden OpzegtermijnDe werkgever moet een opzegtermijn toepassen van: Eén maand: bij een dienstverband van 0 tot 5 jaar Twee maanden: bij een dienstverband van 5 tot 10 jaar Drie maanden: bij een dienstverband van 10 tot 15 jaar Vier maanden: bij meer dan 15 dienstjaren […]

Het opzetten van een loonadministratie

Loonbelasting Loonheffing Personeelsadministratie Administratie voor de Belastingdienst Loonstrook Jaaropgave Loonbelasting Neem contact op met de afdeling loonbelasting van de eenheid van de Belastingdienst waaronder u valt. Daar heeft men de volgende gegevens van u nodig: De naam en aard van de organisatie, de oprichter en de rechtsvorm. Het aantal medewerkers in dienst en de ingangsdatum […]

Arbeidsomstandigheden: de Arbowet

Dit artikel is bestemd voor organisaties die betaalde medewerkers in dienst hebben of zowel betaalde medewerkers als vrijwilligers. Werkt u in uw organisatie uitsluitend met vrijwilligers? Lees dan het artikel Vrijwilligers en de Arbowet. De Arbowet Arbeidsinspectie Risico-inventarisatie en -evaluatie Wanneer moet u de arbodienst inschakelen? Medisch onderzoek Preventie Bedrijfshulpverlening Beroepsziekten Pesten en werkdruk Arbodiensten Arbo-activiteitenprogramma De […]

Privacy en de Wet Bescherming Persoonsgegevens

Uw verantwoordelijkheid als werkgever Waar gaat het om? Een praktijkvoorbeeld Recht van verzet Internet- en e-mailgebruik controleren Camerabewaking en meeluisteren Uw verantwoordelijkheid De wet stelt dat u als werkgever een ‘deugdelijk privacybeleid’ moet voeren. Dit houdt in dat u verantwoordelijk bent voor de bescherming van de persoonlijke gegevens van uw werknemers. Die plicht strekt zich […]

De regels van de reiskostenvergoeding

Woon-werkverkeer Reizen met het openbaar vervoer Bepalen reisafstand Regelmatig reizen naar vast werk met eigen vervoer Onregelmatig reizen naar vast werk Fiets ‘van de zaak’ Auto ‘van de zaak’ Woon-werkverkeerOf een werknemer nu op de fiets, met de auto of met het openbaar vervoer reist, de hoogte van de belastingvrije vergoeding is voor alle vervoermiddelen […]

0
Je winkelwagen