Sponsoring

Sponsoring vormt vaak een belangrijke inkomstenbron voor uw vereniging of stichting. Hier vindt u meer informatie over sponsors werven en behouden, een voorbeeld sponsorcontract en andere zaken met betrekking tot sponsoring.

Sponsorwerving

De grootste valkuil van sponsorwerving is het idee 'dat u het er wel even bijdoet'. Geld werven vergt aandacht en energie. Het is feitelijk ondernemen, als u het goed aanpakt, kan sponsoring u namelijk veel (geld) opleveren.

TIP: Wat heeft u een sponsor te bieden?

Bij sponsoring verbindt een bedrijf zijn merknaam aan uw organisatie. De sponsor geeft geld of producten en krijgt in ruil daarvoor merk- of andere aandacht terug. Om sponsors binnen te halen is het belangrijk dat u duidelijk maakt welke mogelijkheden er binnen uw organisatie zijn.

Wat kunnen we vragen voor sponsoring?

In uw sponsorbeleid inventariseert uw organisatie de tegenprestaties die u kunt bieden aan sponsors uit het bedrijfsleven. Met de nodige creativiteit kunnen uitgebreide pakketten worden samengesteld. Maar wat hangt u daar voor prijskaartje aan? Oftewel, wat kan uw organisatie vragen voor sponsoring?

TIP: Hoe houden we sponsors aan boord?

Veel stichtingen en verenigingen richten hun sponsorbeleid vooral in op het werven van sponsors en op het uitvoeren van de afgesproken prestaties en tegenprestaties. Beleid gericht op het behouden van sponsors ontbreekt vaak en dat is zonde.

TIP: Bied sponsors opvallende tegenprestaties

Bij een sponsorovereenkomst is er sprake van prestaties en tegenprestaties. Uw organisatie krijgt iets (geld, goederen, diensten) van de sponsor en in ruil geeft u iets terug. Mikt u op lange sponsorrelaties? Blijf sponsors dan verrassen met creatieve, opvallende tegenprestaties.

TIP: De ideale sponsorcommissie

Als de bestuurstaken verdeeld worden bij een vereniging of stichting, dan vormt 'sponsoring' meestal ook een stukje van de te verdelen taart. Wie gaat zich bemoeien met het bedrijfsleven? Wie gaat er werven, wie organiseert de tegenprestaties en wie wordt de 'accountmanager' voor de hoofdsponsor(s)?