Publiciteit

Publiciteit en promotie. De promotie van jouw stichting is een breed begrip. Je kan als bestuur activiteiten organiseren, de publiciteit zoeken, maar ook internet, sociale media en de website inzetten.
De stichting kan publiciteit zoeken voor zichzelf of voor het doel dat zij tracht te verwezenlijken of ondersteunen.
Met sponsoring kunnen stichtingen geld of andere ruilmiddelen verdienen door het promoten van anderen.

Onmisbaar: een professionele huisstijl

Wat is een huisstijl? Een huisstijl is de manier waarop een stichting zich presenteert. Dat kan natuurlijk op veel manieren. Allereerst visueel: een logo is een van de meest herkenbare en belangrijke onderdelen van een huisstijl. Vaak is er naast de naam een afbeelding in verwerkt die past bij de organisatie. Maar ook door gebruik te maken van […]

Evenementen organiseren

Een evenement kan verschillende doelen dienen. Enkele voorbeelden: Het onder de aandacht brengen van uw organisatie of uw diensten. Het informeren over een bepaald onderwerp. Het motiveren, belonen en stimuleren van uw vrijwilligers, leden, donateurs en medewerkers. Plan van aanpakIn een plan van aanpak kunt u de volgende onderwerpen opnemen: Wat is het doel van […]

Een stichtingsblad maken

Vormen van bladen Een stichtingsblad vertoont vooral in de opbouw en aanpak veel overeenkomsten met een publiekstijdschrift of vakblad. Het belangrijkste verschil is dat jouw blad niet zelfstandig en onafhankelijk is, maar berichten plaatst die de stichting graag ziet. Er zijn verschillende vormen: Een clubblad: uitsluitend bestemd voor de donateurs van de stichting. Een huisorgaan: […]

Sponsorwerving

Waarom en welke sponsor De inkomsten van een stichting kunnen bestaan uit geld van donateurs, van subsidie, van inkomen uit vermogen en van sponsoren. Wat is het verschil tussen een donateur en sponsor? Een donateur verwacht geen tegenprestatie van de stichting. Die schenkt het bedrag. Een sponsor ontvangt wel een tegenprestatie. Dat kan een naamsvermelding […]

0
Je winkelwagen