is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Publiciteit

Publiciteit en promotie. De promotie van jouw stichting is een breed begrip. Je kan als bestuur activiteiten organiseren, de publiciteit zoeken, maar ook internet, sociale media en de website inzetten.
De stichting kan publiciteit zoeken voor zichzelf of voor het doel dat zij tracht te verwezenlijken of ondersteunen.
Met sponsoring kunnen stichtingen geld of andere ruilmiddelen verdienen door het promoten van anderen.

Sponsorwerving

Waarom en welke sponsor De inkomsten van een stichting kunnen bestaan uit geld van donateurs, van subsidie, van inkomen uit vermogen en van sponsoren. Wat is het verschil tussen een donateur en sponsor? Een donateur verwacht geen tegenprestatie van de stichting. Die schenkt het bedrag. Een sponsor ontvangt wel een tegenprestatie. Dat kan een naamsvermelding […]

is een dienst van Notarian