Stichting is statuten kwijt

Stichting is statuten kwijt

De stichting is de statuten kwijt. Waar kan ik ze opvragen?

Als je de statuten kwijt bent kan je deze opvragen bij de Kamer van Koophandel. Zijn de statuten al wat ouder? Dan kan je ze opvragen bij de notaris die de stichting heeft opgericht.

Statuten kwijt

Het kan om wat voor reden dan ook voorkomen dat de statuten van de stichting bent kwijtgeraakt. Het is erg belangrijk om de statuten bij de hand te hebben en ze na te leven.

Opvragen bij Kamer van Koophandel

Bij de oprichting van de stichting zijn de statuten bij de Kamer van Koophandel gedeponeerd. Deze kan je soms nog opvragen bij de Kamer van Koophandel.

Opvragen bij notaris

Als je de statuten niet bij de Kamer van Koophandel kan opvragen, kan je ze opvragen bij de notaris die destijds de statuten heeft opgesteld. De notaris bewaart een exemplaar van de statuten. Dit is vaak het geval bij oudere statuten.

De notaris kan kosten in rekening brengen voor het opvragen van de statuten. Deze kosten verschillen per notaris. Als de notaris niet meer in functie is, dan zijn de aktes overgedragen aan een opvolger. Je kan dat nakijken in het opvolgersarchief.

Nieuwe statuten opstellen

Daarnaast is het ook mogelijk om nieuwe statuten op te stellen. Oudere statuten sluiten niet altijd meer goed aan op de huidige wet- en regelgeving. Het voordeel van nieuwe statuten is dat ze direct weer up to date zijn.