TIP: Afspraken nakomen

TIP: Afspraken nakomen

TIP: Afspraken nakomen
Goede sfeer

Collega’s ‘achter hun broek aan moeten zitten’ is vervelend. Binnen het bestuur van een organisatie is dat nog lastiger, omdat er vaak vriendschappelijke relaties zijn en een goede sfeer een belangrijke waarde is.

De volgende aandachtspunten zorgen ervoor dat de leiding van de organisatie op koers blijft:

  • Duidelijkheid
  • Ruimte 
  • Contact
Geef en vraag duidelijkheid

Wees heel concreet en duidelijk over de kaders, verwachtingen en de deadline wanneer iets wordt afgesproken. Schep gezamenlijk een beeld van de resultaten als het doel wordt gehaald en van de consequenties als dat niet gebeurt. Stel vooraf verhelderende vragen als:

– Wie of wat is er nodig?

– Wanneer wordt het uitgevoerd?

– Wat te doen als het niet op tijd lukt of als er iets mis gaat?

Bied ruimte

Laat mensen zelf hun taken kiezen of verdelen. Vertel WAT er gedaan moet worden en laat het HOE aan de ander over. Dat scheelt bovendien vergadertijd omdat de uitwerking later kan gebeuren.

Houd contact

Houd in de tussentijd onderling contact. Toon interesse in de voortgang en eventuele moeilijkheden. Bied hulp aan als dat nodig is en wees niet bang om mensen vriendelijk en ruim op tijd aan hun verantwoordelijkheden te herinneren. Dat is natuurlijk het makkelijkst als u zelf ook altijd uw afspraken nakomt…