Verzeker je personeel

Verzeker je personeel

e-Boekhouden.nl

Ziektekosten

Als een medewerker voor korte of lange tijd uit de running is, kost dat een werkgever handenvol geld. Dat is vanwege de verplichting om de eerste twee ziektejaren minimaal 170% van het loon door te betalen. Je kan dit risico zelf dragen, samen met andere werkgevers een voorziening treffen (denk aan re-integratie van de arbeidsgehandicapte in een ander bedrijf). Maar het is ook mogelijk om een particuliere verzekering af te sluiten die het risico geheel of gedeeltelijk afdekt. Er zijn twee hoofdvormen:

personeel

De conventionele verzekering: voor een eerste periode van ziekte draag je het risico zelf. Voor de periode daarna sluit je een verzekering af. Deze lijkt het meeste op de oude ziektewet. Bij deze dekking krijg je een overeengekomen bedrag (tussen de 70 en 100% van het door te betalen loon) voor elke verzuimdag van de zieke werknemer. Die verzuimdagen gelden pas vanaf een door jou vastgesteld aantal wachtdagen, dat voor jouw rekening komt. Uiteraard betaal je de laagste premie als je kiest voor het laagste percentage aan doorbetaald loon en het hoogste aantal wachtdagen.

De ‘stop-loss’-verzekering: de werkgever draagt een eigen risico voor een bepaald bedrag en verzekert het bedrag dat daar bovenuit komt. Je krijgt dus pas iets uitgekeerd als je het overeengekomen eigenrisicobedrag per jaar (ook wel het eigen behoud genoemd) overschrijdt. Het eigen behoud kan je het beste bepalen door naar het gemiddelde verzuim van de afgelopen drie jaar te kijken. Je mag natuurlijk een hoger bedrag aan eigen behoud nemen: je betaalt dan ook minder premie. Gebruikelijk is een eigenrisicoperiode van enkele weken. Als de verzekering uitkeert, gaat het geld naar de werkgever. Je betaalt het loon door.

Ongevallenverzekering

Een ongevallenverzekering voor het personeel is een secundaire arbeidsvoorwaarde die zeker zal worden gewaardeerd. Mocht een medewerker blijvend invalide of blijvend arbeidsongeschikt raken of overlijden bij een bedrijfsongeval, dan keert de ongevallenverzekering uit. Je kan zelf de hoogte van de premie en de uitkering bepalen.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Door een verkeerd advies aan een cliënt, een niet nagekomen afspraak of een andere fout kan de partij waarvoor of waarmee uw organisatie werkt financiële schade oplopen. Het gaat dan niet om schade aan personen of zaken, maar om de zogenaamde zuivere vermogensschade. Bij eventuele beroepsfouten bent u tegen deze schade verzekerd met de beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Aansprakelijkheidsverzekering bedrijven

Als er onder werktijd iets gebeurt waardoor een derde schade lijdt, is de werkgever wettelijk aansprakelijk. Dat geldt ook als de werknemer in de auto onderweg is naar een afspraak, maar vaak weer niet tijdens woon-werkverkeer. Met deze verzekering ben je gedekt tegen aan personen toegebrachte letsel- of overlijdensschade. Maar ook tegen materiële schade en gevolgschade, zoals inkomstenverlies. In de praktijk kan je denken aan een werknemer die een computermonitor van een opdrachtgever omstoot waardoor het scherm breekt of een werknemer die schade aan de lease-auto veroorzaakt door onvoorzichtig rijgedrag.

Sommige bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen dekken ook tegen de financiële gevolgen van ongevallen en beroepsziekten die onder werktijd ontstaan zoals RSI of rugletsel. Er is een ‘maar’: je krijgt alleen geld uitgekeerd als je een ‘goed werkgever’ hebt en dit kan aantonen en voor de wettelijke vereiste goede arbeidsomstandigheden heeft gezorgd.

Een werknemer die in een privé situatie gewond raakt, is in principe zelf verantwoordelijk voor zijn letsel. Ligt de schuld bij een ander, bijvoorbeeld bij een automobilist die hem aanrijdt, dan kunt u proberen om de schade (loondoorbetaling, re-integratiehulpmiddelen) op deze partij te verhalen.

    0
    Je winkelwagen