Verzeker vrijwilligers

Verzeker vrijwilligers

e-Boekhouden.nl

Aansprakelijkheidsverzekering

Veel mensen hebben een Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren (AVP). Wie per ongeluk een ruit breekt, koffie morst over de nieuwe vloerbedekking of een ander soort schade aanricht, kan dan terugvallen op zijn eigen polis. De verzekering vergoedt de schade als die is veroorzaakt in de privésfeer.

Aansprakelijkheidsrisico’s van werk in vrije tijd, vrijwilligerswerk dus, zijn over het algemeen door de AVP gedekt. Een vrijwilliger die tijdens zijn onbetaalde werk schade aanricht, kan de eventuele schadeclaim doorsluizen naar zijn eigen verzekering.

Maar let op: dat jouw stichting zich dus niet hoeft zelf te verzekeren tegen mogelijke schade die wordt aangericht door de vrijwillige medewerkers, is een misverstand! Een gedupeerde kan namelijk zowel bij de vrijwilliger als bij de organisatie waarbij deze actief is, een claim indienen. Ook jouw organisatie moet dan altijd kunnen terugvallen op een goede verzekering, in dit geval een Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB). Als organisatie ben je verplicht om deze verzekering af te sluiten. Dit is omdat je gezien wordt als een rechtspersoon met een zorgplicht tegenover jouw vrijwillige medewerkers. 

Controleer er bij het afsluiten van de verzekering ook op dat werkgeversaansprakelijkheid wordt meeverzekerd. Zo ben je ook gedekt als een medewerker letsel oploopt. Als de AVP van de vrijwilliger de schade niet vergoedt, of zij zelf géén AVP hebben, kunnen zij soms een beroep doen op de AVB-polis.

Let bij het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering in elk geval op:

 • De hoogte van het verzekerde bedrag;
 • Het meeverzekeren van de aansprakelijkheid voor jouw organisatie;
 • De onderlinge aansprakelijkheid;
 • De voorwaarden voor uitkering.

Ongevallenverzekering

Een ongevallenverzekering is verplicht als er risicovolle activiteiten worden uitgevoerd en deze dekt de schade als:

 • Een vrijwilliger een ongeluk krijgt, gewond raakt en als gevolg daarvan blijvend invalide wordt of overlijdt. De verzekering geldt tijdens het werk en bij activiteiten in opdracht van een vrijwilligersorganisatie. En tijdens het reizen tussen huis en organisatie. 
 • De vrijwilliger tijdens het werk of tijdens activiteiten in opdracht van een vrijwilligersorganisatie lichamelijk letsel of materiële schade veroorzaakt aan derden of aan andere vrijwilligers.

De verzekering is vooral van belang voor vrijwilligers zonder betaalde baan en mensen met een uitkering. Zij kunnen immers geen aanspraak maken op uitkeringen uit de Ziektewet, de Algemene Nabestaanden Wet of de WAO.

Overige verzekeringen

Naast een ongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering die je als vrijwilligersorganisatie moet afsluiten, zijn er nog een aantal andere verzekeringen waarvan je zelf kan bepalen of je ze af wilt sluiten. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Auto-inzittendenverzekering. Deze verzekering vergoedt de lichamelijke of materiële schade van de passagiers, of de bestuurder van de desbetreffende auto schuld heeft aan het ongeval of niet. Als vrijwilligers regelmatig een auto delen of bijvoorbeeld sporters naar wedstrijden rijden, is dit een belangrijke verzekering om af te sluiten.
 • Persoonlijke eigendommenverzekering. Deze aanvullende verzekering vergoedt schade aan persoonlijke eigendommen van vrijwilligers als deze tijdens het vrijwilligerswerk beschadigd raken.
 • Rechtsbijstandverzekering. Deze verzekering geeft recht op rechtshulp of op vergoeding van de kosten die worden gemaakt bij het oplossen van een juridisch geschil.

  0
  Je winkelwagen