Pablo van Klinken

Bericht

Periodieke donaties

Wat is het voordeel van periodieke donaties? Een periodieke donatie levert zekerheid op voor de stichting en de donateur kan de donatie aftrekken bij de belastingaangifte. Je moet wel minimaal 5 jaar de donatie doen en deze schriftelijk vastleggen...

Bericht

Juridische gevolgen UBO-inschrijving

Welke gevolgen heeft het als ik mij inschrijf als UBO? Een stichting is verplicht om een UBO in te schrijven. Dit heeft geen gevolgen op het gebied van aansprakelijkheid. Tenzij de gegevens niet of onjuist worden ingevuld. Dan kunnen er...

Bericht

Bestuurder handelt buiten bevoegdheid

Een bestuurder handelt buiten de bevoegdheid. Wat kan ik hiertegen doen? Als een bestuurder buiten zijn bevoegdheid handelt kunnen de andere bestuurders deze handeling vernietigen. Zijn er alleen intern afspraken gemaakt over de bevoegdheid? Dan kan...

Bericht

Stichting staat in testament

Stichting in testament wat nu te doen? De stichting ontvangt een erfenis. Die kan je niet zomaar aanvaarden. Daar zijn risico’s aan verbonden. Vandaar dat er ook regels voor zijn, zoals altijd beneficiair aanvaarden. Stichting in testament...

Bericht

Stichting ontbinden via de rechter

Kan de rechter een stichting ontbinden? Ja een rechter kan een stichting ontbinden. In de wet staan een aantal mogelijke pties om dat te doen. Zoals op verzoek van het bestuur van de stichting. Ontbinden via de rechter In bepaalde gevallen kan de...

Bericht

Verschil tussen voorzitter en een directeur

Wat is het verschil tussen een voorzitter en een directeur? De voorzitter van een stichting is bestuurder en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Een directeur is op basis van een arbeidsovereenkomst werkzaam voor de stichting. Verschil...

Bericht

Bestuurder uit het bestuur zetten

Hoe kan ik een bestuurder uit het bestuur zetten? Het bestuur kan een bestuurder schorsen of zelfs ontslaan. Bekijk eerst wat er in de statuten staat beschreven. Ontslag kan ook via de rechter plaatsvinden. Bestuurder schorsen of ontslaan In de...

Bericht

Stappenplan statuten stichting wijzigen

Stappenplan statuten stichting wijzigen Jullie willen de statuten van de stichting wijzigen. Wij willen je graag helpen bij de stappen die je moet zetten om de stichting te wijzigen. Het bestuur vorm jij vermoedelijk niet alleen. Dus wil je de zaken...

Bericht

Verschil directeur en bestuurder

Wat is het verschil tussen een directeur en een bestuurder? Een directeur is op basis van een arbeidsovereenkomst werkzaam binnen de stichting. Statutaire bestuurders zijn in de statuten benoemd en hebben een bepaalde functie. Titulaire bestuurders...

Bericht

Omvang bestuur wijzigen

Hoe wijzig ik de omvang van het stichtingsbestuur? Het bestuur kan zelf haar omvang bepalen. De grenzen staan in de statuten (meestal een minimum of in de ANBI-regeling (minstens drie). Omvang van het bestuur wijzigen Je wilt de omvang van het...

0
Je winkelwagen