is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Belasting

Ook al hebben stichtingen vaak geen winstoogmerk, toch moet in bepaalde gevallen belasting aan de fiscus worden afgedragen. Maar ook belastingvoordeel is mogelijk. Hier lees je met welke fiscale zaken de stichting te maken kan krijgen.

Teruggave energiebelasting

Wie hebben recht op teruggave energiebelasting? Een groot aantal instellingen (ongeacht hun rechtspersoon) heeft recht op teruggave van de betaalde energiebelasting. Je hebt recht op 50% teruggave van de in een jaar betaalde energiebelasting. Het gaat om de volgende instellingen: Uitgesloten zijn dan instellingen die actief zijn in de gezondheidszorg of het onderwijs. Voor wat betreft de SBBI […]

Belastingvoordeel voor giften aan culturele ANBI

Culturele ANBI Een culturele ANBI is een instelling die voor minstens 90% actief is op een cultureel gebied. Voorbeeld van culturele instellingen zijn bijvoorbeeld: instellingen die actief zijn in beeldende kunst, bouwkunst, erfgoed (musea, archieven, archeologie, monumentenzorg), dans, film, letteren, (pop)muziek, (muziek)theater of vormgeving. Hieronder vallen bijvoorbeeld theatergroepen, schouwburgen, bibliotheken, filmhuizen, (pop)podia, letteren-, pop- en […]

BTW betalen over sponsorinkomsten?

Vaak BTW verplicht Als jouw stichting btw-plichtig is, geldt dit ook voor de sponsorinkomsten. Voor een stichting die niet als btw-plichtig is heeft ook een grote kans dat er zij toch btw moet afdragen. Ook geldt er een btw-verplichting voor sponsoring in natura. Btw-plichtig In de situatie dat de stichting door de Belastingdienst is aangemerkt […]

Btw plicht ja of nee?

Btw afdragen en aftrekken Alle ondernemers moeten btw in rekening brengen. Van die in rekening gebrachte btw mogen zij de btw aftrekken die zij hebben betaald aan andere leveranciers. Het saldo dragen zij af. De eerste vraag is dus: is de stichting een ondernemer? Voor de btw wordt als ondernemer aangemerkt: De Belastingdienst bepaalt aan de hand van […]

Welke belasting moet de stichting betalen?

BTW De stichting moet BTW afdragen als de stichting wordt aangemerkt als een onderneming. Je bent voor de Belastingdienst ondernemer als je zelfstandig een bedrijf of beroep uitoefent. Voor de stichting zijn er verschillende vrijstellingen van de BTW waar je voor in aanmerking kan komen. Onder andere zijn de volgende branches en bedrijfsactiviteiten vrijgesteld van […]

Hoe kun je de ANBI-status aanvragen?

De ANBI-status aanvragen Je wilt de ANBI-status aanvragen voor jouw stichting. Hoe doe je dat? Allereerst moet je de statuten controleren. Voldoen deze aan de vereisten om een ANBI-status aan te vragen? Zo ja, dan kun je door met de volgende stappen. Zo niet, dan moet je eerst de statuten van de stichting aanpassen. Dat […]

Alles wat je wil weten over de vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting en de stichting De vennootschapsbelasting is een jaarlijkse belasting over de winst van de stichting. In bepaalde gevallen moet de stichting vennootschapsbelasting (Vpb) afdragen. Dat is het geval als de stichting een onderneming drijft. Daarvoor moet aan de volgende drie voorwaarden zijn voldaan: De stichting heeft een winstoogmerk. De stichting neemt deel aan het […]

is een dienst van Notarian