Belasting

Ook al hebben verenigingen en stichtingen vaak geen winstoogmerk, toch moet in bepaalde gevallen belasting aan de fiscus worden afgedragen. Maar ook belastingvoordeel is mogelijk. Hier leest u met welke fiscale zaken uw organisatie te maken kan krijgen.

Welke belasting moet de stichting betalen?

BTW De stichting moet BTW afdragen als de stichting wordt aangemerkt als een onderneming. Je bent voor de Belastingdienst ondernemer als je zelfstandig een bedrijf of beroep uitoefent. Voor de stichting zijn er verschillende vrijstellingen van de BTW waar je voor in aanmerking kan komen. Onder andere zijn de volgende branches en bedrijfsactiviteiten vrijgesteld van […]

BTW betalen over sponsorinkomsten?

Vaak BTW verplicht Als jouw stichting btw-plichtig is, geldt dit ook voor de sponsorinkomsten. Voor een stichting die niet als btw-plichtig is heeft ook een grote kans dat er zij toch btw moet afdragen. Ook geldt er een btw-verplichting voor sponsoring in natura. Btw-plichtig In de situatie dat de stichting door de Belastingdienst is aangemerkt […]

Vergeet de vennootschapsbelasting niet

Vpb afdragen Wat wordt er belast? Vrijstellingen Vpb afdragen Vennootschapsbelasting (kortweg Vpb) is een jaarlijkse belasting op de winst van rechtspersonen of samenwerkingsverbanden die vergelijkbaar zijn. De vennootschapsbelasting is van toepassing als u door de Belastingdienst als ondernemer wordt gezien. Daarvoor moet aan deze drie voorwaarden worden voldaan: Er een oogmerk is om winst te […]

Het opzetten van een loonadministratie

Loonbelasting Loonheffing Personeelsadministratie Administratie voor de Belastingdienst Loonstrook Jaaropgave Loonbelasting Neem contact op met de afdeling loonbelasting van de eenheid van de Belastingdienst waaronder u valt. Daar heeft men de volgende gegevens van u nodig: De naam en aard van de organisatie, de oprichter en de rechtsvorm. Het aantal medewerkers in dienst en de ingangsdatum […]

Vpb afdragen voor activiteiten in besloten kring?

De vennootschapsbelasting is van toepassing als de vereniging of stichting een onderneming drijft. Daarvoor moet aan de volgende drie voorwaarden worden voldaan: Er is een oogmerk om winst te behalen. Er wordt deelgenomen aan het economisch verkeer. Er is een duurzame organisatie van arbeid en kapitaal. Meer hierover leest u in het artikel Vergeet de […]

De ANBI-status aanvragen

In de aanvraag verstrekt u de volgende informatie: Doelstelling van de stichting. Verklaring dat uw organisatie een stichting is (of gelijkgestelde rechtsvorm heeft). Verklaring dat uw organisatie volgens de regels en feitelijk geen winst probeert te maken. Verklaring dat de stichting overwegend het algemeen belang dient. Verklaring dat wordt voldaan aan het beschikkingsmachtcriterium. Verklaring inzake de […]

TIP: Informatie over sport en belasting

Onder Sport en belasting vindt u informatie voor bestuurders van sportverenigingen en organisatoren van sportevenementen. Over uw rechten en plichten en met welke belastingen u te maken kunt krijgen, zoals btw en loonheffingen. Ook vindt u de contactpersonen voor sportgerelateerde belastingvragen per regio. Brochures vervallen De informatie op de site vervangt de brochures van de Belastingdienst ‘Sportclubs, belastingen en […]

TIP: belastingvoordeel voor ANBI’s

Om de ANBI-statuts van de Belastingdienst te krijgen moeten het doel en de feitelijke werkzaamheden van de instelling een algemeen belang dienen. Verder mag een ANBI geen winstoogmerk hebben en geen particulier of individueel belang dienen. In het ANBI-besluit staat beschreven aan welke eisen de instellingen moeten voldoen. Zo mogen bestuurders alleen een onkostenvergoeding en […]

Btw afdragen ja of nee?

Btw afdragen en aftrekken Vrijstellingen Regeling voor kantines Btw-tarieven Btw afdragen en aftrekken Voor de btw wordt als ondernemer aangemerkt: Ieder die geheel zelfstandig, dus niet in loondienst, een bedrijf of beroep uitoefent. Personen die duurzaam een zaak, zoals bijvoorbeeld een pand (een clubgebouw) of een stuk grond (een sportveld) exploiteren. Vooral verenigingen moeten dus rekenen op […]

De btw-aangifte: zo werkt het

  Btw altijd aangeven Als uw vereniging of stichting btw-plichtig is, moet u btw-aangifte doen. Dit gebeurt binnen een bepaald tijdvak, dat door de Belastingdienst wordt vastgesteld. In de meeste gevallen zal dat een kwartaal zijn. En als u per jaar minder dan € 1.883 aan btw betaalt, kan het op verzoek op een jaar […]