Belasting

Ook al hebben stichtingen vaak geen winstoogmerk, toch moet in bepaalde gevallen belasting aan de fiscus worden afgedragen. Maar ook belastingvoordeel is mogelijk. Hier lees je met welke fiscale zaken de stichting te maken kan krijgen.

Btw-suppletie: als je te veel of te weinig omzetbelasting hebt betaald

Btw-suppletie Een btw-suppletie is een aanvulling op de aangifte btw. Het kan tenslotte gebeuren dat je, om wat voor reden dan ook, over een bepaald tijdvak te veel of juist te weinig omzetbelasting hebt betaald. Dit corrigeer je door middel van een btw-suppletie. Daarvoor moet je het formulier Suppletie Omzetbelasting van de Belastingdienst gebruiken. Daarbij […]

Verlenging belastingvoordeel voor giften aan cultuur

Staatssecretaris Frans Weekers van Financiën en minister Jet Bussemaker van Onderwijs hopen dat de verlenging van deze maatregel voor een stimulans van giften aan de culturele sector zorgt. Giften aan culturele instellingen mogen hierdoor met een bepaald percentage worden vermenigvuldigd, zodat er een hoger bedrag in de belastingaangifte kan worden afgetrokken. Particulieren mogen voor de […]

De btw-aangifte: zo werkt het

  Btw altijd aangeven Als uw vereniging of stichting btw-plichtig is, moet u btw-aangifte doen. Dit gebeurt binnen een bepaald tijdvak, dat door de Belastingdienst wordt vastgesteld. In de meeste gevallen zal dat een kwartaal zijn. En als u per jaar minder dan € 1.883 aan btw betaalt, kan het op verzoek op een jaar […]

BTW betalen over sponsorinkomsten?

Vaak BTW verplicht Als jouw stichting btw-plichtig is, geldt dit ook voor de sponsorinkomsten. Voor een stichting die niet als btw-plichtig is heeft ook een grote kans dat er zij toch btw moet afdragen. Ook geldt er een btw-verplichting voor sponsoring in natura. Btw-plichtig In de situatie dat de stichting door de Belastingdienst is aangemerkt […]

Btw afdragen ja of nee?

Btw afdragen en aftrekken Voor de btw wordt als ondernemer aangemerkt: Ieder die geheel zelfstandig, dus niet in loondienst, een bedrijf of beroep uitoefent. Personen die duurzaam een zaak, zoals bijvoorbeeld een pand (een clubgebouw) of een stuk grond (een sportveld) exploiteren. De Belastingdienst bepaalt aan de hand van jouw situatie of je wel of niet btw-plichtig bent. […]

TIP: belastingvoordeel voor ANBI’s

Om de ANBI-statuts van de Belastingdienst te krijgen moeten het doel en de feitelijke werkzaamheden van de instelling een algemeen belang dienen. Verder mag een ANBI geen winstoogmerk hebben en geen particulier of individueel belang dienen. In het ANBI-besluit staat beschreven aan welke eisen de instellingen moeten voldoen. Zo mogen bestuurders alleen een onkostenvergoeding en […]

Welke belasting moet de stichting betalen?

BTW De stichting moet BTW afdragen als de stichting wordt aangemerkt als een onderneming. Je bent voor de Belastingdienst ondernemer als je zelfstandig een bedrijf of beroep uitoefent. Voor de stichting zijn er verschillende vrijstellingen van de BTW waar je voor in aanmerking kan komen. Onder andere zijn de volgende branches en bedrijfsactiviteiten vrijgesteld van […]

De ANBI-status aanvragen

In de aanvraag verstrekt u de volgende informatie: Doelstelling van de stichting. Verklaring dat uw organisatie een stichting is (of gelijkgestelde rechtsvorm heeft). Verklaring dat uw organisatie volgens de regels en feitelijk geen winst probeert te maken. Verklaring dat de stichting overwegend het algemeen belang dient. Verklaring dat wordt voldaan aan het beschikkingsmachtcriterium. Verklaring inzake de […]

Vpb afdragen voor activiteiten in besloten kring?

Vennootschapsbelasting De vennootschapsbelasting is van toepassing als de stichting een onderneming drijft. Daarvoor moet aan de volgende drie voorwaarden zijn voldaan: Oogmerk om winst te behalen. Deelgenomen aan het economisch verkeer. Duurzame organisatie van arbeid en kapitaal. Hieronder gaan we in op het criterium ‘deelname aan het economisch verkeer’ en de uitzondering hierop, de zogenoemde […]

Het opzetten van een loonadministratie

Loonbelasting Loonheffing Personeelsadministratie Administratie voor de Belastingdienst Loonstrook Jaaropgave Loonbelasting Neem contact op met de afdeling loonbelasting van de eenheid van de Belastingdienst waaronder u valt. Daar heeft men de volgende gegevens van u nodig: De naam en aard van de organisatie, de oprichter en de rechtsvorm. Het aantal medewerkers in dienst en de ingangsdatum […]

0
Je winkelwagen