Belasting

Ook al hebben verenigingen en stichtingen vaak geen winstoogmerk, toch moet in bepaalde gevallen belasting aan de fiscus worden afgedragen. Maar ook belastingvoordeel is mogelijk. Hier leest u met welke fiscale zaken uw organisatie te maken kan krijgen.

Vergeet de vennootschapsbelasting niet

Naast ondernemers moeten ook verenigingen en stichtingen in bepaalde gevallen vennootschapsbelasting (Vpb) afdragen. Dit gebeurt wanneer u een onderneming drijft of werkzaamheden verricht waarmee u een concurrent bent van een ander.

Vpb afdragen voor activiteiten in besloten kring?

Verenigingen en stichtingen moeten in bepaalde gevallen vennootschapsbelasting (Vpb) afdragen. Een van de criteria daarvoor is: deelname aan het economisch verkeer. Maar, activiteiten ‘in besloten kring' vormen daar een uitzondering op. Belastingadviseur Daniëlle Veenhuijzen licht het toe.

Mogen we een vrijwilliger belastingvrij belonen?

De penningmeester van een culturele stichting maakt zich zorgen. Hij betaalt alle vrijwilligers 200 euro per maand aan onkostenvergoedingen. Iemand wees hem er op dat dit voor problemen kan zorgen bij de Belastingdienst. De penningmeester vreest nu voor een boete of naheffing. Terecht of niet?

De ANBI-status aanvragen

Voldoet uw stichting aan de eisen die aan de ANBI-status worden gesteld en is aan de stichting een fiscaal nummer toegekend? Dan is het tijd om de status aan te vragen. En wat zijn de voordelen van de ANBI-status?

TIP: Informatie over sport en belasting

De Belastingdienst heeft een gedeelte van haar website ingericht voor informatie over en sport en belasting. Als bestuurder van een sportvereniging of organisator van een sportevenement kunt u met belastingen te maken krijgen, zoals btw en loonheffingen.

TIP: belastingvoordeel voor ANBI’s

Uw organisatie kan mogelijk in aanmerking komen voor belastingvoordeel. Als u door de Belastingdienst wordt aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI's) heeft u voordeel op het gebied van schenken, successie en giften.