is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Belasting

Ook al hebben stichtingen vaak geen winstoogmerk, toch moet in bepaalde gevallen belasting aan de fiscus worden afgedragen. Maar ook belastingvoordeel is mogelijk. Hier lees je met welke fiscale zaken de stichting te maken kan krijgen.

Teruggave energiebelasting

Wie hebben recht op teruggave energiebelasting? Een groot aantal instellingen (ongeacht hun rechtspersoon) heeft recht op teruggave van de betaalde energiebelasting. Je hebt recht op 50% teruggave van de in een jaar betaalde energiebelasting. Het gaat om de volgende instellingen: Uitgesloten zijn dan instellingen die actief zijn in de gezondheidszorg of het onderwijs. Voor wat betreft de SBBI […]

Belastingvoordeel voor giften aan culturele anbi

Culturele ANBI Voor zogenaamde culturele ANBI-instellingen geldt een verruimde aftrek van giften. Je kunt dan meer aftrekken dan je daadwerkelijk geeft. Giften aan culturele instellingen mogen hierdoor met een bepaald percentage worden vermenigvuldigd, zodat er een hoger bedrag in de belastingaangifte kan worden afgetrokken. Hoe hoog is de verruimde aftrek? Particulieren mogen voor de inkomstenbelasting […]

BTW betalen over sponsorinkomsten?

Vaak BTW verplicht Als jouw stichting btw-plichtig is, geldt dit ook voor de sponsorinkomsten. Voor een stichting die niet als btw-plichtig is heeft ook een grote kans dat er zij toch btw moet afdragen. Ook geldt er een btw-verplichting voor sponsoring in natura. Btw-plichtig In de situatie dat de stichting door de Belastingdienst is aangemerkt […]

Btw plicht ja of nee?

Btw afdragen en aftrekken Voor de btw wordt als ondernemer aangemerkt: Ieder die geheel zelfstandig, dus niet in loondienst, een bedrijf of beroep uitoefent. Personen die duurzaam een zaak, zoals bijvoorbeeld een pand (een clubgebouw) of een stuk grond (een sportveld) exploiteren. De Belastingdienst bepaalt aan de hand van jouw situatie of je wel of niet btw-plichtig bent. […]

Welke belasting moet de stichting betalen?

BTW De stichting moet BTW afdragen als de stichting wordt aangemerkt als een onderneming. Je bent voor de Belastingdienst ondernemer als je zelfstandig een bedrijf of beroep uitoefent. Voor de stichting zijn er verschillende vrijstellingen van de BTW waar je voor in aanmerking kan komen. Onder andere zijn de volgende branches en bedrijfsactiviteiten vrijgesteld van […]

Hoe kun je de ANBI-status aanvragen?

Wat moet ik inleveren voor de ANBI aanvraag? In de aanvraag verstrekt u de volgende informatie: Dit formulier kun je opvragen op de website van de Belastingdienst. Naar dit kantoor moet je het ingevulde aanvraagformulier ook opsturen: deze vestiging van de Belastingdienst beslist over de ANBI-aanvraag. Je doet er goed aan een kopie van het ingevulde aanvraagformulier […]

Alles wat je wil weten over de vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting en de stichting De vennootschapsbelasting is een jaarlijkse belasting over de winst van de stichting. In bepaalde gevallen moet de stichting vennootschapsbelasting (Vpb) afdragen. Dat is het geval als de stichting een onderneming drijft. Daarvoor moet aan de volgende drie voorwaarden zijn voldaan: De stichting heeft een winstoogmerk. De stichting neemt deel aan het […]

is een dienst van Notarian