Belasting

Ook al hebben stichtingen vaak geen winstoogmerk, toch moet in bepaalde gevallen belasting aan de fiscus worden afgedragen. Maar ook belastingvoordeel is mogelijk. Hier lees je met welke fiscale zaken de stichting te maken kan krijgen.

Belastingvoordeel voor giften aan culturele anbi

Culturele ANBI Voor zogenaamde culturele ANBI-instellingen geldt een verruimde aftrek van giften. Je kunt dan meer aftrekken dan je daadwerkelijk geeft.. Giften aan culturele instellingen mogen hierdoor met een bepaald percentage worden vermenigvuldigd, zodat er een hoger bedrag in de belastingaangifte kan worden afgetrokken. Hoe hoog is de verruimde aftrek? Particulieren mogen voor de inkomstenbelasting […]

BTW betalen over sponsorinkomsten?

Vaak BTW verplicht Als jouw stichting btw-plichtig is, geldt dit ook voor de sponsorinkomsten. Voor een stichting die niet als btw-plichtig is heeft ook een grote kans dat er zij toch btw moet afdragen. Ook geldt er een btw-verplichting voor sponsoring in natura. Btw-plichtig In de situatie dat de stichting door de Belastingdienst is aangemerkt […]

Btw plicht ja of nee?

Btw afdragen en aftrekken Voor de btw wordt als ondernemer aangemerkt: Ieder die geheel zelfstandig, dus niet in loondienst, een bedrijf of beroep uitoefent. Personen die duurzaam een zaak, zoals bijvoorbeeld een pand (een clubgebouw) of een stuk grond (een sportveld) exploiteren. De Belastingdienst bepaalt aan de hand van jouw situatie of je wel of niet btw-plichtig bent. […]

Welke belasting moet de stichting betalen?

BTW De stichting moet BTW afdragen als de stichting wordt aangemerkt als een onderneming. Je bent voor de Belastingdienst ondernemer als je zelfstandig een bedrijf of beroep uitoefent. Voor de stichting zijn er verschillende vrijstellingen van de BTW waar je voor in aanmerking kan komen. Onder andere zijn de volgende branches en bedrijfsactiviteiten vrijgesteld van […]

Hoe kun je de ANBI-status aanvragen?

Wat moet ik inleveren voor de ANBI aanvraag? In de aanvraag verstrekt u de volgende informatie: Doelstelling van de stichting. Verklaring dat uw organisatie een stichting is (of gelijkgestelde rechtsvorm heeft). Verklaring dat uw organisatie volgens de regels en feitelijk geen winst probeert te maken. Verklaring dat de stichting overwegend het algemeen belang dient. Verklaring dat […]

Alles wat je wil weten over de vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting en de stichting De vennootschapsbelasting is een jaarlijkse belasting over de winst van de stichting. In bepaalde gevallen moet de stichting vennootschapsbelasting (Vpb) afdragen. Dat is het geval als de stichting een onderneming drijft. Daarvoor moet aan de volgende drie voorwaarden zijn voldaan: De stichting heeft een winstoogmerk. De stichting neemt deel aan het […]

0
Je winkelwagen