is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Belastingvoordeel voor giften aan culturele ANBI

Belastingvoordeel voor giften aan culturele ANBI

Heeft een culturele ANBI ook belastingvoordelen?

Ja, een culturele ANBI heeft ook belastingvoordelen als je daaraan schenkt. Daarvoor geldt een verruimde aftrek van de giften. Je kunt meer aftrekken dan je daadwerkelijk schenkt.

Culturele ANBI

culturele anbi

Een culturele ANBI is een instelling die voor minstens 90% actief is op een cultureel gebied. Voorbeeld van culturele instellingen zijn bijvoorbeeld: instellingen die actief zijn in beeldende kunst, bouwkunst, erfgoed (musea, archieven, archeologie, monumentenzorg), dans, film, letteren, (pop)muziek, (muziek)theater of vormgeving. Hieronder vallen bijvoorbeeld theatergroepen, schouwburgen, bibliotheken, filmhuizen, (pop)podia, letteren-, pop- en filmfestivals en architectuurcentra.

Voor zogenaamde culturele ANBI-instellingen geldt een verruimde aftrek van giften. Je kunt dan meer aftrekken dan je daadwerkelijk geeft. Giften aan culturele instellingen mogen hierdoor met een bepaald percentage worden vermenigvuldigd, zodat er een hoger bedrag in de belastingaangifte kan worden afgetrokken.

Hoe hoog is de verruimde aftrek?

Particulieren mogen voor de inkomstenbelasting 25% meer aftrekken dan ze geven. Voor hen kan het extra belastingvoordeel oplopen tot € 650. Bedrijven mogen voor de vennootschapsbelasting de aftrek van hun gift met 50% verhogen. Voor hen kan het extra voordeel oplopen tot € 625.

    is een dienst van Notarian