is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

BTW betalen over sponsorinkomsten?

BTW betalen over sponsorinkomsten?

Moeten wij BTW rekenen over de sponsorgelden?

Soms moet je BTW rekenen over sponsorinkomsten. In ieder geval als jouw stichting al BTW-plichtig is. Maar ook als er een duidelijke tegenprestatie is ten opzichte van de inkomsten.

btw

Vaak BTW verplicht

Als jouw stichting btw-plichtig is, geldt dit ook voor de sponsorinkomsten. Voor een stichting die niet als btw-plichtig is heeft ook een grote kans dat er zij toch btw moet afdragen. Ook geldt er een btw-verplichting voor sponsoring in natura.

Btw-plichtig

In de situatie dat de stichting door de Belastingdienst is aangemerkt als btw-plichtig, geldt deze verplichting ook voor sponsorgelden. De btw berekent u door aan de sponsor door op de factuur het sponsorbedrag te verhogen. Dat bedrag draagt u af aan de Belastingdienst. De sponsor kan de gefactureerde btw meestal als voorbelasting weer aftrekken.

Niet btw-plichtig

Is de stichting niet btw-plichtig? Dan is er toch een grote kans dat voor de diensten die jullie aan sponsors verlenen toch btw moet afdragen. Dit komt doordat er een tegenprestatie wordt geleverd voor het ontvangen van sponsorgelden. Dat kan op heel manier zijn, denk aan sponsorborden, reclame op de website et cetera). Veel stichtingen die zich inzetten op maatschappelijk, cultureel, sportief en sociaal vlak hebben recht op een vrijstelling.

Sponsoring in natura

Ook over sponsoring in natura moet btw worden afgedragen. Dus is bijvoorbeeld het geval als de stichting geen geld van de sponsor ontvangt, maar goederen zoals een computer, of ander materiaal. In die gevallen ontvangt de sponsor in ruil hiervoor bijvoorbeeld een naamsvermelding. Je moet dan wederzijds een factuur uitreiken voor de waarde van die bijdragen (die tegen elkaar wegvallen), plus de btw. Alleen dan is aftrek van voorbelasting voor de sponsor mogelijk.

    is een dienst van Notarian