Financiën

De financiën zijn een belangrijk onderdeel van de stichting. Als bestuur en penningmeester wil je zicht hebben over de financiën. Denk hierbij aan belastingen, inkomsten en uitgaven van de stichting.

Onduidelijkheid over uitgaven en beloning voorkomen

Uitgaven en beloningen Er zijn een aantal manieren om te zorgen dat betalingen en beloningen binnen een stichting transparant blijven. Zoals een goede betalingsorganisatie. Een goede betalingsorganisatie Hoe kan een goede betalingsorganisatie binnen een stichting er uitzien? Je laat de facturen niet alleen naar de penningmeester sturen, maar ook naar een ander bestuurslid. Dat kan […]

Btw-suppletie: als je te veel of te weinig omzetbelasting hebt betaald

Btw-suppletie Een btw-suppletie is een aanvulling op de aangifte btw. Het kan tenslotte gebeuren dat je, om wat voor reden dan ook, over een bepaald tijdvak te veel of juist te weinig omzetbelasting hebt betaald. Dit corrigeer je door middel van een btw-suppletie. Daarvoor moet je het formulier Suppletie Omzetbelasting van de Belastingdienst gebruiken. Daarbij […]

Verlenging belastingvoordeel voor giften aan cultuur

Staatssecretaris Frans Weekers van Financiën en minister Jet Bussemaker van Onderwijs hopen dat de verlenging van deze maatregel voor een stimulans van giften aan de culturele sector zorgt. Giften aan culturele instellingen mogen hierdoor met een bepaald percentage worden vermenigvuldigd, zodat er een hoger bedrag in de belastingaangifte kan worden afgetrokken. Particulieren mogen voor de […]

Steunstichting met SBBI status oprichten

Steunstichting met SBBI status Een steunstichting SBBI is een stichting. Deze stichting is speciaal opgericht ter ondersteuning van een jubileum van een SBBI op het gebied van sport en muziek. De steunstichting zamelt geld in. Om als stichting in aanmerking te komen voor een steunstichting SBBI moet je voldoen aan bepaalde, door de Belastingdienst vastgesteld, […]

Een bankrekening openen

Bankrekening openen De exacte eisen die de bank aan de aan te leveren documenten stelt, kunnen van bank tot bank verschillen. Doorgaans volstaat de volgende papierwinkel: De naam van de stichting. Het vestigingsadres. Een uittreksel Kamer van Koophandel (indien ingeschreven). Dit kan een gewaarmerkt papieren exemplaar zijn, of een gewaarmerkte elektronisch exemplaar. Kies je voor […]

De btw-aangifte: zo werkt het

  Btw altijd aangeven Als uw vereniging of stichting btw-plichtig is, moet u btw-aangifte doen. Dit gebeurt binnen een bepaald tijdvak, dat door de Belastingdienst wordt vastgesteld. In de meeste gevallen zal dat een kwartaal zijn. En als u per jaar minder dan € 1.883 aan btw betaalt, kan het op verzoek op een jaar […]

BTW betalen over sponsorinkomsten?

Vaak BTW verplicht Als jouw stichting btw-plichtig is, geldt dit ook voor de sponsorinkomsten. Voor een stichting die niet als btw-plichtig is heeft ook een grote kans dat er zij toch btw moet afdragen. Ook geldt er een btw-verplichting voor sponsoring in natura. Btw-plichtig In de situatie dat de stichting door de Belastingdienst is aangemerkt […]

Wat te doen bij fraude: de civiele procedure

Verschil met strafprocedure Bij een civiele procedure zijn er 2 partijen, de eiser en de gedaagde. Zij starten zelf de procedure. Bij een strafzaak is het de Officier van Justitie die ze zaak start. Bij een civiele procedure spant jouw stichting een gerechtelijke procedure aan en niet justitie. Als je aangifte hebt gedaan en de […]

Wat te doen bij fraude: de strafprocedure

De strafprocedure: aangifte doen Een strafprocedure start met het doen van aangifte van een strafbaar feit bij de politie. Als je slechts vermoeden van fraude hebt en wellicht wat aanwijzingen, maar geen hard bewijs, heeft aangifte doen meestal weinig zin. Heeft de stichting keiharde bewijzen van fraude (bijvoorbeeld een op schrift gestelde bekentenis van de penningmeester of een […]

Wat te doen bij fraude: bewijs

Bewijs van fraude Het is belangrijk om vast te kunnen stellen of er fraude is gepleegd en wat de omvang daarvan is. Als je geld wilt terugvorderen van een frauderende penningmeester, moet je natuurlijk ook weten om welk bedrag het gaat. Als je aangifte wilt doen, kan dat niet op grond van een vaag vermoeden. […]

0
Je winkelwagen