is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Financiën

De financiën zijn een belangrijk onderdeel van de stichting. Als bestuur en penningmeester wil je zicht hebben over de financiën. Denk hierbij aan belastingen, inkomsten en uitgaven van de stichting.

e-boekhouden.nl

Teruggave energiebelasting

Wie hebben recht op teruggave energiebelasting? Een groot aantal instellingen (ongeacht hun rechtspersoon) heeft recht op teruggave van de betaalde energiebelasting. Je hebt recht op 50% teruggave van de in een jaar betaalde energiebelasting. Het gaat om de volgende instellingen: Uitgesloten zijn dan instellingen die actief zijn in de gezondheidszorg of het onderwijs. Voor wat betreft de SBBI […]

Schenken als ondernemer

Voordelen van doneren als ondernemer Je kunt als ondernemer doneren aan een stichting. Je moet doneren onderscheiden van sponsoren. Bij een sponsorovereenkomst is er een tegenprestatie van de stichting. De onderneming heeft dus geen zakelijk belang bij de gift. Er is dus geen sprake van bijvoorbeeld het vergroten van de naamsbekendheid. Twee soorten giften De […]

Onduidelijkheid over uitgaven en beloning voorkomen

Uitgaven en beloningen Er zijn een aantal manieren om te zorgen dat betalingen en beloningen binnen een stichting transparant blijven. Zoals een goede betalingsorganisatie. Een goede betalingsorganisatie Hoe kan een goede betalingsorganisatie binnen een stichting er uitzien? Je laat de facturen niet alleen naar de penningmeester sturen, maar ook naar een ander bestuurslid. Dat kan […]

Belastingvoordeel voor giften aan culturele anbi

Culturele ANBI Voor zogenaamde culturele ANBI-instellingen geldt een verruimde aftrek van giften. Je kunt dan meer aftrekken dan je daadwerkelijk geeft. Giften aan culturele instellingen mogen hierdoor met een bepaald percentage worden vermenigvuldigd, zodat er een hoger bedrag in de belastingaangifte kan worden afgetrokken. Hoe hoog is de verruimde aftrek? Particulieren mogen voor de inkomstenbelasting […]

Steunstichting met SBBI status oprichten

Steunstichting met SBBI status Een steunstichting SBBI is een stichting. Deze stichting is speciaal opgericht ter ondersteuning van een jubileum van een SBBI op het gebied van sport en muziek. De steunstichting zamelt geld in. Om als stichting in aanmerking te komen voor een steunstichting SBBI moet je voldoen aan bepaalde, door de Belastingdienst vastgesteld, […]

Een bankrekening openen

Bankrekening openen Om een bankrekening te openen moet je veel gegevens overleggen. Dit is omdat de banken een belangrijke taak hebben bij het voorkomen van witwassen en terrorismebestrijding. Die regels staan in de WWFT. Banken moeten weten wie hun klanten zijn en daarvoor grondig onderzoek uitvoeren. Geen ING rekening in 2022 Deze verplichting levert enorm […]

BTW betalen over sponsorinkomsten?

Vaak BTW verplicht Als jouw stichting btw-plichtig is, geldt dit ook voor de sponsorinkomsten. Voor een stichting die niet als btw-plichtig is heeft ook een grote kans dat er zij toch btw moet afdragen. Ook geldt er een btw-verplichting voor sponsoring in natura. Btw-plichtig In de situatie dat de stichting door de Belastingdienst is aangemerkt […]

De SBBI-status helemaal uitgelegd

Wat is een SBBI? Het voornaamste doel van een SBBI is het behartigen van particuliere belangen van een beperkte doelgroep. SBBI staat voor Sociaal Belang Behartigende Instelling. Heel veel verenigingen hebben deze status. Voorbeelden van SBBI’s zijn: muziekverenigingen, amateurtoneelverenigingen, zangkoren, dansgroepen, sportclubs, scoutingclubs, speeltuinen, buurtverenigingen, buurthuizen (mits niet-commercieel) en ouderenverenigingen. Liever ANBI dan SBBI Voor […]

De ANBI en giften, schenkingen en donaties

De ANBI status Het is voor particulieren fiscaal aantrekkelijk om te schenken aan een goed doel dat door de Belastingdienst is aangemerkt als ANBI. Dat zijn Algemeen Nut Beogende Instellingen. Als je nog geen ANBI status hebt, kun je er een aanvragen bij de Belastingdienst. De criteria zijn als volgt: De Belastingdienst beoordeelt elk geval apart. […]

Potentiële sponsors benaderen

Het belang van de sponsor Verlies het voornaamste belang van de sponsor nooit uit het oog. Een sponsor wil uiteindelijk beter worden (meer geld verdienen) als gevolg van sponsoring, het liefst zo snel mogelijk en aantoonbaar. Wat ga je vragen? Breng in kaart wat jouw organisatie aan sponsoring nodig heeft. Als je met sponsorgeld producten […]

is een dienst van Notarian