Financiën

De financiën zijn een belangrijk onderdeel van uw vereniging of stichting. Als bestuur en penningmeester wilt u zicht hebben op belastingen, inkomsten, uitgaven en overige financiële zaken.

Steunstichting met SBBI status oprichten

Is uw vereniging of stichting een SBBI en wilt u een jubileum vieren? Dan kunt u daar speciaal een steunstichting SBBI voor oprichten om geld in te zamelen. Met deze checklist van de Belastingdienst controleert u of u voldoet aan de voorwaarden om aangemerkt te worden als steunstichting SBBI.

Jouw stichting goed verzekerd

Organiseert u een evenement of maakt u een uitstapje met uw leden en medewerkers? Zorg dan dat u bij eventuele ongelukken afdoende verzekerd bent met een Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven.

Bewaartermijnen voor zakelijke documenten

Facturen, loonadministratie, jaarrekeningen. Voor de meeste zakelijke documenten gelden wettelijke bewaartermijnen, ook voor verenigingen en stichtingen. Hoe lang moet u bepaalde documenten in het archief houden of op de pc laten staan? En wanneer moet u welke gegevens vernietigen?