is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

De SBBI-status helemaal uitgelegd

De SBBI-status helemaal uitgelegd

Wat is de SBBI status

De SBBI status is een door de Belastingdienst gegeven waardering van een organisatie. Hierdoor zijn schenkingen ruimer aftrekbaar. Een SBBI is een sociaal belang behartigende instelling. In tegensteling tot de ANBI kan deze zich op een beperkte groep personen richten.

Wat is een SBBI?

Het voornaamste doel van een SBBI is het behartigen van particuliere belangen van een beperkte doelgroep. SBBI staat voor Sociaal Belang Behartigende Instelling. Heel veel verenigingen hebben deze status.

Voorbeelden van SBBI’s zijn: muziekverenigingen, amateurtoneelverenigingen, zangkoren, dansgroepen, sportclubs, scoutingclubs, speeltuinen, buurtverenigingen, buurthuizen (mits niet-commercieel) en ouderenverenigingen.

Liever ANBI dan SBBI

Voor stichtingen is het interessanter om te kijken of ze voor de ANBI status in aanmerking kunnen komen. Voor verenigingen is dat meestal niet haalbaar. Een ANBI richt zich op het Algemeen Belang. Bij een vereniging staat meestal het belang van de leden centraal.

Eisen aan de SBBI

Of jouw stichting een SBBI is, wordt beoordeeld door de Belastingdienst.

SBBI

Die stelt hiervoor de volgende eisen:

  • De stichting organisatie is gevestigd in Nederland, in een van de landen van de Europese Unie, in de Nederlandse Antillen of Aruba.
  • De organisatie streeft een sociaal belang na. Dit streven is helder in de statuten of in het huishoudelijk reglement vastgelegd.
  • De feitelijke activiteiten zijn in lijn met de statutair of reglementair vastgelegde doelstelling.
  • De stichting is vrijgesteld van winstbelasting of maakt geen winst.
  • De bestuursleden ontvangen geen vergoeding of uitsluitend een onkostenvergoeding.

De categorisering van de stichting als SBBI wordt door de Belastingdienst niet in de vorm van een beschikking vastgelegd. Je kunt dit navragen bij de Belastingtelefoon. Je ontvangt dan binnen twee werkdagen uitsluitsel. Er staat vooraf echter niets op papier, dus zekerheid is er allerminst. De Belastingdienst toets bij een schenking of erfenis pas achteraf of er sprake is van een SBBI en er vrijstelling wordt verleend.

SBBI-status: de voordelen

Ontvangt een SBBI geld, dan is de instelling vrijgesteld van erfbelasting en schenkbelasting. Voorwaarde daarbij is dat aan de schenking geen voorwaarden verbonden zijn die het nagestreefde sociale belang dwarsbomen.

Giften van personen en vennootschappen zijn voor de gever niet aftrekbaar. Bij het schenken van periodieke bedragen is deze onder voorwaarde wel aftrekbaar. Dit geldt met name voor schenkingen voor ten minste vijf jaar aan.

    e-boekhouden.nl

    is een dienst van Notarian