is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Donateurs

Donateurs zijn vaak de belangrijkste inkomensbron van de stichting, maar zijn niet vanzelfsprekend. Je moet wel donateurs werven en behouden. Lees hier hoe je dat doet.

e-boekhouden.nl

Schenken als ondernemer

Voordelen van doneren als ondernemer Je kunt als ondernemer doneren aan een stichting. Je moet doneren onderscheiden van sponsoren. Bij een sponsorovereenkomst is er een tegenprestatie van de stichting. De onderneming heeft dus geen zakelijk belang bij de gift. Er is dus geen sprake van bijvoorbeeld het vergroten van de naamsbekendheid. Als je directeur groot […]

Periodieke donaties

Wat is een periodieke donatie Een periodieke donatie (of meerjarige schenking) is een donatie die je steeds herhaald. Je moet je minimaal voor vijf jaar vastleggen. Bijvoorbeeld elk jaar. Een onderhandse overeenkomst is al voldoende, je hoeft niet langs een notaris. De overeenkomst sluit je met degene die de donatie ontvangt. Hoe zit dat fiscaal […]

Stichting staat in testament

Stichting in testament genoemd Je kunt als stichting in een testament zijn opgenomen. De stichting erft dan, niet de bestuurders. Als je als stichting te horen krijgt dat je in een testament staat genoemd, hoe moet je dit dan aanpakken? Eerst naar de statuten Lees eerst de statuten van de stichting door. Staat hier iets […]

Kan donateur stichtingsbestuurder ontslaan?

Kunnen donateurs een stichtingsbestuurder ontslaan? Als donateur van een stichting wil je natuurlijk dat jouw donatie daadwerkelijk wordt gebruikt voor het goede doel waarvoor de stichting zich inzet. Bij kleinere (en lokale) stichtingen zijn de donateurs meestal ook bekend met de bestuurders. Wat als je het vertrouwen in het stichtingsbestuur verliest? Bijvoorbeeld omdat de bestuurder […]

AVG stichtingsbestuur aansprakelijk

Bestuurdersaansprakelijkheid AVG stichting In het kader van de AVG is het stichtingsbestuur aansprakelijk. Het bestuur moet toezien op de juiste invulling van de privacy binnen de stichting. Het bestuur is wettelijk aansprakelijk en zelfs de bestuurders zijn hoofdelijk aansprakelijk. Maar, de soep wordt niet zo heet gegeten als die wordt opgediend. De bestuurdersaansprakelijkheid is beperkt […]

Fusie stichting met vereniging

Fusie van vereniging en stichting Als je twee verschillende soorten organisaties gaat samenvoegen dan kies je voor de rechtsvorm van één van beide. De nieuwe organisatie is dus ofwel een vereniging ofwel een stichting. Een fusie tussen een vereniging en een stichting gaat op dezelfde manier als tussen twee organisaties met dezelfde rechtsvorm. De manier […]

Beveiliging van donateursadministratie: waarom?

Beveiliging donateursadministratie Het is belangrijk om de donateursadministratie goed te beveiligen. In de administratie staan gegevens van de donateurs. Je wilt natuurlijk niet dat deze gegevens op straat komen te liggen. Imagoschade Een organisatie lijdt door een digitale inbraak imagoschade op het gebied van veiligheid. Als de stichting haar website niet kan beveiligen, zullen donateurs […]

Belastingvoordeel voor giften aan culturele ANBI

Culturele ANBI Een culturele ANBI is een instelling die voor minstens 90% actief is op een cultureel gebied. Voorbeeld van culturele instellingen zijn bijvoorbeeld: instellingen die actief zijn in beeldende kunst, bouwkunst, erfgoed (musea, archieven, archeologie, monumentenzorg), dans, film, letteren, (pop)muziek, (muziek)theater of vormgeving. Hieronder vallen bijvoorbeeld theatergroepen, schouwburgen, bibliotheken, filmhuizen, (pop)podia, letteren-, pop- en […]

Hoe kunnen we donateurs behouden?

Vaste donateurs Voor veel stichtingen bestaan de inkomsten uit donateurs uit twee groepen. De incidentele donateur. Die kost relatief veel inspanning om te werven. De vaste en trouwe donateur. Deze groep is zeer waardevol. Wat kan je doen om die groep te behouden? Het behouden van donateurs is meestal veel goedkoper dan nieuwe werven. Het […]

Werven van donateurs: plan van aanpak

Voorbereiding en planning In de voorbereiding komen de volgende zaken aan bod: Samenstellen van een donateurswerfgroep die de volledige organisatie en uitvoering van de actie coördineert; Verdeel taken en regio’s; Bepalen van de ondersteuners/meehelpers aan de donateurswerfactie; Bepalen en doorspreken van het doel van de actie en de periode waarin de actie plaatsvindt; Maken van een […]

is een dienst van Notarian