Donateurs

Donateurs zijn vaak de belangrijkste inkomensbron van de stichting, maar zijn niet vanzelfsprekend. Je moet wel donateurs werven en behouden. Lees hier hoe je dat doet.

Periodieke donaties

Wat is een periodieke donatie Een periodieke donatie (of meerjarige schenking) is een donatie die je steeds herhaald. Je moet je minimaal voor vijf jaar vastleggen. Bijvoorbeeld elk jaar. Een onderhandse overeenkomst is al voldoende, je hoeft niet langs een notaris. De overeenkomst sluit je met degene die de donatie ontvangt. Hoe zit dat fiscaal […]

Stichting staat in testament

Stichting in testament genoemd Je kan als natuurlijk persoon een stichting in jouw testament opnemen. De stichting erft dan van jou. Als je als stichting te horen krijgt dat je in een testament staat genoemd, hoe moet je dit dan aanpakken? Eerst naar de statuten Lees eerst de statuten van de stichting door. Staat hier […]

Kan donateur stichtingsbestuurder ontslaan?

Kunnen donateurs een stichtingsbestuurder ontslaan? Als donateur van een stichting wil je natuurlijk dat jouw donatie daadwerkelijk wordt gebruikt voor het goede doel waarvoor de stichting zich inzet. Bij kleinere (en lokale) stichtingen zijn de donateurs meestal ook bekend met de bestuurders. Wat als je het vertrouwen in het stichtingsbestuur verliest? Bijvoorbeeld omdat de bestuurder […]

AVG stichtingsbestuur aansprakelijk

Bestuurdersaansprakelijkheid AVG stichting In het kader van de AVG is het stichtingsbestuur aansprakelijk. Het bestuur moet toezien op de juiste invulling van de privacy binnen de stichting. Het bestuur is wettelijk aansprakelijk en zelfs de bestuurders zijn hoofdelijk aansprakelijk. Maar, de soep wordt niet zo heet gegeten als die wordt opgediend. De bestuurdersaansprakelijkheid is beperkt […]

Fusie stichting met vereniging

Fusie van vereniging en stichting Als je twee verschillende soorten organisaties gaat samenvoegen dan kies je voor de rechtsvorm van één van beide. De nieuwe organisatie is dus ofwel een vereniging ofwel een stichting. Een fusie tussen een vereniging en een stichting gaat op dezelfde manier als tussen twee organisaties met dezelfde rechtsvorm. De manier […]

Beveiliging van donateursadministratie: waarom?

Beveiliging donateursadministratie Het is belangrijk om de donateursadministratie goed te beveiligen. In de administratie staan gegevens van de donateurs. Je wilt natuurlijk niet dat deze gegevens op straat komen te liggen. Imagoschade Een organisatie lijdt door een digitale inbraak imagoschade op het gebied van veiligheid. Als de stichting haar website niet kan beveiligen, zullen donateurs […]

Hoe kunnen we donateurs behouden?

Vaste donateurs Voor veel stichtingen bestaan de inkomsten uit donateurs uit twee groepen. De incidentele donateur. Die kost relatief veel inspanning om te werven. De vaste en trouwe donateur. Deze groep is zeer waardevol. Wat kan je doen om die groep te behouden? Het behouden van donateurs is meestal veel goedkoper dan nieuwe werven. Het […]

Werven van donateurs: plan van aanpak

Voorbereiding en planning In de voorbereiding komen de volgende zaken aan bod: Samenstellen van een donateurswerfgroep die de volledige organisatie en uitvoering van de actie coördineert; Verdeel taken en regio’s; Bepalen van de ondersteuners/meehelpers aan de donateurswerfactie; Bepalen en doorspreken van het doel van de actie en de periode waarin de actie plaatsvindt; Maken van een […]

Aanbod en middelen van een wervingsactie

Wie: doelgroep Een doelgroep kiezen is overigens sneller gedaan, dan deze daadwerkelijk bereiken. Stel dat je kiest voor alle jongeren onder de 16 jaar. Als je een folder op naam wilt versturen, zal je bestanden moeten hebben met namen, adressen, postcodes en woonplaatsen. Oud-leden heb je waarschijnlijk nog wel in de database, maar hoe vind […]

Werven: Het bepalen van doelgroepen

Doelgroep bepalen Jouw doelgroep is eigenlijk het antwoord op de vraag: welke donateurs willen wij aantrekken? Donateurs van middelbare leeftijd, of gepensioneerde? Mannen/Vrouwen? Alle mensen in de stad of het dorp? Kapitaalkrachtigen? Donateurs van collega stichtingen? Wil je een rake boodschap in het hart van de doelgroep brengen, dan zal je moeten weten wie je […]

0
Je winkelwagen