is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Beveiliging van donateursadministratie: waarom?

Beveiliging van donateursadministratie: waarom?

Beveiliging donateursadministratie

Het is belangrijk om de donateursadministratie goed te beveiligen. In de administratie staan gegevens van de donateurs. Je wilt natuurlijk niet dat deze gegevens op straat komen te liggen.

Imagoschade

Een organisatie lijdt door een digitale inbraak imagoschade op het gebied van veiligheid. Als de stichting haar website niet kan beveiligen, zullen donateurs zich afvragen hoe het zit met de betrouwbaarheid en veiligheid van hun eigen gegevens. Potentiële donateurs twijfelen of ze hun gegevens überhaupt wel moeten toevertrouwen aan de stichting. Zij zullen zich afvragen of ze hun geld niet beter in een professionelere stichting (hadden) kunnen investeren. Bestuur en vrijwilligers kunnen worden geconfronteerd met vervelende vragen van de donateurs.

Financiële schade

De eerste reactie van een organisatie waarvan de website is gehackt, is het offline halen van de database en de website. Zo lag de website van menig stichting er maandenlang uit. Donateurs konden niet inloggen en zich inschrijven voor evenementen.

Naast dat er minder donaties komen, zijn er ook extra kosten mee gemoeid. Als er een professioneel IT bedrijf wordt ingeschakeld worden grote bedragen uitgegeven om de schade vast te stellen. Hoe is de hacker binnen gekomen, wat heeft hij gestolen, waar is het gebleven en hoe is dit te voorkomen in de toekomst? Allemaal vragen die meer kosten opleveren dan een adequate beveiliging.

Boetes en (gevangenis)straf

avg

In ieder Westers land is via wetgeving geregeld dat de beveiliging van aan de stichting toevertrouwde gegevens op orde moet zijn. In Nederland hebben we het dan met name over de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG). Als de wet wordt overtreden kan jouw stichting boetes krijgen en de verantwoordelijke zelfs gevangenisstraf.

Conclusie

Het klinkt als een open deur, maar voorkomen is beter dan genezen. Investeren in veiligheid en het up-to-date houden van de software kan veel schade voorkomen. Aangezien stichtingen gegevens bijhouden voor en van hun donateurs, moet er ook goed worden gekeken hoe het moet worden opgeslagen en uitgewisseld. Donateursadministratie software die vanuit dat oogpunt is ontwikkeld, kan je veel zorgen en werk schelen.

    e-boekhouden.nl

    is een dienst van Notarian