Bestuurswisseling

Bestuurswisselingen zijn er in gradaties: van een functieruil tussen twee bestuursleden tot het aftreden van het gehele bestuur. Nieuwe bestuursleden vinden, opvolging binnen het bestuur, ontslag; u leest er alles over in het onderdeel bestuurswisseling.

Bestuurder benoemen bij stichting zonder bestuur?

Stichting zonder bestuur Het kan voorkomen dat een stichting zonder bestuur komt te zitten. Bijvoorbeeld door het overlijden van de enig bestuurder. Stichtingen kennen geen Algemene Vergadering of aandeelhoudersvergadering. Er kan daardoor bij een stichting niet van binnenuit een bestuur worden benoemd. Verzoek aan rechtbank De wet heeft voor deze gevallen een regeling gemaakt. Iedere […]

Checklist bestuurswissel

Bestuurswisselingen zijn er in gradaties: van een functieruil tussen twee bestuursleden tot het aftreden van het gehele bestuur. Ook het moment verschilt. Kort na de algemene vergadering (gangbaar bij verenigingen) of tussentijds (gangbaar bij stichtingen). Met deze checklist weet u wat er komt kijken bij een bestuurswissel.

De juiste voorzitter?

Het werven en selecteren van de juiste personen op de juiste plekken is in alle soorten organisaties altijd een hele opgave. Dat geldt zeker ook voor de werving van een goede voorzitter voor een vereniging of stichting. De voorzitter is immers meestal gezichtsbepalend naar buiten toe, maar heeft ook draagvlak nodig binnen de organisatie en naar de achterban.

Opvolging binnen het bestuur

Elk bestuur heeft van tijd tot tijd nieuwe mensen nodig. Bijvoorbeeld omdat de organisatie groeit en er meer bestuurswerk is. Of omdat zittende bestuursleden maar voor een beperkte tijd zijn gekozen en de tijd daar is om te vervangen.