is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Bestuurswisseling

Bestuurswisselingen zijn er in gradaties: van een functieruil tussen twee bestuurders tot het aftreden van het gehele bestuur. Nieuwe bestuurders vinden, opvolging binnen het bestuur, ontslag; je leest er alles over in het onderdeel bestuurswisseling.

Bestuurder wil tussentijds opzeggen

Bestuursfunctie tussentijds opzeggen Juridisch gezien, kan en mag een stichtingsbestuurder altijd aftreden. Ook meerdere bestuurders tegelijkertijd. Moreel brengt de bestuurder de stichting in een lastig parket als de bestuurder de bestuurstaken neerlegt. Zonder bestuur is het heel lastig om een vergadering bijeen te roepen. Daardoor is het dan weer lastig om een nieuw bestuur te benoemen, als zich […]

Bestuurder uit het bestuur zetten

Bestuurder schorsen of ontslaan In de statuten staat meestal een regeling over het schorsen en/of het ontslag van een bestuurder. Bijvoorbeeld: “De bestuurders worden benoemd en geschorst door het bestuur” en “Een bestuurder gedefungeerd door ontslag door de gezamenlijke overige bestuurders”. Het is goed mogelijk dat voor een dergelijk besluit extra waarborgen zijn opgenomen. Bijvoorbeeld […]

Product

Notulen bestuursbesluit ontslag bestuurder

Bestuursbesluit om een bestuurder uit een stichtingsbestuur te ontslaan. Leg dat vertrek duidelijk vast in de notulen van de vergadering. Dan staat ook de datum van de vertrek vast. Deze modelnotulen helpen je daarbij.
7,50 incl. BTW

Omvang bestuur wijzigen

Omvang van het bestuur wijzigen Je wilt de omvang van het bestuur wijzigen. Dat kan als je meer bestuurders wilt, maar ook als je minder bestuurders wilt. Het is daarbij van belang dat je de statuten goed naleest. Wat regelt de statuten over het aantal bestuursleden? Zit hier een minimum of maximum aantal aan of […]

Hoe zeg ik mijn bestuursfunctie op?

Zelf bestuursfunctie opzeggen Als je bestuurder bent van een stichtingsbestuur kan het zijn dat je op een gegeven moment jouw bestuursfunctie wilt opzeggen. Maar hoe doe je dat? Als je jouw bestuursfunctie wilt opzeggen moet je dat schriftelijk doen. Een mailtje is ook voldoende. Dit stuur je aan de andere bestuurders. In het bestuur gaan […]

Bestuurder benoemen bij stichting zonder bestuur?

Stichting zonder bestuur Het kan voorkomen dat een stichting zonder bestuur komt te zitten. Bijvoorbeeld door het overlijden van de enig bestuurder. Of omdat de bestuurder is verdwenen, nergens meer op reageert of niet meer te vinden is. Stichtingen kennen geen algemene vergadering of aandeelhoudersvergadering. Er kan daardoor bij een stichting niet van binnenuit een […]

Hoe vind je de juiste voorzitter?

De juiste voorzitter Een goede voorzitter van het stichtingsbestuur is van groot belang. De voorzitter is vaak het boegbeeld van de organisatie. In goede tijden en in slechte tijden. Je zoekt als stichting een voorzitter die past bij jouw organisatie. Functieprofiel Een belangrijk startpunt om een goede match te vinden is het opstellen van een […]

Ben ik verantwoordelijk voor mijn voorganger?

Verantwoordelijk voor voorganger? Juridisch gezien gaat het niet om de verantwoordelijkheid maar aansprakelijkheid van een bestuurder. Je kunt voorkomen dat een nieuwe bestuurder aansprakelijk is voor daden van zijn voorganger. Dat doe je door als bestuur aan de aftredende bestuurder decharge te verlenen. Decharge Decharge is ontslag van aansprakelijkheid door het bevoegde orgaan van de […]

Bestuurswissel stichting

Bestuurswissel stichting In de statuten van de stichting staat beschreven hoe nieuwe bestuursleden gekozen kunnen worden en hoe de bestuurswissel plaatsvindt. Elk stichtingsbestuur zou voortdurend bezig moeten zijn met opvolging. Door de opvolging geregeld aandacht te geven, voorkom je panieksituaties als er een bestuurslid opstapt. Zorg voor goede functieomschrijvingen, leg procedures schriftelijk vast en houd […]

Opvolging binnen het bestuur

Bestuurswisselingen Bestuurswisselingen zijn er in gradaties. Van een functieruil tussen twee bestuurders tot het aftreden van het gehele bestuur. Ook het moment verschilt. Kort na de algemene vergadering of tussentijds. Elk bestuur zou voortdurend bezig moeten zijn met opvolging. Door de opvolging geregeld aandacht te geven, voorkomt je panieksituaties als er een bestuurslid opstapt. Daarbij […]

Het selecteren van bestuurders

Bestuurders selecteren Het proces om een stichting te starten begint meestal in het hoofd van de oprichter, of in een gesprek tussen twee of drie mensen. Het is een periode die bruist van enthousiasme. Om op een goed moment weer met twee benen op de grond te komen en te beseffen dat het starten en […]

is een dienst van Notarian