is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Hoe zeg ik mijn bestuursfunctie op?

Hoe zeg ik mijn bestuursfunctie op?

Hoe zeg ik mijn bestuursfunctie op?

Je kan zelf jouw bestuursfunctie opzeggen. Dit doe je schriftelijk en stuur je naar de andere bestuurders. Tijdens de vergadering zal hier een besluit over worden genomen.

Zelf bestuursfunctie opzeggen

Als je bestuurder bent van een stichtingsbestuur kan het zijn dat je op een gegeven moment jouw bestuursfunctie wilt opzeggen. Maar hoe doe je dat?

Als je jouw bestuursfunctie wilt opzeggen moet je dat schriftelijk doen. Een mailtje is ook voldoende. Dit stuur je aan de andere bestuurders. In het bestuur gaan jullie bespreken hoe jullie een nieuw bestuurslid gaan vinden. Uiteindelijk zal tijdens de vergadering een nieuw bestuurslid worden benoemt.

Opzegging aanvaarden

De andere bestuurders moeten de opzegging aanvaarden. Deze geeft jou dan decharge. Decharge is een besluit van het bestuur waarbij je wordt ontslagen van aansprakelijkheid. Hiermee wordt gezegd dat jij jouw bestuurswerk, en voornamelijk de begroting, correct hebt achtergelaten. Na het nemen van een dechargebesluit ben je niet meer aansprakelijk. Andere bestuurders zijn uiteraard nog wel aansprakelijk. In de statuten kan een regeling worden opgenomen voor het verlenen van decharge.

Afhandelen

De secretaris geeft aan de Kamer van Koophandel door wat de nieuwe samenstelling van het bestuur is. Dat kan online via een formulier bij de Kamer van Koophandel.

Had de bestuurder bepaalde specifieke bevoegdheden dan moet je die ook regelen. Bijvoorbeeld als iemand de bevoegdheid had om te handelen bij de bank. Soms staat een bestuurder persoonlijk in een contract, met een garantie. Loop dit samen goed door.

    Lees meer over Bestuur

    is een dienst van Notarian