is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Stichting wijzigen

Het kan zijn dat je de stichting wilt wijzigen. Zoals een statutenwijziging, wijziging van de naam van de stichting en/of het wijzigen van de doelstelling; je leest hier alles over het wijzigen van de stichting.

Belang statuten bij statutenwijziging

Statuten zijn het uitgangspunt Statuten zijn de interne regels van de stichting. Die kunnen alleen gewijzigd worden op de manier zoals dat in de statuten staat beschreven. De formele procedure tot statutenwijziging staat dus in jullie eigen statuten. Die procedure staat niet in de wet. Meestal is de procedure als volgt. Het stichtingsbestuur doet een […]

Stappenplan statuten stichting wijzigen

Statuten stichting wijzigen Jullie willen de statuten van de stichting wijzigen. Wij willen je graag helpen bij de stappen die je moet zetten om de stichting te wijzigen. Als je lid bent van Stichting.nl, kunnen wij ook de stukken voor jou beoordelen! Je wordt dan stap voor stap begeleidt bij het wijzigen van de statuten. […]

Product

Notulen bestuursbesluit wijziging statuten stichting

Statuten wijzigen van een stichting vergt een aantal formele stappen. Een zeer belangrijke is dat het bestuur instemt met de gewijzigde statuten. Pas met dat bestuursbesluit kan de notaris dan de statuten definitief wijzigen. Het besluit moet zorgvuldig genomen en vastgelegd. Dat vastleggen doe je met dit model.
7,50 incl. BTW

Omvang bestuur wijzigen

Omvang van het bestuur wijzigen Je wilt de omvang van het bestuur wijzigen. Dat kan als je meer bestuurders wilt, maar ook als je minder bestuurders wilt. Het is daarbij van belang dat je de statuten goed naleest. Wat regelt de statuten over het aantal bestuursleden? Zit hier een minimum of maximum aantal aan of […]

Adres stichting wijzigen

Adreswijziging bij de Kamer van Koophandel In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staat onder andere het bezoekadres (of kantooradres) van de stichting vermeld. Bij een wijziging van het kantoorlocatie of de bedrijfslocatie vanwege een verhuizing is het nodig om het ingeschreven bezoekadres daarop aan te laten passen. Die adreswijziging hoeft niet via een statutenwijziging bij de notaris. Je kunt het bezoekadres namelijk rechtstreeks via […]

Statutaire zetel wijzigen

Zetelverplaatsing Bij het oprichten van de stichting maakt de notaris de statuten op. Het is wettelijke verplicht om de statutaire zetel op te nemen in de statuten. Het kan zijn dat je na de oprichting van de stichting deze zetel wil wijzigen. Omdat de statutaire zetel in de statuten van de stichting staat, moet de […]

Statuten stichting niet wijzigbaar?

Niet wijzigbare statuten Het is mogelijk dat je statuten van de stichting niet wijzigbaar maakt. Daar kan bijvoorbeeld behoefte aan bestaan bij stichtingen die een erfenis beheren. Die zijn met een bepaald (specifiek) doel opgericht. Het is dan niet de bedoeling dat het stichtingsbestuur dan ineens de statuten kan wijzigen. Dat is vreemd bijvoorbeeld na […]

Doelstelling wijzigen

Doelstelling wijzigen De statutaire doelstelling van een stichting is de kern van de stichting. Het is de reden waarom de stichting bestaat. Hiervoor heb je geld ingezameld of subsidies ontvangen. Je kunt die doelstelling formeel gezien altijd wijzigen. Hiervoor is een bestuursbesluit nodig. Dat besluit zal moeten voldoen aan de eisen die hieraan gesteld zijn in de statuten. Er zijn ook […]

Persoonlijk aansprakelijk en nieuwe wetgeving WBTR

Persoonlijke aansprakelijkheid bij de stichting Net als voor de wetswijziging ben je persoonlijk aansprakelijk als je niet volgens de wet en de statuten handelt. De wetswijziging zorgt voor meer uniformering. Lees ook: Welke gevolgen heeft de wetswijziging 2021 voor mijn stichting? De wetswijziging heeft niet tot gevolg dat je als bestuurder van een stichting nu […]

Wanneer moet mijn stichting de statuten wijzigen?

Statuten stichting wijzigen Een stichting kan de statuten wijzigen, tenzij dit is uitgesloten in de statuten. Voor een statutenwijziging moet je langs de notaris. Dit kost tijd, en geld. In welke gevallen is het echt nodig om de statuten te wijzigen? En wanneer niet? Doelstelling in statuten wijzigen Je hoeft alleen de statuten te wijzigen […]

Welke gevolgen heeft de wetswijziging 2021 voor mijn stichting?

Wetswijziging 1 juli 2021 Vanaf 1 juli 2021is de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) in werking getreden. Deze wetswijziging brengt een aantal wijzigingen met zich mee voor stichtingen. Wat is er gewijzigd en welke gevolgen heeft dit voor mijn stichting? Statutaire regeling in geval van belet en/of ontstentenis bestuurder(s) In de statuten moet een […]

is een dienst van Notarian