is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Stichting wijzigen

Het kan zijn dat je de stichting wilt wijzigen. Zoals een statutenwijziging, wijziging van de naam van de stichting en/of het wijzigen van de doelstelling; je leest hier alles over het wijzigen van de stichting.

Stappenplan statuten stichting wijzigen

Statuten stichting wijzigen Jullie willen de statuten van de stichting wijzigen. Wij willen je graag helpen bij de stappen die je moet zetten om de stichting te wijzigen. Het bestuur vorm jij vermoedelijk niet alleen. Dus wil je de zaken bespreken met anderen. Hieronder hebben we de belangrijkste besluiten die jullie moeten nemen om de […]

Product

Notulen bestuursbesluit wijziging statuten stichting

Statuten wijzigen van een stichting vergt een aantal formele stappen. Een zeer belangrijke is dat het bestuur instemt met de gewijzigde statuten. Pas met dat bestuursbesluit kan de notaris dan de statuten definitief wijzigen. Het besluit moet zorgvuldig genomen en vastgelegd. Dat vastleggen doe je met dit model.
7,50 incl. BTW

Omvang bestuur wijzigen

Omvang van het bestuur wijzigen Je wilt de omvang van het bestuur wijzigen. Dat kan als je meer bestuurders wilt, maar ook als je minder bestuurders wilt. Het is daarbij van belang dat je de statuten goed naleest. Wat regelt de statuten over het aantal bestuursleden? Zit hier een minimum of maximum aantal aan of […]

Stappenplan stichting opheffen

Stichting opheffen Je wilt de stichting opheffen. Dat kan zijn omdat de stichting niet meer actief is, het doel is bereikt of omdat de bestuurders er niet mee verder willen. Een stichting kan je zelf opheffen. Juridisch heet dit ontbinding van de rechtspersoon. De verplichte procedurele stappen staan beschreven in de statuten van de stichting. […]

De stichting en de UBO

UBO-verplichting Alle stichtingen moeten een UBO-melding doen. Het UBO-register is bij de Kamer van Koophandel. De verplichting geldt voor alle bestaande stichtingen. De melding is nu nog vrijwillig. De melding moest uiterlijk in maart 2022 zijn gedaan. De minister heeft echter aangegeven dat er geen vervolging zal zijn tot 1 januari 2023. De stichting en […]

Statutaire zetel wijzigen

Zetelverplaatsing Bij het oprichten van de stichting maakt de notaris de statuten op. Het is wettelijke verplicht om de statutaire zetel op te nemen in de statuten. Het kan zijn dat je na de oprichting van de stichting deze zetel wil wijzigen. Omdat de statutaire zetel in de statuten van de stichting staat, moet de […]

Statuten stichting niet wijzigbaar?

Niet wijzigbare statuten Het is mogelijk dat je statuten van de stichting niet wijzigbaar maakt. Daar kan bijvoorbeeld behoefte aan bestaan bij stichtingen die een erfenis beheren. Die zijn met een bepaald (specifiek) doel opgericht. Het is dan niet de bedoeling dat het stichtingsbestuur dan ineens de statuten kan wijzigen. Dat is vreemd bijvoorbeeld na […]

Doelstelling wijzigen

Doelstelling wijzigen De statutaire doelstelling van een stichting is de kern van de stichting. Het is de reden waarom de stichting bestaat. Hiervoor heb je geld ingezameld of subsidies ontvangen. Je kunt die doelstelling formeel gezien altijd wijzigen. Hiervoor is een bestuursbesluit nodig. Dat besluit zal moeten voldoen aan de eisen die hieraan gesteld zijn in de statuten. Er zijn ook […]

Wanneer moet mijn stichting de statuten wijzigen?

Statuten stichting wijzigen Een stichting kan de statuten wijzigen, tenzij dit is uitgesloten in de statuten. Voor een statutenwijziging moet je langs de notaris. Dit kost tijd, en geld. In welke gevallen is het echt nodig om de statuten te wijzigen? En wanneer niet? Doelstelling in statuten wijzigen Je hoeft alleen de statuten te wijzigen […]

Welke gevolgen heeft de wetswijziging 2021 voor mijn stichting?

Wetswijziging 1 juli 2021 Vanaf 1 juli 2021is de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) in werking getreden. Deze wetswijziging brengt een aantal wijzigingen met zich mee voor stichtingen. Wat is er gewijzigd en welke gevolgen heeft dit voor mijn stichting? Statutaire regeling in geval van belet en/of ontstentenis bestuurder(s) In de statuten moet een […]

De naam van de stichting wijzigen

De naam in de statuten De naam van de stichting staat vermeld in de statuten. Als je van naam wilt veranderen, is het daarom zaak om dit door te voeren in de statuten. Pas dan is de naamsverandering officieel. Bij een stichting kan je de statuten wijzigen als dat daarin staat vermeld. Het is niet mogelijk om ze te […]

is een dienst van Notarian