is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Statuten stichting niet wijzigbaar?

Statuten stichting niet wijzigbaar?

In de statuten staat dat ik deze niet kan wijzigen, kan dat?

Jazeker. Je kunt in de statuten een bepaling opnemen, dat ze niet te wijzigen zijn. Je ziet dat soms bij stichtingen die zijn opgericht bij testament. Omdat je niet in de toekomst kan kijken is het meestal niet verstandig om statuten helemaal niet wijzigbaar te maken.

Niet wijzigbare statuten

niet wijzigbaar

Het is mogelijk dat je statuten van de stichting niet wijzigbaar maakt. Daar kan bijvoorbeeld behoefte aan bestaan bij stichtingen die een erfenis beheren. Die zijn met een bepaald (specifiek) doel opgericht. Het is dan niet de bedoeling dat het stichtingsbestuur dan ineens de statuten kan wijzigen. Dat is vreemd bijvoorbeeld na het overlijden van de persoon die de stichting heeft opgericht.

Stichtingen

Bij stichtingen moeten de statuten bij de oprichting uitdrukkelijk bepalen dat de statuten wel kunnen worden aangepast. Als dat niet is vermeld, dan zijn de statuten niet wijzigbaar. In sommige gevallen kan in het geval de statuten niet wijzigbaar zijn, het bestuur of een belanghebbende alsnog aan de rechter verzoeken tot statutenwijziging. Dat kan bijvoorbeeld als het naleven van de statuten zou leiden tot gevolgen die bij de oprichting niet op deze manier zijn gewild. De rechter is hier zeer terughoudend in.

Nadelen van het niet kunnen wijzigen van de statuten

Nederland kent veel slapende fondsen. Dat komt mede doordat soms statuten niet te wijzigen zijn. Soms is de doelstelling van een stichting heel beperkt: “steun aan vioolspelende meisjes uit een bepaalde familie”. Zijn die meisjes er niet meer dan kan het onmogelijk zijn om nog uitkeringen te doen. De stichtingen worden niet opgeheven maar leiden een slapend bestaan. Voor het wijzigen van de doelstellingen komen een aantal zaken kijken.

Gekwalificeerde meerderheid

Heel vaak zijn in statuten bepalingen opgenomen over een extra meerderheid die nodig is. Dan is bijvoorbeeld een tweederde meerderheid nodig om de statuten te wijzigen.

Daarnaast is het mogelijk om alleen bepaalde onderdelen van de statuten niet wijzigbaar te maken. Dat gaat minder ver en is in de praktijk bruikbaarder dan de gehele statuten niet wijzigbaar te maken.

Lees ook: Wanneer moet mijn stichting de statuten wijzigen?

    Lees meer over Bestuur

    is een dienst van Notarian