Bestuurszaken

Welke bestuursfuncties zijn er, hoe kunt u beter besturen, wat zijn de taken en verantwoordelijkheden en hoe zit het met aansprakelijkheid? Deze en vele andere bestuurszaken vindt u hier.

Stichting is statuten kwijt

Statuten kwijt Het kan om wat voor reden dan ook voorkomen dat de statuten van de stichting bent kwijtgeraakt. Het is erg belangrijk om de statuten bij de hand te hebben en ze na te leven. Opvragen bij Kamer van Koophandel Bij de oprichting van de stichting zijn de statuten bij de Kamer van Koophandel […]

Bestuurder benoemen bij stichting zonder bestuur?

Stichting zonder bestuur Het kan voorkomen dat een stichting zonder bestuur komt te zitten. Bijvoorbeeld door het overlijden van de enig bestuurder. Stichtingen kennen geen Algemene Vergadering of aandeelhoudersvergadering. Er kan daardoor bij een stichting niet van binnenuit een bestuur worden benoemd. Verzoek aan rechtbank De wet heeft voor deze gevallen een regeling gemaakt. Iedere […]

Kan donateur stichtingsbestuurder ontslaan?

Kunnen donateurs een stichtingsbestuurder ontslaan? Als donateur van een stichting wil je natuurlijk dat jouw donatie daadwerkelijk wordt gebruikt voor het goede doel waarvoor de stichting zich inzet. Bij kleinere (en lokale) stichtingen zijn de donateurs meestal ook bekend met de bestuurders. Wat als je het vertrouwen in het stichtingsbestuur verliest? Bijvoorbeeld omdat de bestuurder […]

De besturingscyclus

Een bestuur heeft feitelijk maar één taak: besturen, ofwel ‘bewust beïnvloeden, gericht op het bereiken van een doel'. Natuurlijk hoort daar ook bij dat het bestuur nagaat of dat doel bereikt wordt. Dat gebeurt door rekening en verantwoording af te leggen.

Bewaartermijnen voor zakelijke documenten

Facturen, loonadministratie, jaarrekeningen. Voor de meeste zakelijke documenten gelden wettelijke bewaartermijnen, ook voor verenigingen en stichtingen. Hoe lang moet u bepaalde documenten in het archief houden of op de pc laten staan? En wanneer moet u welke gegevens vernietigen?