Bestuurszaken

Welke bestuursfuncties zijn er, hoe kunt u beter besturen, wat zijn de taken en verantwoordelijkheden en hoe zit het met aansprakelijkheid? Deze en vele andere bestuurszaken vindt u hier.

Persoonlijk aansprakelijk of niet? Enkele voorbeelden

Persoonlijk aansprakelijk in uitzonderingsgevallen Besturen is risico lopen. Niet ieder risico leidt automatisch tot aansprakelijkheid. Als bestuurders handelingen namens de stichting verrichten, dan is in beginsel slechts de stichting aansprakelijk. In uitzonderlijke gevallen zijn de bestuurders persoonlijk aansprakelijk. Daarvan is sprake als de bestuurders onbehoorlijk besturen als gevolg waarvan de stichting of een derde schade […]

Stichting is statuten kwijt

Statuten kwijt Het kan om wat voor reden dan ook voorkomen dat de statuten van de stichting bent kwijtgeraakt. Het is erg belangrijk om de statuten bij de hand te hebben en ze na te leven. Opvragen bij Kamer van Koophandel Bij de oprichting van de stichting zijn de statuten bij de Kamer van Koophandel […]

Bestuurder benoemen bij stichting zonder bestuur?

Stichting zonder bestuur Het kan voorkomen dat een stichting zonder bestuur komt te zitten. Bijvoorbeeld door het overlijden van de enig bestuurder. Stichtingen kennen geen Algemene Vergadering of aandeelhoudersvergadering. Er kan daardoor bij een stichting niet van binnenuit een bestuur worden benoemd. Verzoek aan rechtbank De wet heeft voor deze gevallen een regeling gemaakt. Iedere […]

Kan donateur stichtingsbestuurder ontslaan?

Kunnen donateurs een stichtingsbestuurder ontslaan? Als donateur van een stichting wil je natuurlijk dat jouw donatie daadwerkelijk wordt gebruikt voor het goede doel waarvoor de stichting zich inzet. Bij kleinere (en lokale) stichtingen zijn de donateurs meestal ook bekend met de bestuurders. Wat als je het vertrouwen in het stichtingsbestuur verliest? Bijvoorbeeld omdat de bestuurder […]

De besturingscyclus

Grofweg is elk bestuur verantwoordelijk voor de volgende zaken: Plannen van activiteiten, voorzien van een kostenplaatje door middel van een begroting Uitvoeren geplande activiteiten binnen de begroting Rapporteren over het verloop van de planning Bijsturen indien de wijze van uitvoering daar aanleiding toe geeft Aanpassen indien doelen onhaalbaar blijken te zijn Plannen Plannen maken is […]

Bewaartermijnen voor zakelijke documenten

Wat moet u bewaren en hoe lang? Elk bedrijf is wettelijk verplicht een administratie bij te houden van haar werkzaamheden en financiële gegevens (zie het overzicht met de exacte bewaartermijnen). Naast facturen bent u verplicht alle documenten te bewaren met betrekking tot: De rechten en verplichtingen van uw organisatie (oprichtingsstatuten, jaarverslagen, vergaderstukken) De gegevens die […]

TIP: Verbeter de sfeer

Een donkere stemming is niet in één dag ontstaan. Het is dan ook onmogelijk om snel een omslag te maken. Realiseer u dus dat er een lange adem nodig is om de cirkel te doorbreken. De volgende tips zijn een goed begin om de situatie aan te pakken: Begin bij uzelf Maak de sfeer bespreekbaar […]

TIP: Statuten vastleggen bij de notaris

Het notarieel vastleggen van de statuten betekent dat uw vereniging een professioneel karakter krijgt, omdat alles officieel is vastgelegd. U wordt een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid. In principe zijn bestuurders daarvan niet aansprakelijk voor de verplichtingen van de vereniging. Gaat u niet bij de oprichting, maar in een later stadium bij een bestaande vereniging naar […]

Het belonen van bestuursleden

Geen beloning Voor de meeste organisaties is het betalen van het bestuur niet aan de orde, omdat er voldoende bestuurders zijn die het voor niets willen doen. Vaak zijn er ook onvoldoende financiële middelen voorhanden om tot betaling over te gaan. Het betalen van bestuurders kan bovendien leiden tot gezagsverlies, omdat leden en andere bestuurleden […]

De naam van uw organisatie wijzigen

De statuten De procedure bij een stichting De procedure bij een vereniging De gevolgen De statutenDe naam van uw organisatie staat vermeld in de statuten. Als u van naam wilt veranderen, is het daarom zaak om dit door te voeren in de statuten. Pas dan is de naamsverandering officieel. Bij een vereniging kunnen de statuten in principe altijd worden aangepast, […]