is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Juridische gevolgen UBO-inschrijving

Juridische gevolgen UBO-inschrijving

Welke gevolgen heeft het als ik mij inschrijf als UBO?

Een stichting is verplicht om een UBO in te schrijven. Dit heeft geen gevolgen op het gebied van aansprakelijkheid. Tenzij de gegevens niet of onjuist worden ingevuld. Dan kunnen er strafrechtelijke maatregelen worden opgelegd.

De UBO

UBO staat voor Ultimate Benficial Owner. Of in gewoon Nederlands; de uiteindelijk belanghebbende. De UBO is altijd een natuurlijk persoon, een mens van vlees en bloed. Deze persoon heeft meer dan 25% belang of feitelijke zeggenschap in de stichting.

Recht of wet

In de praktijk heeft dus praktisch geen enkele stichting een UBO. Toch moet je nu wel een melding doen. In dat geval is er een pseudo-UBO. Dat zijn alle bestuursleden van de stichting. Het enige doel van deze melding is dat er nu in het register namen van bestuursleden zijn vermeld die over de stichting gaan. Juridisch heeft dit verder geen gevolgen.

Stichtingen met een UBO

Het kan natuurlijk zijn dat een stichting wel een UBO heeft. Sommige stichtingen zijn namelijk juist opgezet om bepaalde financiële belangen in te parkeren. Denk aan de STAK, die certificaten in een onderneming beheert. Ook kan de stichting in de statuten juist bepaalde partijen aan zich hebben verbonden, zoals bij een steunstichting. In die gevallen kan er wel een aanwijsbare persoon zijn. Meestal moet je die dan weer afleiden van de organisatie die de begunstigde van de stichting is.

Ook de zogenaamde eenmansstichting heeft iemand die bevoegd is over het vermogen. Daar is immers het bestuurslid het enige bestuurslid. Per definitie kan die dan bepalen wat er met de geldmiddelen en andere zaken van de stichting moet gebeuren.

Niet inschrijven is strafbaar feit

Het is verplicht om vóór 27 maart 2022 de UBO in te schrijven in het UBO-register. Heeft de stichting geen UBO ingeschreven, dan is de stichting in overtreding. Bureau Economisch Handhaving (BEH) van de Belastingdienst controleert hierop. De stichting kan bijvoorbeeld een geldboete of een taakstraf krijgen.

De geldboete is maximaal iets meer dan € 22.000 of een celstraf van maximaal zes maanden en/of taakstraf. Het bestuur is collectief verplicht aan de wet te voldoen. Dat wil zeggen dat alle individuele bestuursleden vervolgd kunnen worden.

Bij de inschrijving van de UBO gegevens is er een achterstand ontstaan bij de Kamer van Koophandel. Niet alle inschrijvingen konden daarom op tijd geregeld worden. Daarom heeft het Ministerie van Financiën besloten om nog niet over te gaan tot het nemen van maatregelen.

Als de stichting voor 27 maart 2022 nog niet was ingeschreven, ben je wel in overtreding, maar wordt er nog geen straf opgelegd. Deze termijn is verlengd tot 1 januari 2023. Na die datum kan er wel worden overgegaan tot handhaving. Dit maakte de minister van Financiën bekend.

Juridische gevolgen van inschrijving UBO

Een inschrijving in het UBO register betekent niet dat het bestuurslid extra aansprakelijk is. Alleen het niet of onjuist invullen van de UBO-gegevens kan strafrechtelijke gevolgen hebben.

Als de gegevens juist zijn doorgegeven dan zitten er verder geen consequenties aan voor de bestuursleden. Het inschrijven in het register leidt dus niet tot een verhoogde aansprakelijkheid. Het register heeft uitsluitend tot doel om overheidsinstanties en dergelijke de mogelijkheid te geven om een UBO te vinden bij bijvoorbeeld witwassen en terrorisme.

Wie mag het register inzien?

Iedereen kan een uittreksel uit het UBO-register opvragen, tegen betaling. Net als bij het opvragen van een uittreksel uit het Handelsregister. Je kan zoeken per stichting. Je kan bijvoorbeeld niet zoeken op persoon en kijken bij welke stichting die als UBO staat ingeschreven.

Opsporingsinstanties kunnen dat wel. Zij kunnen op elke manier die ze willen gegevens uit het systeem halen. Door de koppeling op BSN of andere nummers zijn veel gegevens openbaar die dat nu niet zijn. Door de Europese koppeling kunnen ook buitenlandse organisaties in het register.

Wettelijke omschrijving UBO

De UBO van een stichting is een natuurlijk persoon die:

  • direct of indirect meer dan 25% van het eigendomsbelang houdt in de stichting;
  • direct of indirect meer dan 25% van de stemmen kan uitoefenen bij besluitvorming ter zake van wijziging van de statuten van de stichting;
  • feitelijk zeggenschap kan uitoefenen over de stichting.

Bestaat er binnen de stichting niemand die aan deze definitie voldoet dat ga je over op de pseudo-ubo.

    Lees meer over Bestuur

    is een dienst van Notarian