is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Ultimate Beneficial Owner UBO

Ultimate Beneficial Owner UBO

Wat is een ultimate Beneficial Owner UBO?

UBO

De UBO (ultimate beneficial owner) is de uiteindelijke belanghebbende van een juridische organisatie, dus ook bij stichtingen.

Een UBO is een natuurlijk persoon, een mens van vlees en bloed. Dus niet een rechtspersoon. Deze persoon heeft direct of indirect meer dan 25% belang (stemrecht) of feitelijke zeggenschap in de stichting. Ook de begunstigden van meer dan 25% van het vermogen van een rechtspersoon zijn UBO’s.

Als via de notaris transacties tussen rechtspersonen of andere juridische organisaties plaatsvinden, is de notaris verplicht om onderzoek te doen naar de uiteindelijk belanghebbende. Bij alle oprichtingen van rechtspersonen moeten de oprichters of bestuurders een UBO-verklaring afleggen. Die wordt dan ingeschreven in het UBO-register, tegelijk met de inschrijving van de organisatie in het handelsregister.

Alle uiteindelijk belanghebbende staan in het UBO-register ingeschreven. Deze ligt bij de Kamer van Koophandel.

Lees hier meer over de juridische gevolgen van een UBO-inschrijving.

    is een dienst van Notarian