is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Stichting

Stichting

Wat is een stichting?

Een stichting is een rechtspersoon. Deze wordt door middel van een akte bij de notaris opgericht. Een stichting heeft geen leden, maar bestuurders. Je kan alleen of met meerdere personen een stichting oprichten. Een stichting kan ook worden opgericht door een andere rechtspersoon.

Het doel van de stichting staat in de statuten. Meestal is dit een maatschappelijk, sociaal of ideëel doel. Eventuele winst gebruikt de stichting om het doel te bereiken. Het doel van de stichting mag niet zijn het maken van winst.

Naast de statuten kan de stichting ook een huishoudelijk reglement opstellen.

    is een dienst van Notarian