is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement

Wat is een huishoudelijk reglement?

Het huishoudelijk reglement regelt de interne organisatie en werkwijze van de stichting. Het is een aanvulling op de statuten. Het verschil met de statuten is dat het huishoudelijk reglement niet door de notaris is vastgelegd.

De statuten gaan altijd voor op het huishoudelijk reglement. En het reglement mag niet in strijd zijn met de statuten. Het is een persoonlijke invulling van de regels.

Een huishoudelijk reglement is niet verplicht voor de stichting, maar vaak wel aan te raden als de stichting groter wordt.

    is een dienst van Notarian