Personeel

Ook als stichting kun je personeel in dienst nemen. De stichting is dan werkgever. Het bestuur heeft een extra taak. Wat komt er kijken bij het werven en begeleiden van personeel of stagiaires?

Verschil tussen voorzitter en een directeur

Verschil voorzitter en directeur De voorzitter is statutair bestuurder van de stichting en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De directeur staat niet in de statuten en is ook niet verplicht ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De directeur is op basis van een arbeidsovereenkomst werkzaam voor de stichting. Ook wel titulair bestuurder genoemd. […]

Product

Arbeidsovereenkomst directeur stichting

Een arbeidsovereenkomst met een directeur van een stichting. Specifieke zaken voor een directeur en voor een stichting. Met het contract geeft het bestuur ook een aantal bevoegdheden uit handen. Leg al deze afspraken goed vast in een model.
24,00 incl. BTW

Verschil directeur en bestuurder

Verschil tussen directeur en bestuurder Een stichting kan worden bestuurd door zowel statutaire als door titulaire bestuurders of een directeur. Bij het oprichten en besturen van de stichting is het belangrijk om de verschillen daartussen te weten. Een bestuurder kan een statutaire bestuurder zijn, die is dan benoemd in de statuten en heeft een speciale rol. Je kan ook bestuurder […]

Product

Arbeidsovereenkomst directeur stichting

Een arbeidsovereenkomst met een directeur van een stichting. Specifieke zaken voor een directeur en voor een stichting. Met het contract geeft het bestuur ook een aantal bevoegdheden uit handen. Leg al deze afspraken goed vast in een model.
24,00 incl. BTW

Tips voor een succesvolle maatschappelijke stage

Wat is een maatschappelijke stage? Een maatschappelijk stage is voor jongeren in het voorgezet onderwijs: vmbo, havo en vwo. Door gedurende de schoolperiode stage te lopen in met name non-profit organisaties, kunnen zij op een praktijkgerichte wijze kennismaken met sociaal maatschappelijke aspecten in de samenleving. Wat kan de stagiair voor jou betekenen? Een leerling kan […]

Rechten en plichten tijdens de proeftijd

Wat is de proeftijd?Het is niet verplicht, maar in de meeste arbeidsovereenkomsten wordt standaard een proeftijdbeding opgenomen. Tijdens deze proeftijd kunnen u en de werknemer beiden de arbeidsrelatie verbreken, zonder de reden ervoor op te geven. U moet wel een schriftelijke reden van opzegging geven als de werknemer u daarom vraagt. Een proeftijdbeding is pas […]

Wat staat er in de arbeidsovereenkomst?

Kenmerken arbeidsovereenkomst Leg afspraken op tijd vast! Wat staat er in een arbeidsovereenkomst Duur van de arbeidsovereenkomst Functie-omschrijving Loon Vakantiedagen en verlof Opzegtermijnen CAO Pensioenregeling Proeftijd Bedingen Kenmerken arbeidsovereenkomstEen arbeidsovereenkomst heeft drie kenmerken: Gezagsverhouding: de werkgever geeft opdrachten en bepaalt hoe, wanneer en waar het werk wordt verricht. De werknemer krijgt loon. Meestal is dat […]

Wie draait er op voor de schade van (vrijwillige) medewerkers?

Aansprakelijkheid werkgever Zorgplicht: niet onderschatten Als het misgaat Opzet of roekeloos? Schade verhalen In- en uitgeleend personeel Verzekeren of niet Checklist: wat te doen (of niet)? Aansprakelijkheid werkgeverVolgens de wet is een werkgever aansprakelijk voor schade die een werknemer lijdt tijdens de uitoefening van zijn werk, tenzij hij aantoont dat hij zijn verplichtingen is nagekomen of dat […]

Flexibiliteit en zekerheid: de regels voor flexibel personeel

Is er sprake van een arbeidscontract? Het oproepcontract Van tijdelijk naar vast contract ‘Geen werk geen loon’ mag zes maanden Proeftijd Ontslag Inlening De valkuilen van de Flexwet samengevat Is er sprake van een arbeidscontract? Organisaties maken vaak onduidelijke afspraken met flexibele werknemers over het wel of niet bestaan van een arbeidsovereenkomst. De wet Flexibiliteit en Zekerheid biedt […]

Een werknemer ontslaan

Opzegtermijn Ontslagvergunning Afwijken van de regel Ontslagverbod tijdens ziekte Overige opzegverboden OpzegtermijnDe werkgever moet een opzegtermijn toepassen van: Eén maand: bij een dienstverband van 0 tot 5 jaar Twee maanden: bij een dienstverband van 5 tot 10 jaar Drie maanden: bij een dienstverband van 10 tot 15 jaar Vier maanden: bij meer dan 15 dienstjaren […]

Het opzetten van een loonadministratie

Loonbelasting Loonheffing Personeelsadministratie Administratie voor de Belastingdienst Loonstrook Jaaropgave Loonbelasting Neem contact op met de afdeling loonbelasting van de eenheid van de Belastingdienst waaronder u valt. Daar heeft men de volgende gegevens van u nodig: De naam en aard van de organisatie, de oprichter en de rechtsvorm. Het aantal medewerkers in dienst en de ingangsdatum […]

Arbeidsomstandigheden: de Arbowet

Dit artikel is bestemd voor organisaties die betaalde medewerkers in dienst hebben of zowel betaalde medewerkers als vrijwilligers. Werkt u in uw organisatie uitsluitend met vrijwilligers? Lees dan het artikel Vrijwilligers en de Arbowet. De Arbowet Arbeidsinspectie Risico-inventarisatie en -evaluatie Wanneer moet u de arbodienst inschakelen? Medisch onderzoek Preventie Bedrijfshulpverlening Beroepsziekten Pesten en werkdruk Arbodiensten Arbo-activiteitenprogramma De […]

0
Je winkelwagen