is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Verschil directeur en bestuurder

Verschil directeur en bestuurder

Wat is het verschil tussen een directeur en een bestuurder?

Een directeur is op basis van een arbeidsovereenkomst werkzaam binnen de stichting. Statutaire bestuurders zijn in de statuten benoemd en hebben een bepaalde functie. Titulaire bestuurders zijn werknemers van de stichting, zij hebben geen formele statutaire functie.

Verschil tussen directeur en bestuurder

Een stichting kan worden bestuurd door zowel statutaire als door titulaire bestuurders of een directeur. Bij het oprichten en besturen van de stichting is het belangrijk om de verschillen daartussen te weten.

Een bestuurder kan een statutaire bestuurder zijn, die is dan benoemd in de statuten en heeft een speciale rol. Je kunt ook bestuurder in naam zijn, zoals vaak bij een stichting. Dan is er geen verschil tussen een bestuurder en een directeur. De laatste bestuurder noem je een titulaire bestuurder, die staat dus niet in de statuten.

Statutair bestuurder

Recht of wet

Statutair bestuurders zijn bij de oprichting in de statuten benoemd. Zij vormen het bestuur. Het bestuur besluit ook over schorsing en ontslag. Statutair bestuurders zijn de juridische en officiële bestuurders. In de statuten zijn de afspraken over het statutair bestuur opgenomen en de bevoegdheden van deze bestuurders. Deze bestuurders moeten worden ingeschreven in het Handelsregister.

Titulair bestuurder of directeur

Titulair bestuurders zijn geen wettelijke bestuurders, maar staan als werknemers in dienst van de rechtspersoon. Zij hebben de titel bestuurder of directeur, maar geen formele statutaire functie. Zij worden niet door het bestuur benoemd of ontslagen zoals in de statuten is omschreven. De wet geeft niet automatisch bevoegdheden aan het titulair bestuur. Het zijn van directeur duidt dus alleen op de functie of titel die hij of zij heeft op basis van een arbeidsovereenkomst.

Bij veel stichtingen heb je een directeur die ook wel bestuurder wordt genoemd. Die persoon is geen statutaire bestuurder. Het is eigenlijk een werknemer. Die is aangesteld door het bestuur van de stichting. Het bestuur van de stichting besluit wie zij wel en niet in dienst nemen. De bevoegdheden die deze directeur heeft staan in een arbeidsovereenkomst of een apart directiereglement.

Ook een voorzitter is geen directeur. Dit zijn verschillende rollen in een stichting die wel kunnen overlappen.

Vertegenwoordiging

Een statutair bestuurder is automatisch bevoegd om de rechtspersoon te vertegenwoordigen. Die kan de organisatie binden zoals door het sluiten van overeenkomsten namens de rechtspersoon. De titulair bestuurder is alleen vertegenwoordigingsbevoegd als hij een volmacht van het statutair bestuur heeft gekregen.

Bestuurders aansprakelijkheid

Het uitgangspunt is dat het statutair bestuur de verantwoordelijke en aansprakelijke bestuurders zijn, ook voor het handelen van het titulair bestuur.

    Lees meer over Bestuur

    is een dienst van Notarian