Hoe hef ik mijn stichting op?

Hoe hef ik mijn stichting op?

Hoe hef ik mijn stichting op?

Het bestuur kan besluiten de stichting op te heffen. Je hebt daar geen notaris bij nodig. Wel notulen van het besluit en een wijziging bij de Kamer van Koophandel.

Stichting opheffen

Er zijn verschillende mogelijkheden om een stichting op te heffen. Het stichtingsbestuur kan besluiten de stichting te ontbinden. Dit doet ze met een ontbindingsbesluit. Deze hele snelle manier van opheffen noemt men een turbo liquidatie.

Maar er kan ook een tijdstip of omstandigheid in de statuten staan wanneer de stichting zal ophouden te bestaan.

In het stappenplan Opheffen Stichting kan je stap voor stap zien wat je moet regelen.

Afronding door vereffening

Hoe hef ik een stichting op?

In het besluit van het bestuur komt te staan wie de afhandeling van de opheffing zal uitvoeren. Die persoon of organisatie noemen we de vereffenaar. Ook moet worden besloten wie en waar de administratie van de stichting gaat bewaren. Bij ontbinding van de stichting wordt het nog aanwezige vermogen vereffend. Schulden worden betaald en bezittingen verkocht.

Vermogen van de stichting

Wat doe je met het overblijvende vermogen van de stichting? Wat kan je nog doen met dat geld. Een eventueel resterend saldo moet overeenkomstig de statuten uitgekeerd, ten behoeve van het doel van de stichting. Het overschot mag niet naar de bestuurders gaan.

Heeft de stichting een ANBI status? Dan moet het vermogen bij opheffing naar een andere stichting die ook de ANBI status heeft. Dit is om te voorkomen dat met ANBI ontvangen gelden verdwijnen naar een niet ANBI instelling.

Langdurige opheffing met eindbalans

De vereffenaar maakt een eindbalans op en deponeert deze bij het handelsregister van de KvK. Hij kondigt in een landelijk dagblad aan dat de stichting zal worden opgeheven. Na verloop van twee maanden – en zonder dat een crediteur heeft geprotesteerd – mag de vereffenaar het saldo van de stichting uitkeren. Pas als er geen bekende baten meer aanwezig zijn, houdt de stichting op te bestaan en wordt zij uitgeschreven.

Snelle opheffing, turbo liquidatie

Je kan de stichting ook heel snel opheffen, in het jargon een turbo liquidatie. Als je als bestuur zeker weet dat er geen schuldeisers bestaan. Dat opheffingsbesluit kan je dan per direct nemen. De stukken van de stichting moeten dan alsnog bewaard. Je bent als bestuurder nu persoonlijk aansprakelijk als er achteraf toch schuldeisers blijken te bestaan.

Bewaren archief

Let op dat je de boeken en bescheiden van de stichting 7 jaar moet bewaren. Hiervoor moet je een bewaarder aanwijzen. Je kunt nu de stichting uitschrijven bij het handelsregister.

    0
    Je winkelwagen