is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Vereffening

Vereffening

Wat is een vereffening?

vereffening

Vereffening is het vermogen van een rechtspersoon, na ontbinding of opheffing, verdelen. Als een stichting wordt ontbonden, en er is vermogen, moet dat vereffend worden. Dat wordt gedaan door een vereffenaar. Een vereffenaar kan worden aangewezen door de rechtbank of kan in de statuten zijn opgenomen. Is dat niet het geval, dan is het stichtingsbestuur vereffenaar.

De taak van de vereffenaar is het betalen van de schulden van de stichting. Hetgeen overblijft moet worden uitbetaald aan de gerechtigden.

    is een dienst van Notarian