is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Ontbinding

Ontbinding

Wat is een ontbinding?

De ontbinding van een rechtspersoon houdt in dat de rechtspersoon ophoudt te bestaan. Dit wordt ook wel liquidatie van de rechtspersoon genoemd. Een rechtspersoon kan niet zomaar worden ontbonden. Eerst moet er een ontbindingsbesluit worden genomen.

Een ontbindingsbesluit is een besluit van het stichtingsbestuur. In de statuten van de stichting staat hoe de stichting ontbonden kan worden.

ontbinding

De statuten kunnen de mogelijkheid om over te gaan tot ontbinding niet uitsluiten. Je kan in de statuten wel aanvullende regels opnemen. Zo kan er een een vereiste bijzondere meerderheid van stemmen of andere regels over het ontbindingsbesluit zijn opgenomen.

Na het nemen van het ontbindingsbesluit is de stichting niet automatisch ontbonden. De stichting blijft namelijk voor de vereffening (verdeling) van het vermogen nog bestaan totdat de vereffening eindigt.

Voor het ontbinden van de stichting hoef je niet langs de notaris.

    is een dienst van Notarian