is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Stichtingsbestuur

Stichtingsbestuur

Wat is een stichtingsbestuur?

Document of contract

Het stichtingsbestuur is het bestuur van de stichting. Het stichtingsbestuur vertegenwoordigt de stichting. De taak van het bestuur is om de doelstelling en de organisatie van de stichting vorm te geven.

In de statuten staan de taken van het bestuur. In de statuten staat ook welke bestuurder welke bevoegdheid heeft en of het bestuur gezamenlijk bevoegd is.

Het stichtingsbestuur regelt haar eigen opvolging. Hierbij kunnen zij gebruik maken van een rooster van aftreden.

  • Het meervoud van stichtingsbestuur is stichtingsbesturen

is een dienst van Notarian