is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Rooster van aftreden

Rooster van aftreden

Wat is een rooster van aftreden?

Document of contract

Een rooster van aftreden is een rooster waarin staat wanneer een bestuurder is begonnen met de functie en wanneer de bestuurder zal aftreden.

In de statuten staat hoelang een bestuurder een bepaalde functie kan hebben. Na die periode kan de bestuurder worden herbenoemd. Of de bestuurder zal aftreden.

Het stichtingsbestuur maakt zelf het rooster van aftreden. Op dit rooster houd je bij wie er wanneer is begonnen met de functie. Wanneer het termijn afloopt. En of de bestuurder is herbenoemd of niet.

    is een dienst van Notarian