Vrijwilligers

Binnen de stichting moet vaak een hoop werk verzet worden om de doelstelling(en) te behalen. De inzet van vrijwilligers is dan ook onmisbaar. Hierbij komen een hoop regels kijken. Bijvoorbeeld wanneer is iemand een vrijwilliger en wanneer een werknemer? En waar vind je die vrijwilligers?

VOG vereist bij oprichting?

VOG nodig bij stichting oprichten? De wet stelt bepaalde eisen aan het geldig oprichten van een stichting, zoals een notariële oprichtingsakte. Voor oprichting heb je echter geen VOG nodig. Dus ook mensen met een strafblad kunnen oprichter en bestuurder worden van een stichting. ANBI en VOG Voor de ANBI status zijn bepaalde integriteitseisen voor de […]

Wat is een vrijwilliger

Wat is dat eigenlijk een vrijwilliger? Er zijn verschillende manieren om naar een vrijwilliger te kijken. De strikt fiscale manier gaat over de vraag of iemand onbelast of belast een vergoeding kan ontvangen. Daar spelen dan ook vooral financiële en formele vragen een rol. Bij de arbeidsrechtelijke kant spelen andere zaken. Ook al is de […]

Maximaal vrijgestelde vrijwilligersvergoeding

Belastingvrije vrijwilligersvergoeding Stichtingen kunnen vrijwilligers een belastingvrije vergoeding betalen. Er zijn regels voor een vrijgestelde vrijwilligersvergoeding. Er zijn twee mogelijkheden. De stichting kan de onkosten van de vrijwilliger betalen. Of een vaste vergoeding per uur uitbetalen. De vrijgestelde vrijwilligersvergoeding is in 2022 € 5,- per uur voor vrijwilligers boven de 21 jaar. Onder de 21 […]

Tips voor een succesvolle maatschappelijke stage

Wat is een maatschappelijke stage? Een maatschappelijk stage is voor jongeren in het voorgezet onderwijs: vmbo, havo en vwo. Door gedurende de schoolperiode stage te lopen in met name non-profit organisaties, kunnen zij op een praktijkgerichte wijze kennismaken met sociaal maatschappelijke aspecten in de samenleving. Wat kan de stagiair voor jou betekenen? Een leerling kan […]

Vrijwilligers en de Arbowet

Vrijwilligers en de Arbowet Werkt de stichting uitsluitend met vrijwilligers? Dan is dit artikel van toepassing. Werkt jouw organisatie zowel met betaalde krachten als vrijwilligers, dan is het raadzaam om ze zoveel mogelijk hetzelfde te behandelen. Voordelen van een goed arboklimaat En waarom zou je nu zoveel moeite moeten doen voor optimale arbeidsomstandigheden binnen de stichting? […]

De vrijwilligersregeling

Vrijwilligersregeling De vrijwilligersregeling houdt kortweg in dat je een belastingvrij bedrag aan een vrijwilliger mag uitkeren. Oftwel een vrijwilligersvergoeding. Je bent vrij om dit bedrag in te vullen. De Belastingdienst stelt wel grenzen aan de hoogte van deze vergoeding. Belastingvrij De vrijwilligersregeling: Is met name bedoeld voor een standaardvergoeding van kleine kosten die de vrijwilliger maakt […]

Maak vrijwilligerswerk flexibel

Verlichten Vrijwilligerswerk is aantrekkelijker en beter inpasbaar in een druk bestaan als we het ‘verlichten’. Zonder zware en/of langdurige verplichtingen aan te gaan, kunnen mensen met een volle agenda toch vrijwilliger zijn. Hiermee voorkomen vrijwilligersorganisaties dat het vrijwilligersbestand versmalt en vergrijst. Voor drukbezette mensen is het interessant om zich in te zetten op een specifiek […]

Betrekken en betrokken houden

Communicatie en informatie over activiteiten Betrokkenheid maak je mogelijk door de stichting een gezicht te geven. Weten buitenstaanders wat jouw stichting doet? En wat de medewerkers drijft? Hier volgen enkele middelen die hierbij helpen: Social media: Denk bij communicatie aan verschillende digitale vormen, zoals Twitter, Facebook en LinkedIn. Deze dienen voor persoonlijke verhalen over jouw stichting. […]

Vrijwilligersverzekeringen

Vragen over vrijwilligersverzekeringen Is het nodig om een verzekering af te sluiten?Jazeker. Bij het vrijwilligers- werk kunnen vrijwilligers letsel oplopen of er kan materiële schade ontstaan. Als er schade ontstaat tijdens het vrijwilligerswerk, dan keert een particuliere aansprakelijkheidsverzekering niet zomaar uit. Vandaar dat een vrijwilligersverzekering belangrijk is. Wie sluit de verzekering af?In Nederland heeft 99 procent […]

Verklaring Omtrent het Gedrag aanvragen

Vrijwilligers die niet deugen De meeste vrijwilligers zijn een aanwinst voor de organisatie. Helaas zit er ook wel eens een rotte appel tussen. De gevolgen kunnen heel ernstig zijn. Denk aan seksueel misbruik, diefstal, witwassen. Hoe kan je als organisatie je hier tegen wapenen? Dat kan bijvoorbeeld door van alle vrijwilligers een VOG te vragen. […]

0
Je winkelwagen