Vrijwilligers

Binnen uw vereniging of stichting moet vaak een hoop werk verzet worden om uw doelstelling(en) te behalen. De inzet van vrijwilligers is dan ook onmisbaar. Hierbij komen een hoop regels kijken, wanneer is iemand bijvoorbeeld een vrijwilliger en wanneer een werknemer? En waar vindt u vrijwilligers voor uw vereniging of stichting en hoe kunt u een vrijwilliger het beste begeleiden?

Maximaal vrijgestelde vrijwilligersvergoeding

Belastingvrije vrijwilligersvergoeding Stichtingen kunnen vrijwilligers een vergoeding betalen. Er zijn regels voor een vrijgestelde vrijwilligersvergoeding. Er zijn twee mogelijkheden. De stichting kan de onkosten van de vrijwilliger betalen. Of een vaste vergoeding per uur uitbetalen. De vergoeding is in 2021 € 5,- per uur voor vrijwilligers boven de 21 jaar. Onder de 21 jaar is […]

Vrijwilligers en de Arbowet

Dat de Arbowet alleen geldt voor mensen die betááld werk verrichten, is een misverstand. Ook als uw organisatie uitsluitend werkt met vrijwilligers moet u aandacht besteden aan de arbeidsomstandigheden. U bent daartoe wettelijk verplicht.

Klaar voor jongeren?

Deze test laat zien of jouw organisatie voldoet aan de voorwaarden om succesvol met jongeren te kunnen werken. De test wijst uit in welke mate jouw vereniging of stichting aantrekkelijk en toegankelijk is voor jonge vrijwilligers en vertelt je wat er nog meer moet gebeuren om succesvol aan de slag te gaan.

Verzeker uw vrijwilligers

Werken met vrijwilligers brengt ook risico's met zich mee. Niet betaalde medewerkers kunnen tijdens hun vrijwillige inspanningen een ongeval krijgen en letsel oplopen, maar ook anderen schade berokkenen. Gelukkig kunt u zich verzekeren. Welke verzekeringen noodzakelijk zijn voor uw organisatie, en welke u kunt overwegen, leest u in dit artikel.

Mogen we een vrijwilliger belastingvrij belonen?

De penningmeester van een culturele stichting maakt zich zorgen. Hij betaalt alle vrijwilligers 200 euro per maand aan onkostenvergoedingen. Iemand wees hem er op dat dit voor problemen kan zorgen bij de Belastingdienst. De penningmeester vreest nu voor een boete of naheffing. Terecht of niet?