Vrijwilligers

Binnen de stichting moet vaak een hoop werk verzet worden om de doelstelling(en) te behalen. De inzet van vrijwilligers is dan ook onmisbaar. Hierbij komen een hoop regels kijken. Bijvoorbeeld wanneer is iemand een vrijwilliger en wanneer een werknemer? En waar vindt je die vrijwilligers?

Een feestelijke borrel of receptie organiseren

Speeches? Als je de mensen wilt toespreken, doe het dan aan het begin van de borrel. Dan is iedereen nog ‘bij de les’ en zijn er nog geen uitgebreide gesprekken gaande. Houd toespraken kort en zo informeel mogelijk: dat draagt bij aan een ontspannen sfeer. Bereid jouw speech wel goed voor. Als spreken voor een […]

Waarderen en belonen van vrijwilligers

Waarderen Er zijn veel manieren waarop je vrijwilligers kan waarderen. Van een simpel compliment in de wandelgangen tot lovende artikelen of een vrijwilligersfeest. Een compliment geven door iemands inzet publiekelijk te benoemen, bijvoorbeeld tijdens vergaderingen. En een figuurlijk schouderklopje door aandacht te besteden aan de prestaties van de vrijwilliger. Training: de mogelijkheid om cursussen en trainingen […]

De optimale ruil tussen jou en jouw vrijwilligers

Hoe bepaal je de ruilrelatie? Het lijkt op het maken van een boodschappenlijstje: Wat heb je te bieden? Zet op een rijtje wat je op dit moment allemaal te bieden hebt aan vrijwilligers. Maak daarbij gebruik van de kennis en ervaring van bestaande vrijwilligers. Let op: jouw aanbod gaat niet alleen over tastbare zaken zoals […]

Maak vrijwilligerswerk flexibel

Verlichten Vrijwilligerswerk is aantrekkelijker en beter inpasbaar in een druk bestaan als we het ‘verlichten’. Zonder zware en/of langdurige verplichtingen aan te gaan, kunnen mensen met een volle agenda toch vrijwilliger zijn. Hiermee voorkomen vrijwilligersorganisaties dat het vrijwilligersbestand versmalt en vergrijst. Voor drukbezette mensen is het interessant om zich in te zetten op een specifiek […]

Betrekken en betrokken houden

Communicatie en informatie over activiteiten Betrokkenheid maak je mogelijk door de stichting een gezicht te geven. Weten buitenstaanders wat jouw stichting doet? En wat de medewerkers drijft? Hier volgen enkele middelen die hierbij helpen: Social media: Denk bij communicatie aan verschillende digitale vormen, zoals Twitter, Facebook en LinkedIn. Deze dienen voor persoonlijke verhalen over jouw stichting. […]

Verklaring Omtrent het Gedrag aanvragen

Vrijwilligers die niet deugen De meeste vrijwilligers zijn een aanwinst voor de organisatie. Helaas zit er ook wel eens een rotte appel tussen. De gevolgen kunnen heel ernstig zijn. Denk aan seksueel misbruik, diefstal, witwassen. Hoe kan je als organisatie je hier tegen wapenen? Dat kan bijvoorbeeld door van alle vrijwilliger sen VOG te vragen. […]

Afspraken maken met vrijwilligers

Het nut van goede afspraken Juist in een informele werksfeer kan het moeilijk zijn als mensen te laat komen, steeds dezelfde fouten maken en zich niet aan hun beloften houden. Ze zijn immers vrijwilliger, soms zelfs vrienden, en dan is het vervelend om ‘de baas’ te moeten uithangen. Voorkom irritaties en conflicten door afspraken te […]

Succesvol werven van vrijwilligers

Inventariseer de behoefte Bedenk vooraf voor welke werkzaamheden je de nieuwe vrijwilliger wilt inzetten.  Gaat het om een afgebakende functie of zoek je een alleskunner die taken verricht op velerlei gebied? Is het een vacature voor onbepaalde tijd of een tijdelijk project, bijvoorbeeld bijspringen op een open dag? Omschrijf de taken zo duidelijk en concreet […]

Vrijwilligers begeleiden

Werkzaamheden Om vrijwilligers op de meest effectieve manier te begeleiden, is het belangrijk dat de werkzaamheden aansluiten op de belangstelling van de vrijwilliger. Bovendien bespreek je of de vrijwilliger een specifieke taak zelfstandig kan én wil uitvoeren. Lastig? Niet als je zich om te beginnen de volgende vragen stelt: Kan deze vrijwilliger de taak uitvoeren? (de […]

Introductie en inwerken van een nieuwe vrijwilliger

Het belang van een goede introductie Binding van vrijwilligers begint al bij de introductie. Als een vrijwilliger goed wordt ingewerkt, zal hij zich meer betrokken voelen bij de organisatie en gemotiveerder zijn werk doen. Een uitgebreide introductie kan dus veel opleveren, terwijl het niet veel moeite hoeft te kosten. Ga uit van een introductie- of […]