is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Vrijwilligers

Binnen de stichting moet vaak een hoop werk verzet worden om de doelstelling(en) te behalen. De inzet van vrijwilligers is dan ook onmisbaar. Hierbij komen een hoop regels kijken. Bijvoorbeeld wanneer is iemand een vrijwilliger en wanneer een werknemer? En waar vind je die vrijwilligers?

VOG vereist bij oprichting?

VOG nodig bij oprichten stichting? De wet stelt bepaalde eisen aan het geldig oprichten van een stichting, zoals een notariële oprichtingsakte. Voor oprichting heb je echter geen VOG nodig. Dus ook mensen met een strafblad kunnen oprichter en bestuurder worden van een stichting. ANBI en VOG Voor de ANBI status zijn bepaalde integriteitseisen voor de […]

Wat is een vrijwilliger

Wat is dat eigenlijk een vrijwilliger? Er zijn verschillende manieren om naar een vrijwilliger te kijken. De strikt fiscale manier gaat over de vraag of iemand onbelast of belast een vergoeding kan ontvangen. Daar spelen dan ook vooral financiële en formele vragen een rol. Bij de arbeidsrechtelijke kant spelen andere zaken. Ook al is de […]

Maximaal vrijgestelde vrijwilligersvergoeding 2024

Belastingvrije vrijwilligersvergoeding Stichtingen kunnen vrijwilligers een belastingvrije vergoeding betalen. Er zijn regels voor een vrijgestelde vrijwilligersvergoeding. Er zijn twee mogelijkheden. De stichting kan de onkosten van de vrijwilliger betalen. Of een vaste vergoeding per uur uitbetalen. De vrijgestelde vrijwilligersvergoeding is in 2024 € 5,50 per uur voor vrijwilligers boven de 21 jaar. Onder de 21 […]

Vrijwilligers en de Arbowet

Vrijwilligers en de Arbowet Werkt de stichting uitsluitend met vrijwilligers? Dan is dit artikel van toepassing. Werkt jouw organisatie zowel met betaalde krachten als vrijwilligers, dan is het raadzaam om ze zoveel mogelijk hetzelfde te behandelen. Voordelen van een goed arboklimaat En waarom zou je nu zoveel moeite moeten doen voor optimale arbeidsomstandigheden binnen de stichting? […]

De vrijwilligersregeling

Vrijwilligersregeling De vrijwilligersregeling houdt kortweg in dat je een belastingvrij bedrag aan een vrijwilliger mag uitkeren. Oftwel een vrijwilligersvergoeding. Je bent vrij om dit bedrag in te vullen. De Belastingdienst stelt wel grenzen aan de hoogte van deze vergoeding. Belastingvrij De vrijwilligersregeling: Maar let op! Je mag de grenzen van de vergoeding niet overschrijden. Doe je […]

Maak vrijwilligerswerk flexibel

Verlichten belasting vrijwilligers Vrijwilligerswerk is aantrekkelijker en beter inpasbaar in een druk bestaan als we het ‘verlichten’. Zonder zware en/of langdurige verplichtingen aan te gaan, kunnen mensen met een volle agenda toch vrijwilliger zijn. Hiermee voorkomen vrijwilligersorganisaties dat het vrijwilligersbestand versmalt en vergrijst. Voor drukbezette mensen is het interessant om zich in te zetten op […]

Alles over de vrijwilligersverzekering

8 Vragen over vrijwilligersverzekeringen Moet je vrijwilligers verzekeren? Zo ja waartegen dan? Moet je voor de bestuursleden in het stichtingsbestuur een aparte verzekering hebben? Is het nodig om een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten? Jazeker. Bij het vrijwilligers- werk kunnen vrijwilligers letsel oplopen of er kan materiële schade ontstaan. Als er schade ontstaat tijdens het vrijwilligerswerk, dan […]

Een VOG, Verklaring Omtrent het Gedrag aanvragen

Vrijwilligers die niet deugen De meeste vrijwilligers zijn een aanwinst voor de organisatie. Helaas zit er ook wel eens een rotte appel tussen. De gevolgen kunnen heel ernstig zijn. Denk aan seksueel misbruik, diefstal, witwassen. Hoe kan je als organisatie je hier tegen wapenen? Dat kan bijvoorbeeld door van alle vrijwilligers een VOG te vragen. […]

Waarderen en belonen van vrijwilligers

Waarderen Er zijn veel manieren waarop je vrijwilligers kan waarderen. Van een simpel compliment in de wandelgangen tot lovende artikelen of een vrijwilligersfeest. Een compliment geven door iemands inzet publiekelijk te benoemen, bijvoorbeeld tijdens vergaderingen. En een figuurlijk schouderklopje door aandacht te besteden aan de prestaties van de vrijwilliger. Training: de mogelijkheid om cursussen en trainingen […]

Makkelijk declareren

Declareren De eenvoudigste manier om te declareren is de penningmeester het bonnetje te scannen en via een webformulier direct in te dienen. Veel softwarepakketten hebben deze mogelijkheid standaard in hun modules. Voor de penningmeester is dit een prettige manier van werken. Hij betaalt de declaratie op dezelfde manier als een rekening. De declaratie zelf gaat […]

is een dienst van Notarian