Vrijwilligers

Binnen de stichting moet vaak een hoop werk verzet worden om de doelstelling(en) te behalen. De inzet van vrijwilligers is dan ook onmisbaar. Hierbij komen een hoop regels kijken. Bijvoorbeeld wanneer is iemand een vrijwilliger en wanneer een werknemer? En waar vind je die vrijwilligers?

Verklaring Omtrent het Gedrag aanvragen

Vrijwilligers die niet deugen De meeste vrijwilligers zijn een aanwinst voor de organisatie. Helaas zit er ook wel eens een rotte appel tussen. De gevolgen kunnen heel ernstig zijn. Denk aan seksueel misbruik, diefstal, witwassen. Hoe kan je als organisatie je hier tegen wapenen? Dat kan bijvoorbeeld door van alle vrijwilliger sen VOG te vragen. […]

Waarderen en belonen van vrijwilligers

Waarderen Er zijn veel manieren waarop je vrijwilligers kan waarderen. Van een simpel compliment in de wandelgangen tot lovende artikelen of een vrijwilligersfeest. Een compliment geven door iemands inzet publiekelijk te benoemen, bijvoorbeeld tijdens vergaderingen. En een figuurlijk schouderklopje door aandacht te besteden aan de prestaties van de vrijwilliger. Training: de mogelijkheid om cursussen en trainingen […]

Makkelijk declareren

Declareren De eenvoudigste manier om te declareren is de penningmeester het bonnetje te geven en het geld contant te innen. Wanneer je de penningmeester niet zo vaak ziet, er weinig geld in de kas zit of wanneer je erg veel geld terug moet krijgen, kan je een officiële declaratie op papier indienen. Voor de penningmeester […]

Roken en de Tabakswet

Rookverbod Afgescheiden rookruimte Het rookverbod omzeilen Buiten roken Controles en boetes RookverbodMeeroken is ongezond en (vrijwillig) personeel heeft recht op een rookvrije werkplek, redeneert het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het rookverbod geldt voor de hele accommodatie. Dit betekent dat rokers alleen nog buiten of in speciale rookruimten mogen roken. Roken in het verenigingsgebouw […]

Een koninklijke onderscheiding aanvragen

Redenen voor voordracht Voordrachtprocedure Uitreiking Toekenning Bruikleen Redenen voor voordracht Jaarlijks worden er tussen de 3000 en 4000 mensen onderscheiden met een lintje. Een (vrijwillige) medewerker kunt u voor een lintje voordragen: Als het prijzenswaardige gedrag gedurende meerdere jaren is waargenomen. De samenleving profiteert van het gedrag en het herkent als bijzonder. De medewerker is […]

Vrijwilligers begeleiden

Werkzaamheden Om vrijwilligers op de meest effectieve manier te begeleiden, is het belangrijk dat de werkzaamheden aansluiten op de belangstelling van de vrijwilliger. Bovendien bespreek je of de vrijwilliger een specifieke taak zelfstandig kan én wil uitvoeren. Lastig? Niet als je zich om te beginnen de volgende vragen stelt: Kan deze vrijwilliger de taak uitvoeren? (de […]

Afspraken maken met vrijwilligers

Het nut van goede afspraken Juist in een informele werksfeer kan het moeilijk zijn als mensen te laat komen, steeds dezelfde fouten maken en zich niet aan hun beloften houden. Ze zijn immers vrijwilliger, soms zelfs vrienden, en dan is het vervelend om ‘de baas’ te moeten uithangen. Voorkom irritaties en conflicten door afspraken te […]

De juiste kandidaat?

Het kennismakingsgesprek Een persoonlijke kennismaking met de aspirant-vrijwilliger is natuurlijk noodzakelijk. Tijdens deze eerste ontmoeting tussen de organisatie en de kandidaat wordt duidelijk of de bekende ‘klik’ er is. Misschien ken je de kandidaat al, omdat het iemand is die al lid is van de organisatie of uit jouw kennissenkring komt, maar ook dan is […]

Wie draait er op voor de schade van (vrijwillige) medewerkers?

Aansprakelijkheid werkgever Zorgplicht: niet onderschatten Als het misgaat Opzet of roekeloos? Schade verhalen In- en uitgeleend personeel Verzekeren of niet Checklist: wat te doen (of niet)? Aansprakelijkheid werkgeverVolgens de wet is een werkgever aansprakelijk voor schade die een werknemer lijdt tijdens de uitoefening van zijn werk, tenzij hij aantoont dat hij zijn verplichtingen is nagekomen of dat […]

0
Je winkelwagen