is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Vrijwilligers

Binnen de stichting moet vaak een hoop werk verzet worden om de doelstelling(en) te behalen. De inzet van vrijwilligers is dan ook onmisbaar. Hierbij komen een hoop regels kijken. Bijvoorbeeld wanneer is iemand een vrijwilliger en wanneer een werknemer? En waar vind je die vrijwilligers?

12 goede afspraken maken met vrijwilligers

Het nut van goede afspraken Juist in een informele werksfeer kan het moeilijk zijn als mensen te laat komen, steeds dezelfde fouten maken en zich niet aan hun beloften houden. Ze zijn immers vrijwilliger, soms zelfs vrienden, en dan is het vervelend om ‘de baas’ te moeten uithangen. Voorkom irritaties en conflicten door afspraken te […]

Wie draait er op voor de schade van (vrijwillige) medewerkers?

Aansprakelijkheid werkgever Volgens de wet is een werkgever aansprakelijk voor schade die een werknemer lijdt tijdens de uitoefening van zijn werk, tenzij hij aantoont dat hij zijn verplichtingen is nagekomen of dat de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer (art 7:658 van het Burgerlijk Wetboek). Juridisch gezien […]

Behoud van vrijwilligers

Oorzaken van vertrek Nederlanders zijn over het algemeen minder honkvast dan vroeger. Ze verhuizen vaker en wisselen ook vaker van werkkring. Slechts een enkeling is nog zijn leven lang actief voor dezelfde organisatie. Je zal je dus moeten neerleggen bij een zeker verloop in het vrijwilligersbestand. Maar het is wel nuttig om te weten waarom […]

Introductie en inwerken van een nieuwe vrijwilliger

Het belang van een goede introductie Binding van vrijwilligers begint al bij de introductie. Als een vrijwilliger goed wordt ingewerkt, zal hij zich meer betrokken voelen bij de organisatie en gemotiveerder zijn werk doen. Een uitgebreide introductie kan dus veel opleveren, terwijl het niet veel moeite hoeft te kosten. Ga uit van een introductie- of […]

is een dienst van Notarian