is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Bestuur

Hier vind je alles over het bestuur van een stichting. De samenstelling, taken, het inzetten van bestuurscommissies. Alle informatie over bestuurszaken voor bestuurders van een stichting.

10 tips om niet persoonlijk aansprakelijk te worden

Voorkom persoonlijke aansprakelijkheid Je wordt gevraagd om plaats te nemen in het bestuur van een stichting. Je wilt de risico’s van die stap goed inschatten. Terecht! Je kunt moeilijk thuis aankomen met een verhaal dat je privé moet betalen omdat je in een bestuur ging zitten. Persoonlijke aansprakelijkheid ontstaat bij wanbeleid, onbehoorlijk bestuur. Dat kun […]

Bestuurder wil tussentijds opzeggen

Bestuursfunctie tussentijds opzeggen Juridisch gezien, kan en mag een stichtingsbestuurder altijd aftreden. Ook meerdere bestuurders tegelijkertijd. Moreel brengt de bestuurder de stichting in een lastig parket als de bestuurder de bestuurstaken neerlegt. Zonder bestuur is het heel lastig om een vergadering bijeen te roepen. Daardoor is het dan weer lastig om een nieuw bestuur te benoemen, als zich […]

Belang statuten bij statutenwijziging

Statuten zijn het uitgangspunt Statuten zijn de interne regels van de stichting. Die kunnen alleen gewijzigd worden op de manier zoals dat in de statuten staat beschreven. De formele procedure tot statutenwijziging staat dus in jullie eigen statuten. Die procedure staat niet in de wet. Meestal is de procedure als volgt. Het stichtingsbestuur doet een […]

Taken van de secretaris

De taken van de secretaris Een secretaris is onlosmakelijk verbonden met de voorzitter van de stichting. Samen leiden ze de vergadering. De voorzitter zit de vergadering voor en de secretaris zorgt dat de agenda van tevoren wordt verstuurd en de besluiten worden genotuleerd. Binnen de stichting zijn er verschillende functies en taken. De werkzaamheden De secretaris heeft meerdere taken: […]

Taken van de penningmeester

Wat doet een penningmeester? De taken van de penningmeester kunnen per stichting verschillen. In het algemeen geldt dat de penningmeester de financiële zaken van de stichting regelt. De penningmeester is lid van het stichtingsbestuur, en gaat over de penningen. Dat is een oudhollandse benaming voor geld. Naast de taken van de penningmeester zijn er nog andere […]

Taken van de voorzitter

Wat doet een voorzitter? Een voorzitter geeft leiding aan de stichting. Zowel naar buiten toe als binnen in de stichting. De voorzitter houdt overzicht en zorgt voor structuur. Dit bestuurslid heeft veel verschillende taken. Bepaalde taken kan het bestuur ook onderverdelen in commissies. Andere bestuursleden hebben ook taken binnen de stichting, zoals de penningmeester en secretaris. Lees ook: Bestuurlijke taken en […]

Stichting met schulden opheffen

Stichting opheffen Als er geen schulden zijn, kan je de stichting snel opheffen. Dat kan met een turbo-liquidatie. Als er achteraf schulden blijken te zijn, zijn de bestuurders hier wel aansprakelijk voor. Als je weet dat er schulden zijn, kan je dus geen gebruik maken van de turbo-liquidatie. Wat als je de stichting wilt opheffen […]

Juridische gevolgen UBO-inschrijving

De UBO UBO staat voor Ultimate Benficial Owner. Of in gewoon Nederlands; de uiteindelijk belanghebbende. De UBO is altijd een natuurlijk persoon, een mens van vlees en bloed. Deze persoon heeft meer dan 25% belang of feitelijke zeggenschap in de stichting. In de praktijk heeft dus praktisch geen enkele stichting een UBO. Toch moet je nu wel een melding doen. […]

Bestuurder handelt buiten bevoegdheid

Wie handelt er namens de stichting? In beginsel is het bestuur van de stichting bevoegd om namens de stichting te handelen en overeenkomsten aan te gaan. In de statuten kan zijn bepaald dat één bestuurder bevoegd is, of dat bestuurders gezamenlijk bevoegd zijn. Iedereen kan deze gegevens opvragen bij de Kamer van Koophandel. Volmacht Het […]

Stichting staat in testament

Stichting in testament genoemd Je kunt als stichting in een testament zijn opgenomen. De stichting erft dan, niet de bestuurders. Als je als stichting te horen krijgt dat je in een testament staat genoemd, hoe moet je dit dan aanpakken? Eerst naar de statuten Lees eerst de statuten van de stichting door. Staat hier iets […]

is een dienst van Notarian