Bestuur

Hier vindt u alles over het bestuur van een stichting. De samenstelling, taken, het inzetten van bestuurscommissies. Alle informatie over bestuurszaken voor bestuurders van stichtingen.

Een feestelijke borrel of receptie organiseren

Speeches? Als je de mensen wilt toespreken, doe het dan aan het begin van de borrel. Dan is iedereen nog ‘bij de les’ en zijn er nog geen uitgebreide gesprekken gaande. Houd toespraken kort en zo informeel mogelijk: dat draagt bij aan een ontspannen sfeer. Bereid jouw speech wel goed voor. Als spreken voor een […]

Aansprakelijkheid

Bestuurlijke verantwoordelijkheid In principe ben je als bestuur verantwoordelijk voor alles wat er binnen de organisatie gebeurt. Stel dat het bestuur iemand aanstelt om de financiën te doen en die persoon maakt fouten in de boekhouding, dan is dat jouw verantwoordelijkheid. Omdat jij als bestuur toezicht dient te houden. Of je als bestuurder ook persoonlijk […]

Verklaring Omtrent het Gedrag aanvragen

Vrijwilligers die niet deugen De meeste vrijwilligers zijn een aanwinst voor de organisatie. Helaas zit er ook wel eens een rotte appel tussen. De gevolgen kunnen heel ernstig zijn. Denk aan seksueel misbruik, diefstal, witwassen. Hoe kan je als organisatie je hier tegen wapenen? Dat kan bijvoorbeeld door van alle vrijwilliger sen VOG te vragen. […]

Wat is een huishoudelijk reglement en wat moet erin staan?

Wat is een huishoudelijk reglement? In de statuten zet je alles wat (voor zover je op dat moment kunt bepalen) minstens vijf jaar zal blijven gelden. Alle overige zaken die je wilt vastleggen, zet je in het huishoudelijk reglement. Dit zijn dus afspraken, regels en richtlijnen die mogelijkerwijs op korte of middellange termijn kunnen wijzigen. […]

Besluit in strijd met huishoudelijk reglement

Geldigheid van besluit in strijd met huishoudelijk reglement Jouw stichting kan een huishoudelijk reglement opstellen. Het huishoudelijk reglement is een aanvulling op de statuten. Het regelt de interne organisatie en werkwijze van de stichting. Het kan voorkomen dat er een besluit wordt genomen dat in strijd is met het huishoudelijk reglement. Is dat besluit dan […]

Fuseren of samenwerken: De samenwerking

Fuseren of samenwerken Vaak gaat een samenwerking of fusie gepaard met hoge verwachtingen. Een enkele keer gebeurt een fusie ook met tegenzin, bijvoorbeeld omdat de fusie is opgelegd door de gemeente of de subsidieverstrekker. Samenwerken kan ook als je aanvullend aan elkaar bent. Bijvoorbeeld een zomercompetitie en een wintercompetitie. Als je aanvullend bent kan je juist […]

Fuseren of samenwerken: De fusie

Fuseren of samenwerken Fusies van stichtingen zijn van alle tijden. De redenen zijn net zo divers als bij het samengaan van twee of meer ondernemingen tot een nieuwe onderneming. Vaak gaat een samenwerking of fusie gepaard met hoge verwachtingen. Een enkele keer gebeurt een fusie ook met tegenzin, bijvoorbeeld omdat de fusie is opgelegd door de […]

Wel of niet fuseren?

Fusie of samenwerken? Jullie willen niet verder zoals het nu gaat. Om de organisatie te versterken overweeg je een samenwerking of een fusie. Wat is de beste keuze? Anders dan bij samenwerken, geven de betrokken rechtspersonen bij een fusie hun zelfstandigheid geheel of gedeeltelijk uit handen. Lees ook: Fuseren: de juridische en fiscale gevolgen. Fuseren […]

Fuseren: de juridische en fiscale gevolgen

Wat zeggen de statuten? Als je wilt gaan fuseren moet je eerst controleren wat er in de statuten staat. De procedure zoals beschreven in de statuten moet je volgen. Wanneer de beslissing om te fuseren in strijd is met de statutaire bepalingen, heeft dit gevolgen voor de geldigheid van de besluiten. De statuten bevatten de […]

Persoonlijk aansprakelijk of niet? Enkele voorbeelden

Persoonlijk aansprakelijk in uitzonderingsgevallen Besturen is risico lopen. Niet ieder risico leidt automatisch tot aansprakelijkheid. Als bestuurders handelingen namens de stichting verrichten, dan is in beginsel slechts de stichting aansprakelijk. In uitzonderlijke gevallen zijn de bestuurders persoonlijk aansprakelijk. Daarvan is sprake als de bestuurders onbehoorlijk besturen als gevolg waarvan de stichting of een derde schade […]