Bestuur

Hier vindt u alles over het bestuur van een stichting. De samenstelling, taken, het inzetten van bestuurscommissies. Alle informatie over bestuurszaken voor bestuurders van stichtingen.

Wel of niet fuseren?

Waarom fuseren organisaties eigenlijk? Gedeelde belangen op bepaalde terreinen, betekent nog niet dat u meteen moet fuseren. Voordat partijen een fusieproces ingaan, is een zorgvuldige afweging van de voor- en nadelen onmisbaar.

Wanneer moet mijn stichting de statuten wijzigen?

Statuten stichting wijzigen Een stichting kan de statuten wijzigen, tenzij dit is uitgesloten in de statuten. Voor een statutenwijziging moet je langs de notaris. Dit kost tijd, en geld. In welke gevallen is het echt nodig om de statuten te wijzigen? En wanneer niet? Doelstelling in statuten wijzigen Je hoeft alleen de statuten te wijzigen […]

Hoe hef ik mijn stichting op?

Stichting opheffen Er zijn verschillende mogelijkheden om een stichting op te heffen. Het stichtingsbestuur kan besluiten de stichting te ontbinden. Dit doet ze met een ontbindingsbesluit. Maar er kan ook een tijdstip of omstandigheid in de statuten staan wanneer de stichting zal ophouden te bestaan. Op Overeenkomsten.nl hebben we een kort (gratis) stappenplan opgezet hoe […]

Welke gevolgen heeft de wetswijziging 2021 voor mijn stichting?

Wetswijziging 1 juli 2021 Vanaf 1 juli 2021 treedt de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen in werking. Deze wetswijziging brengt een aantal wijzigingen met zich mee voor stichtingen. Wat is er gewijzigd en welke gevolgen heeft dit voor mijn stichting? Statutaire regeling in geval van belet en/of ontstentenis bestuurder(s) In de statuten moet een regeling […]

Fuseren: plan van aanpak

Fuseren is emotie. Afscheid nemen van een oude liefde en een nieuwe start maken. Als bestuur heeft u de stap vooruit allang gezet. Maar wilt u van de fusie een succes maken, dan zult u de harten en geesten van de betrokkenen voor de nieuwe combinatie moeten winnen.

Hoe zeg ik mijn bestuursfunctie op?

Zelf bestuursfunctie opzeggen Als je lid bent van een bestuur kan het zijn dat je op een gegeven moment jouw bestuursfunctie wilt opzeggen. Maar hoe doe je dat? Als je jouw bestuursfunctie wilt opzeggen moet je dat schriftelijk doen. Een mailtje is ook voldoende. Dit stuur je aan de andere bestuurders. In het bestuur gaan […]

Stichting is statuten kwijt

Statuten kwijt Het kan om wat voor reden dan ook voorkomen dat de statuten van de stichting bent kwijtgeraakt. Het is erg belangrijk om de statuten bij de hand te hebben en ze na te leven. Opvragen bij Kamer van Koophandel Bij de oprichting van de stichting zijn de statuten bij de Kamer van Koophandel […]

Besluit in strijd met huishoudelijk reglement

Geldigheid van besluit in strijd met huishoudelijk reglement Jouw stichting kan een huishoudelijk reglement opstellen. Het huishoudelijk reglement is een aanvulling op de statuten. Het regelt de interne organisatie en werkwijze van de stichting. Het kan voorkomen dat er een besluit wordt genomen dat in strijd is met het huishoudelijk reglement. Is dat besluit dan […]

AVG stichtingsbestuur aansprakelijk

Bestuurdersaansprakelijkheid AVG stichting In het kader van de AVG is het stichtingsbestuur aansprakelijk. Het bestuur moet toezien op de juiste invulling van de privacy binnen de stichting. Het bestuur is wettelijk aansprakelijk en zelfs de bestuurders zijn hoofdelijk aansprakelijk. Maar, de soep wordt niet zo heet gegeten als die wordt opgediend. De bestuurdersaansprakelijkheid is beperkt […]