Bestuur

Hier vind je alles over het bestuur van een stichting. De samenstelling, taken, het inzetten van bestuurscommissies. Alle informatie over bestuurszaken voor bestuurders van een stichting.

Juridische gevolgen UBO-inschrijving

De UBO UBO staat voor Ultimate Benficial Owner. Of in gewoon Nederlands; de uiteindelijk belanghebbende. De UBO is altijd een natuurlijk persoon, een mens van vlees en bloed. Deze persoon heeft meer dan 25% belang of feitelijke zeggenschap in de stichting. In de praktijk heeft dus praktisch geen enkele stichting een UBO. Toch moet je nu wel een melding doen. […]

Bestuurder handelt buiten bevoegdheid

Wie handelt er namens de stichting? In beginsel is het bestuur van de stichting bevoegd om namens de stichting te handelen en overeenkomsten aan te gaan. In de statuten kan zijn bepaald dat één bestuurder bevoegd is, of dat bestuurders gezamenlijk bevoegd zijn. Iedereen kan deze gegevens opvragen bij de Kamer van Koophandel. Onbevoegd handelen […]

Stichting staat in testament

Stichting in testament genoemd Je kan als natuurlijk persoon een stichting in jouw testament opnemen. De stichting erft dan van jou. Als je als stichting te horen krijgt dat je in een testament staat genoemd, hoe moet je dit dan aanpakken? Eerst naar de statuten Lees eerst de statuten van de stichting door. Staat hier […]

Stichting ontbinden via de rechter

Ontbinden via de rechter In bepaalde gevallen kan de rechter de stichting ontbinden. Wanneer dat mogelijk is, staat in de wet beschreven. Er zijn een aantal opties. Verschillende partijen kunnen de rechtbank verzoeken de stichting te ontbinden: het bestuur van de stichting een belanghebbende het openbaar ministerie Dat ontbinden op verzoek van het bestuur kan […]

Verschil tussen voorzitter en een directeur

Verschil voorzitter en directeur De voorzitter is statutair bestuurder van de stichting en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De directeur staat niet in de statuten en is ook niet verplicht ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De directeur is op basis van een arbeidsovereenkomst werkzaam voor de stichting. Ook wel titulair bestuurder genoemd. […]

Product

Arbeidsovereenkomst directeur stichting

Een arbeidsovereenkomst met een directeur van een stichting. Specifieke zaken voor een directeur en voor een stichting. Met het contract geeft het bestuur ook een aantal bevoegdheden uit handen. Leg al deze afspraken goed vast in een model.
24,00 incl. BTW

Bestuurder uit het bestuur zetten

Bestuurder schorsen of ontslaan In de statuten staat meestal een regeling over het schorsen en/of het ontslag van een bestuurder. Bijvoorbeeld: “De bestuurders worden benoemd en geschorst door het bestuur” en “Een bestuurder gedefungeerd door ontslag door de gezamenlijke overige bestuurders”. Het is goed mogelijk dat voor een dergelijk besluit extra waarborgen zijn opgenomen. Bijvoorbeeld […]

Product

Notulen bestuursbesluit ontslag bestuurder

Bestuursbesluit om een bestuurder uit een stichtingsbestuur te ontslaan. Leg dat vertrek duidelijk vast in de notulen van de vergadering. Dan staat ook de datum van de vertrek vast. Deze modelnotulen helpen je daarbij.
7,50 incl. BTW

Stappenplan statuten stichting wijzigen

Stappenplan statuten stichting wijzigen Jullie willen de statuten van de stichting wijzigen. Wij willen je graag helpen bij de stappen die je moet zetten om de stichting te wijzigen. Het bestuur vorm jij vermoedelijk niet alleen. Dus wil je de zaken bespreken met anderen. Hieronder hebben we de belangrijkste besluiten die jullie moeten nemen om […]

Product

Notulen bestuursbesluit wijziging statuten stichting

Statuten wijzigen van een stichting vergt een aantal formele stappen. Een zeer belangrijke is dat het bestuur instemt met de gewijzigde statuten. Pas met dat bestuursbesluit kan de notaris dan de statuten definitief wijzigen. Het besluit moet zorgvuldig genomen en vastgelegd. Dat vastleggen doe je met dit model.
7,50 incl. BTW

Verschil directeur en bestuurder

Verschil tussen directeur en bestuurder Een stichting kan worden bestuurd door zowel statutaire als door titulaire bestuurders of een directeur. Bij het oprichten en besturen van de stichting is het belangrijk om de verschillen daartussen te weten. Een bestuurder kan een statutaire bestuurder zijn, die is dan benoemd in de statuten en heeft een speciale rol. Je kan ook bestuurder […]

Product

Arbeidsovereenkomst directeur stichting

Een arbeidsovereenkomst met een directeur van een stichting. Specifieke zaken voor een directeur en voor een stichting. Met het contract geeft het bestuur ook een aantal bevoegdheden uit handen. Leg al deze afspraken goed vast in een model.
24,00 incl. BTW

Omvang bestuur wijzigen

Omvang van het bestuur wijzigen Je wilt de omvang van het bestuur wijzigen. Dat kan als je meer bestuurders wilt, maar ook als je minder bestuurders wilt. Het is daarbij van belang dat je de statuten goed naleest. Wat regelt de statuten over het aantal bestuursleden? Zit hier een minimum of maximum aantal aan of […]

Adres stichting wijzigen

Adreswijziging bij de Kamer van Koophandel In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staat onder andere het bezoekadres (of kantooradres) van de stichting vermeld. Bij een wijziging van het kantoorlocatie of de bedrijfslocatie vanwege een verhuizing is het nodig om het ingeschreven bezoekadres daarop aan te laten passen. Die adreswijziging hoeft niet via een statutenwijziging bij de notaris. Je kunt het bezoekadres namelijk rechtstreeks via […]

Je winkelwagen