Bestuur

Hier vind je alles over het bestuur van een stichting. De samenstelling, taken, het inzetten van bestuurscommissies. Alle informatie over bestuurszaken voor bestuurders van een stichting.

Statutaire zetel wijzigen

Zetelverplaatsing Bij het oprichten van de stichting maakt de notaris de statuten op. Het is wettelijke verplicht om de statutaire zetel op te nemen in de statuten. Het kan zijn dat je na de oprichting van de stichting deze zetel wil wijzigen. Omdat de statutaire zetel in de statuten van de stichting staat, moet de […]

Statuten stichting niet wijzigbaar?

Niet wijzigbare statuten Het is mogelijk dat je statuten van de stichting niet wijzigbaar maakt. Daar kan bijvoorbeeld behoefte aan bestaan bij stichtingen die een erfenis beheren. Die zijn met een bepaald (specifiek) doel opgericht. Het is dan niet de bedoeling dat het stichtingsbestuur dan ineens de statuten kan wijzigen. Dat is vreemd bijvoorbeeld na […]

Doelstelling wijzigen

Doelstelling wijzigen De statutaire doelstelling van een stichting is de kern van de stichting. Het is de reden waarom de stichting bestaat. Hiervoor heb je geld ingezameld of subsidies ontvangen. Je kan die doelstelling formeel gezien altijd wijzigen. Hiervoor is een bestuursbesluit nodig. Dat besluit zal moeten voldoen aan de eisen die hieraan gesteld zijn in de statuten. Gevolgen voor bestaande […]

Is het adres van de stichting openbaar?

Is het adres van een stichting altijd openbaar? De notaris richt de stichting op. In de statuten komt het adres te staan, en de notaris moet het adres weten. Want de notaris moet jouw gegevens kunnen controleren. Dat is nodig in het kader van de strijd tegen witwassen en terrorisme. Dat is iets anders dan […]

VOG vereist bij oprichting?

VOG nodig bij stichting oprichten? De wet stelt bepaalde eisen aan het geldig oprichten van een stichting, zoals een notariële oprichtingsakte. Voor oprichting heb je echter geen VOG nodig. Dus ook mensen met een strafblad kunnen oprichter en bestuurder worden van een stichting. ANBI en VOG Voor de ANBI status zijn bepaalde integriteitseisen voor de […]

Ontstentenis en belet

Ontstentenis en belet In de statuten van de stichting moet een regeling zijn opgenomen omtrent de ontstentenis en belet van het bestuur. Maar wat houdt dat in, ontstentenis en belet? Het betekent dat het bestuur afwezig is. Dit kan een tijdelijke afwezigheid zijn maar ook een afwezigheid voor altijd. Bijvoorbeeld als een bestuurder is overleden. Ontstentenis houdt in dat de bestuurder niet langer […]

Persoonlijk aansprakelijk en nieuwe wetgeving WBTR

Persoonlijke aansprakelijkheid bij de stichting Net als voor de wetswijziging ben je persoonlijk aansprakelijk als je niet volgens de wet en de statuten handelt. De wetswijziging zorgt voor meer uniformering. Lees ook: Welke gevolgen heeft de wetswijziging 2021 voor mijn stichting? De wetswijziging heeft niet tot gevolg dat je als bestuurder van een stichting nu […]

Fuseren of samenwerken: De samenwerking

Fuseren of samenwerken Vaak gaat een samenwerking of fusie gepaard met hoge verwachtingen. Een enkele keer gebeurt een fusie ook met tegenzin, bijvoorbeeld omdat de fusie is opgelegd door de gemeente of de subsidieverstrekker. Samenwerken kan ook als je aanvullend aan elkaar bent. Bijvoorbeeld een zomercompetitie en een wintercompetitie. Als je aanvullend bent kan je juist […]

Moet ik voor 1 juli de statuten wijzigen?

Wetswijziging WBTR Vanaf 1 juli 2021 treedt de wetswijziging WBTR in werking. Deze wetswijziging brengt een aantal wijzigingen met zich mee voor stichtingen. De wijzigingen gaan over de volgende onderwerpen: tegenstrijdig belang van een bestuurder, een regeling omtrent belet en ontstentenis, het meervoudig stemrecht en de Raad van Commissarissen (RvC). Het is niet verplicht om […]

Wanneer moet mijn stichting de statuten wijzigen?

Statuten stichting wijzigen Een stichting kan de statuten wijzigen, tenzij dit is uitgesloten in de statuten. Voor een statutenwijziging moet je langs de notaris. Dit kost tijd, en geld. In welke gevallen is het echt nodig om de statuten te wijzigen? En wanneer niet? Doelstelling in statuten wijzigen Je hoeft alleen de statuten te wijzigen […]

0
Je winkelwagen