is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Bestuur

Hier vind je alles over het bestuur van een stichting. De samenstelling, taken, het inzetten van bestuurscommissies. Alle informatie over bestuurszaken voor bestuurders van een stichting.

Stappenplan statuten stichting wijzigen

Statuten stichting wijzigen Jullie willen de statuten van de stichting wijzigen. Wij willen je graag helpen bij de stappen die je moet zetten om de stichting te wijzigen. Het bestuur vorm jij vermoedelijk niet alleen. Dus wil je de zaken bespreken met anderen. Hieronder hebben we de belangrijkste besluiten die jullie moeten nemen om de […]

Product

Notulen bestuursbesluit wijziging statuten stichting

Statuten wijzigen van een stichting vergt een aantal formele stappen. Een zeer belangrijke is dat het bestuur instemt met de gewijzigde statuten. Pas met dat bestuursbesluit kan de notaris dan de statuten definitief wijzigen. Het besluit moet zorgvuldig genomen en vastgelegd. Dat vastleggen doe je met dit model.
7,50 incl. BTW

Verschil directeur en bestuurder

Verschil tussen directeur en bestuurder Een stichting kan worden bestuurd door zowel statutaire als door titulaire bestuurders of een directeur. Bij het oprichten en besturen van de stichting is het belangrijk om de verschillen daartussen te weten. Een bestuurder kan een statutaire bestuurder zijn, die is dan benoemd in de statuten en heeft een speciale rol. Je kunt ook bestuurder […]

Product

Arbeidsovereenkomst directeur stichting

Een arbeidsovereenkomst met een directeur van een stichting. Specifieke zaken voor een directeur en voor een stichting. Met het contract geeft het bestuur ook een aantal bevoegdheden uit handen. Leg al deze afspraken goed vast in een model.
24,00 incl. BTW

Omvang bestuur wijzigen

Omvang van het bestuur wijzigen Je wilt de omvang van het bestuur wijzigen. Dat kan als je meer bestuurders wilt, maar ook als je minder bestuurders wilt. Het is daarbij van belang dat je de statuten goed naleest. Wat regelt de statuten over het aantal bestuursleden? Zit hier een minimum of maximum aantal aan of […]

Adres stichting wijzigen

Adreswijziging bij de Kamer van Koophandel In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staat onder andere het bezoekadres (of kantooradres) van de stichting vermeld. Bij een wijziging van het kantoorlocatie of de bedrijfslocatie vanwege een verhuizing is het nodig om het ingeschreven bezoekadres daarop aan te laten passen. Die adreswijziging hoeft niet via een statutenwijziging bij de notaris. Je kunt het bezoekadres namelijk rechtstreeks via […]

Stappenplan stichting opheffen

Stichting opheffen Je wilt de stichting opheffen. Dat kan zijn omdat de stichting niet meer actief is, het doel is bereikt of omdat de bestuurders er niet mee verder willen. Een stichting kan je zelf opheffen. Juridisch heet dit ontbinding van de rechtspersoon. De verplichte procedurele stappen staan beschreven in de statuten van de stichting. […]

De stichting en de UBO

UBO-verplichting Alle stichtingen moeten een UBO-melding doen. Het UBO-register is bij de Kamer van Koophandel. De verplichting geldt voor alle bestaande stichtingen. De melding is nu nog vrijwillig. De melding moest uiterlijk in maart 2022 zijn gedaan. De minister heeft echter aangegeven dat er geen vervolging zal zijn tot 1 januari 2023. De stichting en […]

Mag een stichting elke naam hebben?

De naam Zodra de statuten zijn opgesteld en de stichting van start gaat, is de naam jouw eigendom. Elke organisatie moet zich aan de Handelsnaamwet houden. In het handelsregister staat de naam van jouw stichting ingeschreven. Dit houdt in dat andere organisaties niet een naam mogen kiezen die lijkt op die van jouw stichting. Dat […]

Besluit met algemene stemmen

Algemene stemmen In de statuten van een stichting staat soms dat een bepaald besluit met algemene stemmen moet worden genomen. Het stichtingsbestuur heeft de bevoegdheid (en de taak) om te besluiten over belangrijke zaken die de stichting betreffen. In de statuten staat uit hoeveel personen het stichtingsbestuur bestaat. Normaal gesproken heeft elke bestuurder één stem. […]

Statutaire zetel wijzigen

Zetelverplaatsing Bij het oprichten van de stichting maakt de notaris de statuten op. Het is wettelijke verplicht om de statutaire zetel op te nemen in de statuten. Het kan zijn dat je na de oprichting van de stichting deze zetel wil wijzigen. Omdat de statutaire zetel in de statuten van de stichting staat, moet de […]

Statuten stichting niet wijzigbaar?

Niet wijzigbare statuten Het is mogelijk dat je statuten van de stichting niet wijzigbaar maakt. Daar kan bijvoorbeeld behoefte aan bestaan bij stichtingen die een erfenis beheren. Die zijn met een bepaald (specifiek) doel opgericht. Het is dan niet de bedoeling dat het stichtingsbestuur dan ineens de statuten kan wijzigen. Dat is vreemd bijvoorbeeld na […]

is een dienst van Notarian