is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Taken van de penningmeester

Taken van de penningmeester

Wat doet de penningmeester binnen de stichting?

De penningmeester gaat over het geld van de stichting. De taken gaan over het financieel belang. Ook stelt de penningmeester jaarlijks de jaarrekening op.

Wat doet een penningmeester?

De taken van de penningmeester kunnen per stichting verschillen. In het algemeen geldt dat de penningmeester de financiële zaken van de stichting regelt. De penningmeester is lid van het stichtingsbestuur, en gaat over de penningen. Dat is een oudhollandse benaming voor geld.

Naast de taken van de penningmeester zijn er nog andere taken binnen het bestuur.

Taken van de penningmeester

De taken die over het algemeen door de penningmeester worden uitgevoerd zijn bijvoorbeeld:

penningmeester
 • Het beheer van de geldmiddelen;
 • Verzorgen van de administratie van de inkomsten en uitgaven;
 • Versturen van rekeningen;
 • Begeleiden en beheer van de financiën van de commissies;
 • Verzorgen van informatie voor de kascontrolecommissie;
 • Doen van betalingen namens de stichting;
 • Het maken van facturen;
 • Aanmanen van leveranciers;
 • Onderhouden van contact met een incassobureau;
 • Verzorgt de contacten met een eventueel administratiekantoor t.a.v. de begroting en de salarisadministratie;
 • Het aanvragen van subsidies;
 • Jaarlijks opstellen van een begroting;
 • Jaarlijks opmaken van de jaarrekening.

Bij de taken moet je goed bedenken dat een jaarrekening is voorbereid door de penningmeester. Het bestuur moet dit vervolgens nog goedkeuren.

Andere namen

De penningmeester kan je ook thesaurier, schatbewaarder, ficus, kassier of quaestor noemen. Zoals je ook kan lezen op Wikipedia. Het zijn allemaal namen die dezelfde functie aangeven.

  Lees meer over Bestuur

  is een dienst van Notarian