is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Penningmeester

Penningmeester

Wat is een penningmeester?

penningmeester

Een penningmeester zit in het bestuur van de stichting. De taak van de penningmeester is om de financiën van de stichting te regelen. In de statuten staan de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden beschreven. Deze taken en bevoegdheden kunnen in het huishoudelijk reglement specifieker zijn beschreven.

Samen met de voorzitter en secretaris vormt de penningmeester het stichtingsbestuur.

In een huishoudelijk reglement kan je verder vorm geven aan de functie en werkzaamheden. In ons model van een huishoudelijk reglement vind je onder andere de werkzaamheden van de penningmeester.

Een ander woord voor penningmeester is ook wel schatbewaarder, fiscus, thesaurier, kassier of quaestor.

    is een dienst van Notarian