is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Secretaris

Secretaris

Wat is een secretaris?

secretaris

Een secretaris maakt deel uit van het stichtingsbestuur. De taak van de secretaris is om bestuursaangelegenheden vast te leggen. In de statuten van de stichting kan je de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden vastleggen. Deze taken kunnen in het huishoudelijk reglement specifieker zijn beschreven.

De secretaris is niet wettelijke verplicht om te notuleren bij bestuursvergaderingen. Zo’n taak kan bijvoorbeeld wel in het huishoudelijk reglement zijn opgenomen.

Samen met de penningsmeester en voorzitter vormt de secretaris het stichtingsbestuur.

In een huishoudelijk reglement kan je verder vorm geven aan de functie en werkzaamheden. In ons model van een huishoudelijk reglement vind je onder andere de werkzaamheden van de secretaris.

    is een dienst van Notarian