is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Notulen

Notulen

Wat is een notulen?

notulen

De notulen bevatten de aantekening van de bestuursvergadering. In de notulen staat beschreven wat het bestuur heeft besproken tijdens de vergadering en welke afspraken er zijn gemaakt. Meestal is het geen letterlijk of gedetailleerd verslag, maar staan de belangrijkste punten en besluit opgesomd in de notulen.

Het is niet wettelijke verplicht om te notuleren bij vergaderingen. Het is wel aan te raden omdat er dan achteraf makkelijk is terug te vinden wat er is besloten. Op deze site vind je een aantal model notulen die je voor de stichting kan gebruiken.

    is een dienst van Notarian