Inkomsten

is het van groot belang de inkomsten van uw vereniging of stichting te stroomlijnen. Hoe krijgt u de contributie op tijd binnen en waar moet u op letten bij fondsenwerving en het aanvragen van subsidie? En waar vindt u nog meer inkomsten en geld voor uw vereniging of stichting?

De ANBI en giften, schenkingen en donaties

De ANBI status Het is voor particulieren fiscaal aantrekkelijk om te schenken aan een goed doel dat door de Belastingdienst is aangemerkt als ANBI. Dat zijn algemeen nut beogende instellingen. Als je nog geen ANBI status hebt, kan je er een aanvragen bij de Belastingdienst. De criteria zijn als volgt: Het doel en de feitelijke werkzaamheden […]

10 tips voor succes met subsidies

1. Zorg voor een goede toekomstvisie Subsidie is niets meer en niets minder dan een tegemoetkoming in kosten. Heeft uw organisatie goed inzicht in hoe u zich in de toekomst wilt en gaat ontwikkelen? Een investeringsbegroting en een overzicht van uw toekomstige activiteiten geven houvast. U weet waar u kosten gaat maken en waar dus een subsidie het […]

TIP: Geld storten

U kunt het geld storten bij de bank (bank, postkantoor of postagentschap) waar uw rekening loopt. Manieren om te storten zijn: Aan de balie Bij een automaat In een speciale kluis. Voor de laatste twee heeft u afstortenveloppen of  ‘sealbags’ nodig, deze zijn bij uw bank opvraagbaar. Denk bij het storten aan de volgende zaken: Neem […]

Krap bij kas? Even ruim denken!

Als uw organisatie krap bij kas zit, zijn er verschillende manieren om geld van buitenaf te verkrijgen. U kunt hierbij denken aan tijdelijk rood staan op de zakelijke rekening, een geldlening voor een grotere uitgave of aan een vorm van leasen. Kijk eerst in de statuten! Rood staan Geld lenen Leasen Kijk eerst in de […]

Geld innen of ontvangen? Maak het makkelijk!

Contributies en donaties zijn voor verenigingen en stichtingen cruciale inkomsten om te kunnen functioneren en doelstellingen te verwezenlijken. Als bestuur is het uw taak de inning of ontvangst van deze gelden goed te regelen. Wanneer en hoe wilt u innen of ontvangen? En is goed betaalgedrag te stimuleren? Wie mogen innen/ontvangen? Tijdstip van innen Betaalwijzen […]

Zo ziet een goede factuur eruit

Formele vereisten Acceptgiro Elektronisch factureren Om er zeker van te zijn dat uw factuur betaald wordt, moet hij niet alleen voldoen aan formele vereisten. Het oog wil ook wat. Het uiterlijk van de factuur kan zelfs bepalend zijn voor de snelheid waarmee hij betaald wordt. Onderzoek wijst namelijk uit dat organisaties weinig aandacht besteden aan […]

Wegwijs in de wereld van subsidies

Nederland subsidieland De spelregels Voordelen van subsidies Nadelen van subsidies Nederland subsidieland Er zijn in Nederland meer dan duizend subsidie- en fiscale regelingen beschikbaar voor uiteenlopende projecten. Daarnaast zijn er nog ongeveer 800 fondsen die middelen ter beschikking stellen voor projecten met een ideëel, maatschappelijk of cultureel doel. Grote kans dus dat er ergens een subsidie is […]

Geld over? Zet het weg!

Als bestuurder bent u –  al dan niet samen met uw medebestuurders – verantwoordelijk voor het beheer van de geldstromen binnen uw organisatie. Maak dus een zorgvuldige afweging hoe u eventuele financiële reserves het beste kunt laten renderen. Houd ‘sleutelmomenten’ in de gaten Sparen Deposito Beleggen Houd ‘sleutelmomenten’ in de gaten De start van een […]

Haal winst uit uw verkoopactie

Voor de actie Tijdens de actie Na de actie Vooraf Doel: Zorg voor een concreet actiedoel en maak dit bekend bij de leden en eventueel de gemeente. Mensen zijn vaak eerder geneigd iets te kopen als het doel heel concreet is, bijvoorbeeld: ‘de opbrengst is bestemd voor nieuwe muziekinstrumenten’ werkt beter dan: ‘de opbrengst is […]

Elektronisch factureren: goedkoop en snel

De elektronische (of digitale) factuur is al sinds 2004 wettelijk toegestaan. E-factureren bespaart tijd en geld, omdat de factuur per e-mail wordt verzonden. Ook blijkt uit ervaring van bedrijven die al langer de e-factuur gebruiken, dat deze sneller betaald wordt dan de papieren versie. De laatste jaren neemt het gebruik van elektronisch factureren toe, mede als gevolg van het […]